Zevende-dags Adventisten

De Zevende-dags Adventisten een [>] is een protestants christelijke denominatie onderscheidt zich door haar naleving van zaterdag, de zevende dag van de week in de christelijke en Joodse kalenders, zoals de sabbat, en door de nadruk op de aanstaande wederkomst (komst) van Jezus Christus. De benaming is ontstaan uit de Millerite beweging in de Verenigde Staten in het midden van de 19e eeuw en in 1863 formeel werd opgericht Een van de oprichters was Ellen G. White, wiens uitgebreide geschriften nog steeds in hoog aanzien door de kerk.

Een groot deel van de theologie van de Zevende-dags Adventisten komt overeen met gemeenschappelijke Evangelische protestants christelijke leer, zoals de Drie-eenheid en de onfeilbaarheid van de Schrift. Onderscheidend leer zijn de onbewuste toestand van de doden en de leer van een onderzoekend oordeel. De kerk is ook bekend om zijn nadruk op voeding en gezondheid, de ‘holistische’ begrip van de persoon, de bevordering van godsdienstvrijheid, en de conservatieve principes en levensstijl.

De wereld kerk wordt bestuurd door een Algemene Conferentie, met kleinere regios divisies toegediend, unie conferenties en lokale conferenties. Het heeft momenteel een wereldwijde gedoopt lidmaatschap van ongeveer 18,1 miljoen mensen. Met ingang van mei 2007, was het de twaalfde grootste religieuze lichaam in de wereld, en de zesde grootste zeer internationale religieuze lichaam. Het is etnisch en cultureel divers, en onderhoudt een missionaire aanwezigheid in meer dan 200 landen en gebieden. De kerk werkt talrijke scholen, ziekenhuizen en uitgeverijen over de hele wereld, evenals een humanitaire organisatie die bekend staat als de Adventist Development en Relief Agentschap (ADRA).

Inhoud

 • 1 Geschiedenis
  • 1.1 Ontwikkeling van Sabbatarianism
  • 1.2 Organisatie en erkenning
 • 2 Overtuigingen
  • 2.1 Theologische spectrum
  • 2.2 Theologische organisaties
 • 3 Cultuur en praktijken
  • 3.1 Sabbath activiteiten
  • 3.2 Gezondheid en voeding
  • 3.3 Huwelijk
  • 3.4 Ethiek en seksualiteit
  • 3,5 jurk en entertainment
  • 3.6 Pathfinders
 • 4 Organisatie
  • 4.1 Structuur en staatsbestel
  • 4.2 Kerk ambtenaren en geestelijken
  • 4.3 Lidmaatschap
  • 4.4 instellingen Kerk
 • 5 Adventist missie
  • 5.1 Onderwijs
  • 5.2 Gezondheid
  • 5.3 Humanitaire hulp en het milieu
  • 5.4 Religieuze vrijheid
  • 5.5 Media
  • 5.6 Publishing
  • 5.7 Oecumenische activiteit
 • 6 Kritiek
  • 6.1 Doctrines
  • 6.2 Ellen G. White en haar de status
  • 6.3 Exclusivisme
 • 7 Onafhankelijke ministeries, uitlopers, en schisma
  • 7.1 Onafhankelijke ministeries
  • 7.2 Uitlopers en schisma
 • 8 In de populaire cultuur
 • 9 Zie ook
 • 10 Aantekeningen
 • 11 Referenties
 • 12 Verder lezen
 • 13 Externe links

Geschiedenis

Hoofd artikel: Geschiedenis van de Zevende-dags Adventisten

De Zevende-dags Adventisten is de grootste van een aantal Adventisten groepen die ontstaan uit de Millerieten in upstate beweging van de jaren 1840 in New York, een fase van de Second Great Awakening. William Miller voorspeld op basis van Daniël 8: 14-16 en de “dag-jaar principe” dat Jezus Christus zou terugkeren naar de aarde tussen het voorjaar van 1843 en het voorjaar van 1844. In de zomer van 1844, Millerites kwam te geloven dat Jezus zou terugkeren op 22 oktober 1844, verstaan de bijbelse Dag Grote Verzoendag voor dat jaar. Wanneer dit niet gebeurd (een gebeurtenis die bekend staat als de “Grote teleurstelling”), de meeste van zijn volgelingen ontbonden en keerde terug naar hun oorspronkelijke kerken.

Sommige Millerites kwam om te geloven dat de berekeningen Miller’s waren juist, maar dat zijn interpretatie van Daniël 8:14 was gebrekkig omdat hij veronderstelde dat het de ‘aarde die moest worden gereinigd “of Christus zou komen om de wereld te zuiveren. Deze Adventisten aangekomen op de overtuiging dat Daniel 08:14 voorspelde Christus ‘intrede in het heilige der heiligen van het hemelse heiligdom in plaats van zijn wederkomst. Dit nieuwe inzicht van een heiligdom in de hemel werd een belangrijk deel van hun denken. In de komende decennia dit inzicht ontwikkeld tot de leer van het onderzoekend oordeel, een eschatologische proces begon in 1844, waarin de christenen zullen worden beoordeeld op hun geschiktheid te controleren voor de verlossing en Gods rechtvaardigheid zal worden bevestigd voordat het universum. Deze groep Adventisten blijven geloven dat Christus ‘wederkomst op handen zou zijn. Ze verzette waarin verdere data voor het evenement, onder vermelding van Openbaring 10: 6, “., Dat er geen tijd meer zal zijn”

Ontwikkeling van Sabbatarianism

Omdat de vroege Adventist beweging verstevigde zijn overtuigingen, de kwestie van de bijbelse dag van rust en aanbidding werd opgeheven. De belangrijkste voorstander van Sabbath -het onder vroege Adventisten was Joseph Bates. Bates is ingevoerd om de sabbat leer door middel van een traktaat geschreven door Millerieten predikant Thomas M. Preble, die op zijn beurt werd beïnvloed door Rachel Oakes Preston, een jonge Zevende Dag Baptisten. Deze boodschap werd geleidelijk geaccepteerd en vormde het onderwerp van de eerste editie van de kerk publicatie The Present Truth (nu de Adventist review), die verscheen in juli 1849.

Organisatie en erkenning

Voor ongeveer 20 jaar, de Adventist beweging bestond uit een kleine, losjes hechte groep van mensen die uit vele kerken kwam en waarvan de belangrijkste middel van de aansluiting en interactie was met James White’s tijdschrift The Advent Review and Sabbath Herald. Ze omarmden de leer van de sabbat, het hemelse heiligdom interpretatie van Daniël 8:14, voorwaardelijke onsterfelijkheid, en de verwachting van Christus ‘premillenniale terugkeer. Onder de meest prominente figuren waren Joseph Bates, James White en Ellen G. White. Ellen White kwam tot een bijzonder centrale rol innemen; haar vele visies en geestelijk leiderschap overtuigde haar collega-Adventisten dat ze bezat de gave van profetie.

De kerk werd officieel opgericht in Battle Creek, Michigan, op 21 mei 1863, met een lidmaatschap van 3500. De confessionele hoofdkwartier werden later verplaatst van Battle Creek naar Takoma Park, Maryland, waar ze bleef tot 1989. De Algemene Conferentie hoofdkwartier verhuisde naar de huidige locatie in Silver Spring, Maryland.

De benaming in de jaren 1870 wendde zich tot zendingswerk en opwekkingen, verdrievoudiging van het aantal leden tot 16.000 in 1880 en de oprichting van een aanwezigheid buiten Noord-Amerika tijdens de late 19e eeuw. Snelle groei voortgezet, met 75.000 leden in 1901. Tegen die tijd de benaming bediend twee hogescholen, een medische school, een dozijn academies, 27 ziekenhuizen en 13 uitgeverijen. In 1945, de kerk meldde 210.000 leden in de VS en Canada, en 360.000 elders; de begroting was $ 29.000.000 en de inschrijving in de kerk scholen was 140.000.

Overtuigingen en leerstellingen van de kerk werden voor het eerst gepubliceerd in 1872 in Battle Creek Michigan als een korte verklaring noemde “een samenvatting van ons geloof”. de kerk ervaren uitdagingen vormde de kern van geloof en doctrines vooral omdat een aantal van de vroege Adventisten leiders kwamen uit kerken die gehouden om enige vorm van Arianisme (Ellen G. White was niet een van hen). Dit, samen met enkele andere theologische standpunten van de beweging, leidde tot een consensus tussen de conservatieve evangelische protestanten om het te beschouwen als een cult. Echter, de Adventkerk aangenomen trinitaire theologie in het begin van de 20e eeuw en begon om de dialoog met andere protestantse groepen naar het midden van de eeuw, uiteindelijk verkrijgen van brede erkenning als protestantse kerk. Christianity Today herkende de
Zevende-dags Adventisten kerk als “de vijfde grootste christelijke gemeenschap in de wereld” in zijn 22 januari 2015 kwestie.

Overtuigingen

Hoofd artikel: Zevende-dags Adventisten theologie

De officiële leer van de Zevende-dags Adventisten denominatie zijn uitgedrukt in zijn 28 fundamentele overtuigingen. Deze verklaring van overtuigingen werd oorspronkelijk door de vastgestelde Algemene Conferentie in 1980, met een extra geloof (nummer 11) wordt toegevoegd in 2005. Aanvaarding van een van de twee de kerk doop geloften is een voorwaarde voor het lidmaatschap. De volgende verklaring van overtuigingen is niet bedoeld om te worden gelezen of ontvangen als een ‘credo’ die is ingesteld in de theologische beton. Adventisten beweren, maar een credo: “de Bijbel, en alleen de Bijbel.”

Adventisten doctrine lijkt trinitarian protestantse theologie, met chiliastische en Arminiaanse accenten. Adventisten leer handhaven, zoals de onfeilbaarheid van de Schrift, de plaatsvervangende verzoening, de opstanding van de doden en de rechtvaardiging door het geloof alleen, en worden daarom vaak beschouwd als evangelisch. Zij geloven in de doop door onderdompeling en de schepping in zes letterlijke dagen. De moderne creationistische beweging begon met Adventist George McCready Price, die werd geïnspireerd door een visie van Ellen White.

Er is een algemeen erkende set van “opvallende” doctrines die Adventisme onderscheiden van de rest van de christelijke wereld, hoewel niet alle van deze leringen zijn volstrekt uniek voor Adventisme:

 • Law (fundamentele overtuiging 19) -de wet van God is “belichaamd in de tien geboden”, die nog steeds bindend voor christenen zijn.
 • Sabbat (fundamentele overtuiging 20) -het sabbat moet worden waargenomen op de zevende dag van de week, in het bijzonder, van vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang.
 • Wederkomst en eindtijden (fundamentele overtuigingen 25-28) – Jezus Christus wordt zichtbaar terugkeren naar de aarde na een “tijd van benauwdheid”, waarin de sabbat een wereldwijde test zal worden. De wederkomst zal worden gevolgd door een duizendjarige heerschappij van de heiligen in de hemel. Adventist eschatologie is gebaseerd op het historisme methode van profetische interpretatie.
 • Holistische menselijke natuur (fundamentele overtuigingen 7, 26) -Humans zijn een ondeelbare eenheid van lichaam, geest en ziel. Ze bezitten geen onsterfelijke ziel en er geen bewustzijn na de dood (gewoonlijk aangeduid als “zieleslaap”). (Zie ook: de christelijke antropologie)
 • Voorwaardelijke onsterfelijkheid (fundamentele overtuiging 27) -De goddelozen zal niet lijden eeuwige kwelling in de hel, maar in plaats daarvan zal permanent worden vernietigd. (Zie: Voorwaardelijke onsterfelijkheid, annihilationisme)
 • Grote Strijd (fundamentele overtuiging 8) -Humanity is betrokken bij een “grote controverse” tussen Jezus Christus en Satan. Dit is een uitwerking van de gemeenschappelijke christelijke geloof dat het kwaad begon in de hemel als een engelachtig wezen (Lucifer) in opstand tegen de wet van God.
 • Hemelse heiligdom (fundamentele overtuiging 24) -Bij zijn hemelvaart, Jezus Christus, begon zij een verzoenend ministerie in het hemelse heiligdom. In 1844, begon hij het hemelse heiligdom te reinigen in vervulling van de Grote Verzoendag.
 • Onderzoekend oordeel (fundamentele overtuiging 24) -Een vonnis van belijdende christenen begon in 1844, waarin de boeken van het record worden onderzocht voor het hele universum te zien. Het onderzoekend oordeel zal bevestigen die redding zullen ontvangen, en God te rechtvaardigen in de ogen van het universum als gewoon in zijn omgang met de mensheid.
 • Overblijfsel (fundamentele overtuiging 13) -Er zal een eindtijd zijn overblijfsel die de geboden van God bewaren en “het getuigenis van Jezus” (Openbaring 12:17). Dit overblijfsel verkondigt de “drie boodschappen engelen” van Openbaring 14: 6-12 aan de wereld.
 • Spirit of Prophecy (fundamentele overtuiging 18) -De bediening van Ellen G. White wordt vaak aangeduid als de “geest van profetie” en haar geschriften worden beschouwd als “een blijvende en gezaghebbende bron van waarheid”, maar uiteindelijk op het onderwerp Bijbel. (Zie: Inspiratie van Ellen White)
Theologische spectrum

Zoals bij elke religieuze beweging, een theologische spectrum bestaat binnen Adventisme vergelijkbaar met de fundamentalistische -moderate- liberale spectrum in de bredere christelijke kerk en in andere religies. Een verscheidenheid aan groepen, bewegingen of subculturen binnen de huidige kerk afwijkende opvattingen over geloof en lifestyle.

De conservatieve einde van de theologische spectrum wordt vertegenwoordigd door historische Adventisten, die worden gekenmerkt door hun verzet tegen theologische trends binnen de denominatie, te beginnen in de jaren 1950. Ze verzetten tegen theologische compromissen met evangelicalisme, en streven naar traditionele Adventist leer zoals verdedigen als de mens na de val karakter van Jezus Christus, onderzoekend oordeel, en karakter perfectionisme. Historische Adventisme wordt vertegenwoordigd door sommige geleerden, is ook te zien op de grassroots niveau van de kerk en wordt vaak bevorderd door onafhankelijke ministeries.

De meest liberale elementen in de kerk zijn meestal bekend als progressieve Adventisten (progressive Adventisten algemeen niet vereenzelvigen met de liberale christendom). Ze hebben de neiging om het niet eens met de meer traditionele opvattingen over de inspiratie van Ellen White, de sabbat, een zevendaagse schepping, de leer van de rest en het onderzoekend oordeel. De progressieve beweging wordt ondersteund door sommige geleerden [30 ] en komt tot uitdrukking in organisaties zoals de Association of Adventist Forum en in tijdschriften zoals Spectrum en Adventist Today.

Theologische organisaties

De Bijbelse Research Institute is de officiële theologische onderzoekscentrum van de kerk. De kerk heeft twee professionele organisaties voor Adventist theologen die zijn aangesloten bij de denominatie. De Adventist Society for Religious Studies (ASRS) werd gevormd om een gemeenschap tussen Adventist theologen die het wonen te bevorderen Society of Biblical Literature (SBL) en de American Academy of Religion. In 2006 stemde ASRS om hun vergaderingen in de toekomst voort te zetten in combinatie met SBL. Tijdens de jaren 1980 de Adventist Theological Society werd opgericht om een forum voor meer conservatieve theologen te ontmoeten en wordt gehouden in samenwerking met de Evangelical Theological Society.

Cultuur en praktijken

Sabbat activiteiten

Zie ook: Sabbath in de Zevende-dags Adventisten

Een deel van vrijdag zou worden besteed in de voorbereiding op de sabbat; bijvoorbeeld, het bereiden van maaltijden en opruimen huizen. Adventisten kunnen verzamelen voor vrijdagavond de eredienst te verwelkomen in de sabbat, een praktijk die vaak bekend als Vespers.

Adventisten onthouden van wereldlijke werken op zaterdag. Ze zullen meestal ook onthouden van puur seculiere vormen van recreatie, zoals concurrerende sport en het kijken naar niet-religieuze programma’s op televisie. Echter, wandelingen in de natuur, familie-georiënteerde activiteiten, liefdadigheidswerk en andere activiteiten die mededogen in de natuur worden aangemoedigd zijn. Zaterdagmiddag activiteiten variëren sterk, afhankelijk van de culturele, etnische en sociale achtergrond. In sommige kerken, zullen de leden en bezoekers deelnemen aan een beurs (of “potluck”) lunch en AYS (Adventist Youth Service).

Eredienst

Hoofd artikel: Zevende-dags Adventisten aanbidding

De belangrijkste wekelijkse kerkdienst vindt plaats op zaterdag, meestal beginnen met Sabbath School die een gestructureerde tijd van de kleine groep studie in de kerk. Adventisten gebruik van een officieel geproduceerd “sabbat school les”
, die zich bezighoudt met een bepaalde bijbelse tekst of doctrine elk kwartaal te maken. Speciale bijeenkomsten zijn bedoeld voor kinderen en jongeren in verschillende leeftijdsgroepen in deze tijd (analoog aan de zondagsschool in andere kerken).

Na een korte pauze, de gemeenschap sluit zich weer bij elkaar voor een kerkdienst, dat een typisch evangelische indeling volgt, met een preek als centraal kenmerk. Corporate zingen, de Schrift lezingen, gebeden en een offer, met inbegrip van de tiende (of geld collectie), zijn andere standaard functies. De instrumenten en vormen van aanbidding muziek variëren sterk gedurende de wereldwijde kerk. Sommige kerken in Noord-Amerika hebben een eigentijdse christelijke muziek stijl, terwijl andere kerken genieten meer traditionele hymnen, waaronder die gevonden in de Adventisten Hymnal. Aanbidding is bekend dat het in het algemeen worden tegengehouden.

Heilige Communie

Adventisten meestal oefenen communie vier keer per jaar. De gemeenschap is een open dienst die beschikbaar is voor leden en niet-leden Christian is. Het begint met een voetwassing ceremonie, bekend als de “Verordening van Nederigheid”, op basis van het evangelieverhaal van Johannes 13. De verordening van nederigheid is bedoeld om Christus ‘wassen van de voeten van zijn leerlingen’ symboliseren aan het Laatste Avondmaal en de deelnemers aan herinneren de noodzaak om nederig te dienen elkaar. Deelnemers scheiden geslacht om kamers te scheiden om dit ritueel uit te voeren, hoewel sommige gemeenten laten echtparen om de verordening uit te voeren op elkaar en gezinnen worden vaak aangemoedigd om samen deel te nemen. Na de voltooiing, de deelnemers terug naar het belangrijkste heiligdom van de consumptie van het Heilig Avondmaal, die bestaat uit ongezuurde broden en gegiste druivensap.

Gezondheid en voeding

Sinds de jaren 1860 toen de kerk begon, zijn heelheid en gezondheid de nadruk van de Adventkerk geweest. Adventisten zijn bekend voor de presentatie van een “gezond boodschap” dat aanbeveelt vegetarisme en verwacht dat de naleving van de kosher wetten in Leviticus 11. Gehoorzaamheid aan deze wetten betekent onthouding van varkensvlees, schaaldieren, en andere dieren verboden als “onrein”. De kerk ontmoedigt haar leden uit de consumptie van alcoholische dranken, tabak of drugs (vergelijk het Christendom en alcohol). Bovendien hebben sommige Adventisten vermijden koffie, thee, cola en andere dranken met cafeïne.

Sanatorium producten te koop

De pioniers van de Adventkerk had veel te maken met de algemene acceptatie van ontbijtgranen in de westerse voeding, en de “moderne commerciële concept van het graangewas” ontstaan onder de Adventisten. John Harvey Kellogg was een van de eerste grondleggers van Adventist gezondheid werk. Zijn ontwikkeling van ontbijtgranen als een gezonde voeding leidde tot de oprichting van Kellogg’s door zijn broer William. Zowel in Australië en Nieuw-Zeeland, de kerk eigendom Sanitarium Gezondheid en Welzijn Company is een toonaangevende fabrikant van gezondheid en vegetarische-gerelateerde producten, het meest opvallend Weet-Bix.

Onderzoek gefinancierd door de Amerikaanse National Institutes of Health heeft aangetoond dat de gemiddelde Adventist in Californië woont 4 tot 10 jaar langer dan de gemiddelde Californische. Het onderzoek, zoals geciteerd door de coverstory van de uitgifte van november 2005 National Geographic, beweert dat Adventisten live- meer omdat ze niet roken of alcohol drinken, hebben een rustdag per week, en handhaven van een gezond, vetarm vegetarisch dieet dat rijk is aan noten en bonen. De samenhang van Adventisten ‘sociale netwerken heeft Ook is naar voren gebracht als verklaring voor hun langere levensduur. Sinds Dan Buettner ’s 2005 National Geographic verhaal over Adventisten levensduur, zijn boek, The Blue Zones: Lessen voor langer leven van de mensen die hebben de langste woonde, genaamd Loma Linda, Californië een “blauwe zone” vanwege de grote concentratie van de Zevende-dags Adventisten. Hij citeert de Adventisten nadruk op gezondheid, voeding, en Sabbatsviering als primaire factoren voor Adventist levensduur.

Naar schatting 35% van de adventisten praktijk vegetarisme en veganisme, volgens een 2002 wereldwijd onderzoek van de plaatselijke kerkleiders.

Adventisten ‘schone levensstijl werden erkend door het Amerikaanse leger in 1954 toen 2200 Adventisten vrijwillig voor Operation whitecoats menselijke proefpersonen voor een reeks van ziekten waarvan de gevolgen onbekend waren nog steeds:

De eerste taak van de wetenschappers was mensen bereid geïnfecteerd met pathogenen die ze erg ziek kunnen maken. Ze vonden ze in de volgelingen van de Zevende-dags Adventisten geloof. Hoewel bereid zijn om hun land te dienen wanneer opgesteld, de Adventisten weigerde om wapens te dragen. Als gevolg veel van hen werden medici. Nu de VS werd het aanbieden van rekruten een kans om te helpen op een andere manier: als vrijwilliger voor biologische tests als een manier om aan hun militaire verplichtingen. Wanneer gecontacteerd eind 1954 de Adventisten hiërarchie gemakkelijk ingestemd met dit plan. Voor Camp Detrick wetenschappers, leden van de kerk waren een modelproef bevolking, aangezien de meeste van hen waren in uitstekende gezondheid en zij niet dronken, rookten, noch gebruikt cafeïne. Vanuit het perspectief van de vrijwilligers, de tests gaf hen een manier om hun patriottische plicht te vervullen, terwijl trouw aan hun overtuigingen overgebleven.

Huwelijk

De Adventist begrip van het huwelijk is een legaal bindend levenslange verbintenis van een man en een vrouw. De kerk Handboek verwijst naar het ontstaan van het huwelijk instelling in Eden en wijst op de unie tussen Adam en Eva als het patroon voor alle toekomstige huwelijken.

Adventisten houden dat het huwelijk is een goddelijke instelling opgericht door God zelf voor de val. “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder, en zal zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot één vlees zijn” (Gen. 2:24). God gevierd het eerste huwelijk en de instelling voor zijn opdrachtgever de Schepper van het heelal en was een van de eerste gaven van God aan de mens, en het is “een van de twee instellingen, dat na de val, Adam bracht met hem buiten de poorten van het Paradijs.

Het Oude en Nieuwe Testament teksten worden door sommigen geïnterpreteerd Adventisten te leren dat vrouwen moeten onderwerpen aan hun mannen in het huwelijk.

Heteroseksuele huwelijken zijn de enige Bijbelse gewijde grond voor seksuele intimiteit. Adventisten niet uitvoeren van het homohuwelijk, en individuen die openlijk homoseksueel (maar niet “oefenen”) kan niet worden gewijd, maar kan de kerk office en lidmaatschap te houden. Huidige kerk beleid staat dat openlijk homoseksuele (en “oefenen”) personen, moeten worden verwelkomd in de kerkdiensten en behandeld met de liefde en vriendelijkheid bood een mens.

Ethiek en seksualiteit

De officiële Adventist standpunt over abortus is dat “abortussen om redenen van anticonceptie, geslacht selectie, of het gemak niet worden gedoogd.” Op sommige momenten, maar vrouwen kunnen uitzonderlijke omstandigheden die ernstige morele of medische dilemma’s, zoals de belangrijke bedreigingen voor het leven of de gezondheid van de zwangere vrouw, ernstige aangeboren afwijkingen bij de foetus en de zwangerschap als gevolg van presenteren geconfronteerd verkrachting of incest; in deze gevallen individuen worden geadviseerd om hun eigen beslissingen te nemen.

Adventisten geloven in en aan te moedigen onthouding voor zowel mannen als vrouwen voor het huwelijk. De kerk is het niet eens met extra-huwelijkse samenlevingsvormen.

De Adventkerk h
eeft officiële verklaringen uitgebracht in relatie tot andere ethische kwesties als euthanasie (tegenover actieve euthanasie maar tolerante passieve intrekking van medische ondersteuning om de dood te voorkomen), anticonceptie (in het voordeel van het voor echtparen als het gebruikt correct, maar tegen abortus als anticonceptie en seks voor het huwelijk in ieder geval) en het klonen van mensen (tegen, terwijl de technologie is onveilig en zou resulteren in defect geboorten of abortussen).

Jurk en entertainment

Adventisten zijn traditioneel gehouden sociaal conservatieve houding ten aanzien van kleding en entertainment. Deze houdingen worden weerspiegeld in een van de kerk fundamentele overtuigingen:

Voor de Geest om te recreëren in ons het karakter van onze Heer betrekken we onszelf alleen in die dingen die christelijke zuiverheid, gezondheid en vreugde in ons leven zal produceren. Dit betekent dat onze amusement en entertainment moeten voldoen aan de hoogste normen van christelijke smaak en schoonheid. Met erkenning van culturele verschillen, onze kleding is eenvoudig, bescheiden en netjes te zijn, passend bij degenen wier ware schoonheid niet bestaat uit uiterlijke versiering, maar in het onvergankelijke sieraad van een zachte en stille geest.

Daarom zijn veel Adventisten tegen praktijken zoals piercings en tatoeages en afzien van het dragen van sieraden, waaronder zaken als oorbellen en armbanden. Sommige hebben ook verzetten tegen de weergave van de bruiloft bands, hoewel het verbod op trouwringen is niet de positie van de Algemene Conferentie. Conservatieve Adventisten vermijden bepaalde recreatieve activiteiten die worden beschouwd als een negatieve geestelijke invloed zijn, zoals dansen, rock muziek en seculiere theater. Echter, grote studies uitgevoerd vanaf 1989 bleek dat een meerderheid van de Noord-Amerikaanse kerk jeugd verwerpen een aantal van deze normen.

Al lijkt het ongelooflijk wat, ik ben dankbaar dat toen ik opgroeide in de kerk [in de jaren 1950 en 1960] Ik heb geleerd om niet te gaan naar de bioscoop, dans, luisteren naar populaire muziek, lezen romans, slijtage sieraden, kaarten spelen, kom, pool spelen, of zelfs worden gefascineerd door professionele sport.

– James R. Nix, “Growing Up Adventist: No Apologies Needed”

Adventisten vaak noemen de geschriften van Ellen White, vooral haar boeken, adviseert over dieet en voeding, adviseert aan ouders, docenten en studenten, en onderwijs als inspiratie bronnen voor christelijke gedrag. De Adventkerk officieel verzet zich tegen de praktijk van het gokken.

Pathfinders

Hoofd artikelen: Pathfinders (Zevende-dags Adventisten) en Avonturiers (Zevende-dags Adventisten)

De jeugd afdeling van de Adventkerk loopt leeftijd specifieke clubs voor kinderen en jongeren over de hele wereld.

“Avonturier” (leeftijden 6-9), “Eager Beaver” (leeftijden 4-5), en “Little Lambs” (leeftijden 3-4) clubs zijn programma’s voor jongere kinderen die uitmonden in de Pathfinder programma.

Pathfinders is een club voor 10- tot 15-jarige jongens en meisjes. Het is vergelijkbaar met en gedeeltelijk gebaseerd op de Scouting beweging. Pathfinders bloot jongeren om activiteiten zoals kamperen, dienstverlening aan de gemeenschap, persoonlijke mentorschap en vaardigheden op basis van onderwijs, en traint ze voor het leiderschap in de kerk. Jaarlijkse “Camporees” worden gehouden in individuele conferenties, waarbij Pathfinders uit de regio verzamelen en deelnemen aan evenementen vergelijkbaar met Jamborees Boy Scouts ‘.

Na een persoon 16 wordt hij of zij in aanmerking komt om deel te nemen van de tiener voor leidinggevenden binnen Pathfinders, worden Pathfinder of Adventurer personeel en het programma “Master Guide” (vergelijkbaar met Scout Master) die leiders ontwikkelt voor zowel avonturiers en Pathfinders voltooien.

Jeugdkampen

Hoofd artikel: Zevende-dags Adventisten kampen

Uitzicht vanaf Lake Whitney Zevende-dags Adventisten camp

De Zevende-dags Adventisten werkt jeugd kampen in heel Noord-Amerika en vele andere delen van de wereld. Elk kamp varieert in de activiteiten die zij bieden, maar de meeste hebben boogschieten, zwemmen, paarden, kunsten en ambachten, de natuur, hoge touwen uitdaging natuurlijk, en vele andere gemeenschappelijke kamp activiteiten. Naast de reguliere kampen sommige hebben speciale kampen, of RAD kampen, die variëren in hun activiteiten, zoals een week van surfen, waterskiën / wakeboarden, klimmen, golf, skateboarden, raften, mountainbiken, fietsen, basketbal, en vele anderen.

Organisatie

Loma Linda University Zevende-dags Adventisten, die meer dan 7000 leden telt.

Structuur en staatsbestel

Hoofdartikel: Polity van de Zevende-dags Adventisten

De Zevende-dags Adventisten kerk wordt bestuurd door een vorm van vertegenwoordiging, die lijkt op de presbyteriaanse systeem van de kerkelijke organisatie. Vier niveaus van de organisatie bestaan binnen de wereldkerk.

 1. De plaatselijke kerk is het fundament niveau van organisatiestructuur en is het publieke gezicht van de denominatie. Iedere gedoopte Adventist is een lid van een plaatselijke kerk en heeft de bevoegdheden binnen die kerk te stemmen.
 2. Direct boven de plaatselijke kerk is de “lokale conferentie” of “lokale missie”. De lokale conferentie / missie is een organisatie van kerken binnen een staat, provincie of grondgebied (of een deel daarvan) die de ministers benoemt, is eigenaar van de kerk land en organiseert de distributie van tienden en betalingen aan ministers.
 3. Boven de lokale conferentie is de “unie conferentie” of “union missie”, die een aantal lokale conferenties / missies binnen een groter gebied belichaamt.
 4. Het hoogste niveau van het bestuur binnen de kerk structuur is de Algemene Vergadering, die bestaat uit 13 “Divisies”, elk toegewezen aan verschillende geografische locaties. De Algemene Conferentie is het kerkelijk gezag en heeft het laatste woord op het gebied van vermoedens en administratieve kwesties. De Algemene Conferentie wordt geleid door het kantoor van de president. De Algemene Conferentie hoofdkantoor is gevestigd in Silver Spring, Maryland, Verenigde Staten.

Elke organisatie wordt bestuurd door een algemene “sessie”, die plaatsvindt op bepaalde tijdstippen. Dit is meestal wanneer administratieve beslissingen worden genomen. De voorzitter van de Algemene Conferentie, bijvoorbeeld, wordt verkozen op de Algemene Conferentie sessie om de vijf jaar. Afgevaardigden naar een sessie worden benoemd door organisaties op een lager niveau. Bijvoorbeeld, elke plaatselijke kerk benoemt afgevaardigden naar een conferentie sessie.

Tienden verzameld van kerkleden niet direct gebruikt door de plaatselijke kerken, maar zijn opwaarts doorgegeven aan de lokale conferenties / missies die vervolgens te verdelen de financiën in de richting van verschillende ministerie behoeften. Binnen een geografisch gebied, de ministers ontvangt ongeveer gelijke beloning ongeacht de grootte van hun kerk. [Nodig citaat]

De Kerk Manual geeft bepalingen voor elk niveau van de overheid om onderwijs, gezondheidszorg, uitgeverij te creëren, en andere instellingen die worden gezien binnen de roep van de Grote Opdracht.

Campion Academy Adventkerk in Loveland, Colorado

Kerk
elijke functionarissen en geestelijken

De gewijde geestelijken van de Adventkerk staan bekend als ministers of voorgangers. Ministers worden niet gekozen, noch in dienst van de plaatselijke kerken, maar in plaats daarvan worden benoemd door de lokale conferenties, waardoor ze de verantwoordelijkheid over een enkele kerk of groep van kerken toe te wijzen. Wijding is een formele erkenning geschonken aan voorgangers en oudsten na meestal een aantal jaren dienst. In de meeste delen van de wereld, mogen vrouwen niet de titel “verordend”, hoewel sommige worden gebruikt in de bediening, en kan worden “in opdracht” of “gewijd-opdracht”. Echter, te beginnen in 2012, een aantal vakbonden goedgekeurd beleid van het toestaan van lid conferenties wijden ongeacht geslacht.

Een aantal lay kantoren bestaan binnen de plaatselijke kerk, inclusief de gewijde posities van ouderling en diaken. ouderlingen en diakenen worden benoemd door de stemming van een plaatselijke kerk zakelijke bijeenkomst of verkozen comités. Elders serveren een voornamelijk administratieve en pastorale rol, maar moet ook in staat om religieuze leiderschap (vooral in de afwezigheid van een gewijde bedienaar) zijn. De rol van de diakenen is om te helpen bij de goede werking van een plaatselijke kerk en de kerk eigendom te behouden.

Wijding van vrouwen

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie Zevende-dags Adventisten theologie § wijding van vrouwen.

Hoewel de kerk heeft geen geschreven beleid verbiedt de wijding van vrouwen, heeft het traditioneel verordend alleen mannen. In de afgelopen jaren de wijding van vrouwen is het onderwerp van verhit debat, vooral in Noord-Amerika en Europa. In de Adventkerk, zijn kandidaten voor wijding gekozen door lokale conferenties (die meestal beheren ongeveer 50-150 plaatselijke gemeenten) en vakbonden (die ongeveer 6-12 conferenties dienen) goedgekeurd. De wereld-hoofdkwartier van de Algemene Conferentie-zegt dat de GC heeft het recht om de wereldwijde kwalificaties voor de coördinatie, met inbegrip van geslacht eisen gesteld. GC leiders hebben nog nooit op het standpunt dat wijding van vrouwen is in strijd met de Bijbel genomen, maar ze hebben gevraagd dat niemand wijden van vrouwen tot het naar alle delen van de wereld kerk aanvaardbaar is.

Lidmaatschap

Veranderen in Adventist lidmaatschap als een fractie van de wereldbevolking

De primaire voorwaarde voor het lidmaatschap van de Adventkerk is de doop door onderdompeling. Dit is volgens de kerk handleiding moet plaatsvinden nadat de kandidaat een goede instructie heeft ondergaan van wat de kerk gelooft.

Met ingang van 12 oktober 2014, heeft de kerk 18.143.745 gedoopte leden. In de afgelopen tien jaar ongeveer een miljoen mensen per jaar zijn toegetreden tot de Adventkerk, door de doop en beroepen van het geloof. De kerk is één van ’s werelds snelst groeiende organisaties, voornamelijk uit het lidmaatschap stijgingen in ontwikkelingslanden. Vandaag, minder dan 7% van de wereldbevolking lidmaatschap bevinden zich in de Verenigde Staten, met grote aantallen in Afrika alsook Midden- en Zuid-Amerika. Afhankelijk van hoe de gegevens werden gemeten, wordt gemeld dat kerklidmaatschap bereikte 1.000.000 tussen 1955 en 1961, en groeide uit tot vijf miljoen in 1986. Aan het begin van de 21e eeuw had de kerk meer dan 10 miljoen leden, die groeide tot meer dan 14 miljoen in 2005 en 16 miljoen in 2009. Het is gemeld dat vandaag de dag meer dan 25 miljoen mensen wekelijks in Zevende-dags Adventisten kerken wereldwijd te aanbidden. De kerk is actief in 202 van de 230 landen en gebieden erkend door de Verenigde naties, waardoor het “waarschijnlijk de meest verbreide protestantse denominatie”.

Jeffrey G. MacDonald, een bekroonde religie verslaggever, en auteur van dieven in de Tempel, meldt dat de SDA kerk is de snelst groeiende kerk in de Verenigde Staten. “Onlangs vrijgegeven gegevens blijkt Zevende-dags Adventisten groeit met 2,5% in Noord-Amerika, een snelle clip voor dit deel van de wereld, waar Southern Baptists en mainline denominaties, evenals andere kerkelijke groeperingen, daalt.”

De kerk is beschreven als “iets van een familie”, genieten van dicht, “twee-graden-van-scheiding sociale netwerken”.

Instellingen kerk

De Bijbelse Research Institute is het theologisch onderzoek centrum van de kerk.

De Ellen G. White Estate werd opgericht in 1915 bij de dood van Ellen White, zoals aangegeven in haar juridische testament. Het doel is om op te treden als bewaarder van haar geschriften, en vanaf 2006 heeft 15 bestuursleden. De Ellen G. White Estate organiseert ook de officiële website van Ellen White whiteestate.org.

De Geoscience Research Institute, gebaseerd op Loma Linda University, werd opgericht in 1958 om het wetenschappelijk bewijs inzake de oorsprong te onderzoeken.

Adventisten missie

Hoofdartikel: Adventist Mission

Een predikant doopt een jonge man in Mozambique.

Begon in de late 19e eeuw, Adventist missie werk vandaag bereikt mensen in meer dan 200 landen en gebieden. Adventist missie werknemers trachten het prediken evangelie, het bevorderen van de gezondheid door middel van ziekenhuizen en klinieken, lopen projecten om de levensstandaard te verbeteren, en bieden hulp in tijden van rampspoed.

Zendingswerk van de Zevende-dags Adventisten is niet alleen gericht op niet-christenen, maar ook bij christenen van andere denominaties. Adventisten geloven dat Christus heeft opgeroepen zijn volgelingen in de Grote Opdracht aan de hele wereld te bereiken. Adventisten zijn voorzichtig, echter, om ervoor te zorgen dat de evangelisatie niet belemmeren of inbreuk op de fundamentele rechten van het individu. Religieuze vrijheid is een houding die de Adventkerk ondersteunt en stimuleert.

Luchtfoto van de Andrews Universiteit, het centrum van het vlaggenschip van het hoger onderwijs van de Adventkerk

Onderwijs

Hoofd artikel: Zevende-dags Adventisten onderwijs

Zie ook: Lijst van de Zevende-dags Adventisten hogescholen en universiteiten, Lijst van de Zevende-dags Adventisten medische scholen en de Lijst van de Zevende-dags Adventisten middelbare scholen

Wereldwijd is de Adventkerk opereert 7.598 scholen, hogescholen en universiteiten, met een totale inschrijving van meer dan 1.545.000 en een totaal onderwijzend personeel van ongeveer 80.000. Zij stelt om te werken “een van de grootste kerk ondersteund onderwijssystemen in de wereld “. In de Verenigde Staten opereert de grootste protestantse onderwijssysteem, tweede overall alleen voor die van de rooms-katholieke kerk. Het educatieve programma Adventist streeft ernaar om volledig te zijn, omvat” mentale, fysieke, sociale en vooral, geestelijke gezondheid “met” intellectuele groei en dienstbaarheid aan de mensheid “als doel.

De grootste (in termen van bevolking) Zevende-dags Adventisten universiteit in de wereld is Northern Caribbean University, gevestigd in Mandeville, Jamaica.

Gezondheid

Hoofd artikelen: Adventist Health System en Adventist Health International

Adventisten lop
en een groot aantal ziekenhuizen en de gezondheid-gerelateerde instellingen. Hun grootste medische school en ziekenhuis in Noord-Amerika is Loma Linda University en de aangehechte Medical Center. Over de hele wereld, de kerk loopt een breed netwerk van ziekenhuizen, klinieken, lifestyle centra en sanatoria. Deze spelen een rol in de gezondheid bericht en wereldwijd missies outreach van de kerk.

Loma Linda University Medical Center

Adventist Health System is de grootste not-for-profit multi-institutionele protestantse gezondheidszorg in de Verenigde Staten. Het wordt gesponsord door de Zevende-dags Adventisten en zorgt voor meer dan 4 miljoen patiënten per jaar.

Humanitaire hulp en het milieu

Al meer dan 50 jaar de kerk actief is geweest in de humanitaire hulp door het werk van de Adventist Development en Relief Agency (ADRA). ADRA werkt als een niet-sektarische hulporganisatie in 125 landen en gebieden van de wereld. ADRA is General consultatieve status verleend door de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. Wereldwijd ADRA werk aan meer dan 4.000 mensen om hulp te bieden hulp in crisissituaties, alsmede de ontwikkeling in situaties van armoede.

De kerk omarmt een officiële inzet voor de bescherming en de zorg voor het milieu , alsook het nemen van maatregelen om de gevaren van het voorkomen van klimaatverandering: “Zevende-dags Adventisten pleit voor een eenvoudige, gezonde levensstijl, waar mensen geen stap op de loopband van ongebreidelde overconsumptie, accumulatie van goederen, en de productie van afval. Een hervorming van de levensstijl wordt geboden, gebaseerd op respect voor de natuur, terughoudendheid in het gebruik van hulpbronnen in de wereld, herwaardering van de eigen behoeften en de herbevestiging van de waardigheid van het leven gemaakt.

Godsdienstvrijheid

De Adventkerk is actief voor meer dan 100 jaar in het bevorderen van de vrijheid van godsdienst voor alle mensen, ongeacht geloof. In 1893 richtte de leiders van de International Religious Liberty Association, die is universeel en niet-sektarische. De Zevende-dags Adventisten Raad van State dient, in de eerste plaats door middel van belangenbehartiging, om de bescherming van religieuze groepen van wetgeving die hun religieuze praktijken van invloed kunnen zoeken. In mei 2011, bijvoorbeeld, de organisatie gevochten om wetgeving die Adventist medewerkers die willen het houden zou beschermen passeren Sabbath.

Media

Hoofd artikel: Media ministeries van de Zevende-dags Adventisten

Hope Channel logo

Adventisten zijn al lang voorstanders van ministeries media gebaseerde. Traditionele Adventist evangelische inspanningen bestond uit straat missies en het uitdelen van geschriften, zoals The Present Truth, die werd gepubliceerd door James White al in 1849. Tot JN Andrews werd verzonden naar Zwitserland in 1874, Adventist wereldwijde inspanningen bestond volledig uit de terbeschikkingstelling van traktaten zoals White’s naar verschillende locaties.

In de vorige eeuw, hebben deze inspanningen ook gebruik gemaakt van nieuwe media zoals radio en televisie. De eerste van deze was HMS Richards ‘radio show Voice of Prophecy, die aanvankelijk werd uitgezonden in Los Angeles in 1929. Sindsdien Adventisten hebben op de voorgrond van de media evangelisatie geweest; It Is Written, opgericht door George vandeman, was de eerste religieuze programma om lucht op kleurentelevisie en de eerste grote christelijke bediening satelliet uplink-technologie te gebruiken. Vandaag de Hope Channel, de officiële tv-netwerk van de kerk, werkt 8 internationale zenders uitzenden 24 uur per dag op de kabel, satelliet en internet.

Adventist World Radio is opgericht in 1971 en is de “radio missie arm” van de Zevende-dags Adventisten. Het maakt gebruik van AM, FM, kortegolf, satelliet, podcasts, en het internet, uitzendingen in 77 belangrijke taalgroepen van de wereld met een potentieel bereik van 80% van de wereldbevolking. Hoofdkantoor AWR is in Silver Spring, Maryland, met’s wereldwijd. Een groot deel van de inkomsten van het ministerie is afkomstig uit het lidmaatschap cadeaus.

SDA evangelisten zoals Doug Batchelor, Mark Finley en Dwight Nelson hebben een aantal internationale-satelliet live uitgezonden evangelistische evenementen ondernomen, het aanpakken van het publiek in maximaal 40 talen tegelijk.

Daarnaast bestaat er een scala aan particuliere media entiteiten vertegenwoordigen Adventisten overtuigingen. Deze omvatten de 3ABN en SafeTV netwerken en organisaties zoals The Quiet Hour en verbazingwekkende ontdekkingen.

Publishing

De Adventkerk bezit en exploiteert veel uitgeverijen over de hele wereld. Twee van de grootste zijn de Pacific Press en de Review and Herald publiceren verenigingen, beide gevestigd in de Verenigde Staten. De Review and Herald heeft zijn hoofdkantoor in Hagerstown, Maryland.

De officiële kerk magazine is de Adventisten beoordelen, die een Noord-Amerikaanse aandacht heeft. Het heeft een zus tijdschrift (Adventist Wereld), die een internationaal perspectief heeft. Een andere belangrijke tijdschrift dat wordt uitgegeven door de kerk is de tweemaandelijkse Liberty magazine, dat vraagstukken met betrekking tot adressen godsdienstvrijheid.

Oecumenische activiteit

Hoofd artikel: Zevende-dags Adventisten interreligieuze relaties

De Adventkerk is tegen het algemeen de oecumenische beweging, maar het ondersteunt een aantal van de andere doelstellingen van de oecumene. De Algemene Conferentie heeft een officiële verklaring over de Adventisten positie ten opzichte van de oecumenische beweging, die de volgende paragraaf bevat bezit:

“Moet Adventisten oecumenisch samenwerken? Adventisten moeten zover samenwerken als de authentieke evangelie wordt verkondigd en huilen menselijke behoeften wordt voldaan. De Zevende-dags Adventisten wil geen verstrengeling lidmaatschappen en weigert elke afbreuk relaties die misschien de neiging om water langs haar verschillende getuigen. Echter, Adventisten willen zijn De oecumenische beweging als een agentschap van de samenwerking heeft acceptabele aspecten “gewetensvolle medewerking verleenden.”, als een agentschap voor de organische eenheid van de kerken, het is veel meer verdacht “.

Hoewel niet zijnde een lid van de Wereldraad van Kerken, heeft de Adventkerk deelgenomen aan de vergaderingen in de hoedanigheid van waarnemer.

Kritiek

Hoofdartikel: Kritiek van de Zevende-dags Adventisten

De Adventkerk heeft kritiek gekregen langs verschillende lijnen, met inbegrip van wat sommigen beweren zijn heterodoxe doctrines, en in relatie tot Ellen G. White en haar status binnen de kerk, en in verband met vermeende exclusivistische problemen.

Doctrines

Critici zoals evangelische Anthony Hoekema (die van mening waren dat de adventisten waren meer in overeenstemming met Arminianisme) stellen dat sommige Adventist doctrines zijn heterodoxe. Verschillende leringen die onder toezicht zijn de annihilationist weergave van de hel, het onderzoekend oordeel (en een bijbehorende uitzicht over de verzoening), en de sabbat; daarnaast Hoekema beweert ook dat Adventist doctrine lijdt wetticisme.

Hoewel critici zoals Hoekema Adventisme zijn geclassificeerd als een sektarische groep op basis van zijn atypische doctrines, het is geaccepteerd als meer mainstream door Protestantse evangelicals si
nds haar vergaderingen en besprekingen met evangelicals in de jaren 1950. met name, Billy Graham uitgenodigd Adventisten om een deel van zijn kruistochten na Eternity, een conservatieve christelijke tijdschrift uitgegeven door Donald Barnhouse, beweerde in 1956 dat Adventisten zijn christenen, en ook later verklaarde: “Ze zijn geluid op de grote nieuwtestamentische leerstellingen waaronder genade en verlossing door de plaatsvervangende offer van Jezus Christus, eenmaal geschied ‘”. Walter Martin, die door velen wordt beschouwd als de vader van de contra-cult apologetiek verkeer binnen het evangelicalisme zijn, auteur van The Truth About Zevende-dags Adventisten (1.960 ), die een keerpunt in de manier waarop Adventisme werd bekeken gemarkeerd.

“… het is perfect mogelijk om een Zevende-dags Adventisten zijn en een ware volgeling van Jezus Christus ondanks heterodoxe concepten…”

– Walter Martin, Koninkrijk der Cults

Later Martin van plan om een nieuw boek over de Zevende-dags Adventisten te schrijven, met de hulp van Kenneth R. monsters. Samples vervolgens auteur “Van Controverse om Crisis: een bijgewerkte beoordeling van de Zevende-dags Adventisten”, die uitzicht Martin bevestigt “voor dat segment van Adventisme die vasthoudt aan de positie vermeld in QOD, en verder tot uiting in de Evangelische Adventist beweging van de afgelopen decennia.” Echter, Monsters beweerde ook dat “Traditionele Adventisme” leek “om verder weg van een aantal standpunten in QOD verhuizen,” en ten minste op Glacier View leek te hebben “kreeg de steun van vele bestuurders en leiders”.

Ellen G. White en haar status van

Hoofdartikel: Inspiration van Ellen White

Ellen G. White status van ’s als een hedendaagse profeet is ook bekritiseerd. In het Vragen over Doctrine tijdperk, evangelicals zijn bezorgdheid uitgesproken over Adventisme’s begrip van de relatie van White’s geschriften aan de geïnspireerde canon van de Schrift. Maar de kerk duidelijk maakt in het geloof # 18 van de 28 fundamentele overtuigingen, dat de Bijbel het standaard waaraan alle onderwijs en ervaring moet worden getoetst.

Een gemeenschappelijke kritiek van Ellen White, op grote schaal populair gemaakt door Walter T. Rea, Ronald Numbers en anderen, is de bewering van plagiaat van andere auteurs. Een onafhankelijke advocaat gespecialiseerd in plagiaat, Vincent L. Ramik, was verloofd met een studie van Ellen White’s geschriften te ondernemen tijdens de vroege jaren 1980, en concludeerde dat ze waren “overtuigend unplagiaristic.” Toen de plagiaat lading ontstoken een belangrijk debat in de late jaren 1970 en vroege jaren 1980, de Adventisten Algemene Conferentie opdracht gegeven tot een belangrijke studie van Dr Fred Veltman. De daaruit voortvloeiende project werd bekend als de ” Leven van Christus ‘Research Project. ” De resultaten zijn beschikbaar op de Algemene Conferentie Archief. Dr. Roger W. Coon, David J. Conklin, [101] Dr. Denis Fortin, [102] [103] Koning en Morgan, [104] en Morgan, [105] onder meer begonnen met de weerlegging van de beschuldigingen van plagiaat. Aan het einde van zijn verslag, Ramik luidt:

“Het is onmogelijk voor te stellen dat het de bedoeling van Ellen G. White, zoals weerspiegeld in haar geschriften en de ongetwijfeld wonderbaarlijke inspanningen die daarbij betrokken zijn, was iets anders dan een oprecht gemotiveerd en onzelfzuchtige inspanning om de inzichten van de Bijbelse waarheden te plaatsen in een coherente vorm voor allemaal te zien en te begrijpen. Zeer zeker, de aard en de inhoud van haar geschriften had maar één hoop en opzet, namelijk de bevordering van begrip van het woord van God de mensheid. Rekening houdend met alle factoren die nodig zijn in het bereiken van een juist besluit over deze kwestie, is het wordt aangevoerd dat de geschriften van Ellen G. White waren overtuigend unplagiaristic. “[106]

Exclusivisme

Tenslotte hebben critici beweerd dat bepaalde Adventisten overtuigingen en praktijken zijn exclusivistische van aard en wijzen op de Adventist aanspraak op de “te zijn overblijfsel kerk”, en de traditionele protestantse vereniging van het rooms-katholicisme en andere denominaties met “Babylon”. [107] [108 ] [109] Deze houding wordt gezegd dat het te legitimeren bekeren van christenen uit andere denominaties. In reactie op een dergelijke kritiek, hebben Adventisten theologen verklaard dat de leer van het overblijfsel zich niet verzet tegen het bestaan van echte christenen in andere denominaties, maar houdt zich bezig met instellingen. [110]

“Wij zijn het volledig erkennen het bemoedigende feit dat een groot aantal echte volgelingen van Christus worden verspreid door de verschillende kerken van het christendom, met inbegrip van de rooms-katholieke gemeenschap. Deze God duidelijk erkent als Zijn eigen. Zulke niet een deel van het formulier” Babylon ” geportretteerd in de Apocalyps. ”

Vragen over Doctrine, p. 197.

Ellen White presenteerde het ook in een soortgelijke licht:

“God heeft kinderen, veel van hen, in de protestantse kerken, en een groot aantal in de katholieke kerk, die meer trouw aan het licht te gehoorzamen en te doen [om] het beste van hun kennis dan een groot aantal onder Sabbathkeeping Adventisten die niet in het licht wandelen. {3SM 386,2} ”

– Ellen White, Selected Messages, boek 3, p.386.

Onafhankelijke ministeries, uitlopers en scheuringen

Onafhankelijke ministeries

Zie ook: Independent ministeries van de Zevende-dags Adventisten

In aanvulling op de ministeries en instellingen die formeel worden beheerd door de denominatie, vele para-kerkelijke organisaties en onafhankelijke ministeries bestaan. Deze omvatten verschillende gezondheidscentra en ziekenhuizen, uitgeverij en media ministeries en hulporganisaties.

Een aantal onafhankelijke ministeries zijn vastgesteld door groepen binnen de Adventkerk die theologisch duidelijke positie te houden of wilt u een specifiek bericht, zoals het bevorderen Hope International. Sommige van deze ministeries werven financiering van de leden. Een aantal van de onafhankelijke ministeries zijn gespannen relatie met de officiële kerk, die zorgen dat een dergelijke ministeries Adventist eenheid kunnen bedreigen heeft uitgesproken. [111] Sommige onafhankelijke ministeries, net als veel van de Protestantse hervormers hebben de Romeinse geïdentificeerd pausdom als de Antichrist. [112 ] Echter, de kerk geen gedrag vergoelijken van leden die tegen katholieken kunnen “vooroordelen en zelfs fanatisme hebben gemanifesteerd”. [113]

Uitlopers en scheuringen

Zie ook: Grote teleurstelling

Doorheen de geschiedenis van de denominatie, zijn er een aantal groepen die de kerk hebben verlaten en vormden hun eigen bewegingen geweest.

Na de Eerste Wereldoorlog, een groep die bekend staat als de Zevende Dag Adventisten Reform Beweging werd gevormd als gevolg van de acties van de LR Conradi en bepaalde Europese kerkleiders tijdens de oorlog, die besloten dat het aanvaardbaar was voor Adventisten om deel te nemen aan de oorlog. Degenen die gekant waren tegen deze stand en die weigerden om de oorlog mee werden verklaard “uitgesloten” door de plaatselijke leiders van de kerk in die tijd. Als de leiders va
n de kerk van de Algemene Conferentie kwam en waarschuwde de plaatselijke Europese leiders na de oorlog om te proberen om de schade te genezen, en brengt de leden bij elkaar, het stuitte op verzet van degenen die onder die leiders hadden geleden. Hun pogingen tot verzoening mislukte na de oorlog, de groep werd georganiseerd als een aparte kerk op een conferentie gehouden van 14-20 juli, 1925. De beweging officieel opgericht in 1949. [114] gewetensbezwaren om alle daden van oorlog en bloedvergieten blijft een belangrijk twistpunt.

In 2005, de mainstream kerk weer op zoek te lossen wat de Duitse leiders hadden gedaan, verontschuldigde zich voor zijn falen tijdens de Tweede Wereldoorlog uiten dat ze “elke deelname aan of ondersteuning van ‘betreuren’ nazi-activiteiten tijdens de oorlog door de Duitse en Oostenrijkse leiderschap van de kerk. “[115]

In de Sovjet-Unie geproduceerd dezelfde kwesties de groep die bekend staat als Ware en gratis Zevende-dags Adventisten. Dit gevormd als het resultaat van een schisma binnen de Zevende-dags Adventisten in Europa tijdens de Eerste Wereldoorlog in de positie zijn Europese kerkleiders namen in het hebben van de leden bij het leger of het houden van de sabbat. De groep blijft actief vandaag (2010) in de voormalige republieken van de Sovjet-Unie. [116]

Bekend, maar verre uitlopers zijn de Davidian Zevende-dags Adventisten organisatie en de Branch Davidians, zich een schisma binnen de grotere Davidian beweging. [117] De Davidians opgericht in 1929, na Victor Houteff nadat hij kwam met zijn boek The Shepherd’s Rod die werd verworpen als ketters. Opeenvolgende geschil na de dood Houteff in 1955 leidde tot de vorming van in het algemeen twee groepen, de oorspronkelijke Davidians en takken. Later, een andere ex-Adventisten, David Koresh, leidde de Branch Davidians tot hij stierf in 1993 de belegering op het hoofdkantoor van de groep in de buurt van Waco, Texas.

Een aantal Adventisten afvallig, zoals de voormalige ministers Walter Rea en Dale Ratzlaff en zijn critici van de leer van de kerk en in het bijzonder van Ellen White geworden.

SDA Kinship International, een homo-groep [118] werd opgericht in 1976 en is een sociaal netwerk dat niet officieel is verbonden met de kerk voor mensen die zijn of waren voormalige Adventisten die homo, lesbische, biseksuele en transgender (LGBT). De Adventkerk 1987 diende een rechtszaak voor merkinbreuk tegen Kinship International om hun gebruik van de naam-District Judge Mariana R. Pfaelzer stoppen oordeelde dat Zevende-dags Adventisten Kinship International, Inc. geen inbreuk maken op de Adventkerk het gebruik van de naam en het Daarom kon blijven de identificerende naam te gebruiken. [119] [120] Een fringe groep is de sabbat Rest Advent kerk die beweert het uit 1888 boodschap van AJ Jones en EJ Waggoner.

In de populaire cultuur

Hoofd artikel: Zevende-dags Adventisten in de populaire cultuur

Zie ook

Portal icoon
Christendom portal

Portal icoon
Religie portal

 • Canadese Adventist Geschiedenis en vrijheid van godsdienst
 • Lijst van de Zevende-dags Adventisten
Per land
 • Zevende-dags Adventisten in India
 • Zevende-dags Adventisten in Nigeria