Max Born

Max Born ( Duits: [bɔɐ̯n] ; 11 december 1882 – 5 januari 1970) was een Duitse natuurkundige en wiskundige die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de kwantummechanica . Hij leverde ook bijdragen aan solid-state fysica en optica en begeleidde het werk van een aantal opmerkelijke fysici in de jaren 1920 en 1930. Born won de Nobelprijs voor de natuurkunde in 1954 voor zijn ‘fundamenteel onderzoek in de kwantummechanica, vooral in de statistische interpretatie van de golffunctie ‘. [2] [3] [4] [5]

Born werd geboren in 1882 in Breslau , het Duitse Rijk (in die tijd, de stad is nu Wrocław , Polen ). Born studeerde in 1904 aan de universiteit van Göttingen , waar hij de drie beroemde wiskundigen Felix Klein , David Hilbert en Hermann Minkowski vond . Hij schreef zijn Ph.D. proefschrift over het onderwerp “Stabiliteit van Elastica in een vlak en ruimte “, waarmee de Faculteit Wijsbegeerte Faculteitsprijs wordt gewonnen. In 1905 begon hij met Minkowski speciale relativiteitstheorie te onderzoeken en schreef vervolgens zijn habilitation- thesis over het Thomson-model van het atoom. Een toevallige ontmoeting met Fritz Haber in Berlijn in 1918 leidde tot een bespreking van de manier waarop een ionische verbinding wordt gevormd wanneer een metaal reageert met een halogeen , tegenwoordig bekend als de Born-Haber-cyclus .

In de Eerste Wereldoorlog , nadat hij oorspronkelijk als radio-operator was geplaatst, werd hij vanwege zijn specialistische kennis verplaatst naar onderzoekstaken met betrekking tot geluid . In 1921 keerde Born terug naar Göttingen en organiseerde hij nog een stoel voor zijn oude vriend en collega James Franck . Onder Born werd Göttingen een van ’s werelds belangrijkste centra voor natuurkunde. In 1925 formuleerden Born en Werner Heisenberg de matrixmechanica- voorstelling van de kwantummechanica. Het jaar daarop formuleerde hij de nu-standaard interpretatie van de kansdichtheidsfunctie voor ψ * ψ in de Schrödinger-vergelijking , waarvoor hij in 1954 de Nobelprijs kreeg toegekend. Zijn invloed reikte veel verder dan zijn eigen onderzoek. Max Delbrück , Siegfried Flügge , Friedrich Hund , Pascual Jordan , Maria Goeppert-Mayer , Lothar Wolfgang Nordheim , Robert Oppenheimer en Victor Weisskopf ontvingen allen hun Ph.D. graden onder Geboren te Göttingen, en zijn assistenten omvatten Enrico Fermi , Werner Heisenberg, Gerhard Herzberg , Friedrich Hund, Pascual Jordan, Wolfgang Pauli , Léon Rosenfeld , Edward Teller en Eugene Wigner .

In januari 1933 kwam de nazi-partij aan de macht in Duitsland en Born, die joods was, werd geschorst. Hij emigreerde naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij aan het St. John’s College in Cambridge ging werken en schreef een populair wetenschappelijk boek, The Restless Universe , evenals Atomic Physics , dat al snel een standaardhandboek werd. In oktober 1936 werd hij de Tait Professor of Natural Philosophy aan de Universiteit van Edinburgh , waar hij, in samenwerking met Duits-geboren assistenten E. Walter Kellermann en Klaus Fuchs , zijn onderzoek naar de natuurkunde voortzette. Born werd een genaturaliseerde Britse onderdaan op 31 augustus 1939, één dag voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak in Europa. Hij bleef tot 1952 in Edinburgh. Hij ging met pensioen in Bad Pyrmont , in West-Duitsland , en stierf op 5 januari 1970 in het ziekenhuis in Göttingen. [6]

Inhoud

 • 1 Het vroege leven
 • 2 Carrière
  • 2.1 Berlijn en Frankfurt
  • 2.2 Göttingen
 • 3 Het latere leven
 • 4 Persoonlijk en familie
 • 5 Prijzen en onderscheidingen
 • 6 Bibliografie
 • 7 Zie ook
 • 8 Opmerkingen
 • 9 Referenties
 • 10 Externe links

Vroege leven

Max Born werd geboren op 11 december 1882 in Breslau (nu Wrocław , Polen), die ten tijde van Born’s geboorte deel uitmaakte van de Pruisische provincie Silezië in het Duitse rijk , tot een familie van joodse afkomst. [7] Hij was een van de twee kinderen geboren van Gustav Born , een anatoom en embryoloog , die hoogleraar embryologie was aan de universiteit van Breslau , [8] en zijn vrouw Margarethe (Gretchen) geboren Kauffmann, uit een Silezische familie van industriëlen. . Ze stierf toen Max vier jaar oud was, op 29 augustus 1886. [9] Max had een zus, Käthe, die in 1884 werd geboren, en een halfbroer, Wolfgang, uit het tweede huwelijk van zijn vader, met Bertha Lipstein. Wolfgang werd later hoogleraar kunstgeschiedenis aan het City College van New York . [10]

Aanvankelijk opgeleid aan het König-Wilhelm- Gymnasium in Breslau, Born ging de Universiteit van Breslau in 1901. Het Duitse universitaire systeem stond studenten toe om gemakkelijk van de ene universiteit naar de andere te gaan, dus bracht hij zomerse semesters door aan de Universiteit van Heidelberg in 1902 en de Universiteit van Zürich in 1903. Medestudenten bij Breslau, Otto Toeplitz en Ernst Hellinger , vertelden Born over de universiteit van Göttingen , [11] en Born gingen daar in april 1904. Bij Göttingen trof hij drie beroemde wiskundigen aan: Felix Klein , David Hilbert en Hermann Minkowski . Al snel na zijn aankomst vormde Born nauwe banden met de laatste twee mannen. Vanaf de eerste klas die hij met Hilbert nam, identificeerde Hilbert Born als een buitengewoon talent en selecteerde hij hem als de lezende schrijver, wiens functie het was om de klasnotities op te stellen voor de leeszaal voor wiskunde aan de universiteit van Göttingen. Als klasschrijfster zette Born in regulier, onschatbaar contact met Hilbert, gedurende welke tijd de intellectuele mildheid van Hilbert ten goede kwam aan de vruchtbare geest van Born. Hilbert werd de mentor van Born nadat hij hem had geselecteerd als de eerste die de onbetaalde, semi-officiële functie van assistent bekleedde. Born’s inleiding tot Minkowski kwam via Born’s stiefmoeder Bertha, aangezien ze Minkowski kende van danslessen in Königsberg . De introductie genereerde Born-uitnodigingen voor het Minkowski-huishouden voor zondagsdiners. Bovendien zag Born tijdens het verrichten van zijn taken als schrijver en assistent vaak Minkowski bij Hilbert’s huis. [12] [13]

Born’s relatie met Klein was problematischer. Geboren bij een seminarie uitgevoerd door Klein en hoogleraren toegepaste wiskunde , Carl Runge en Ludwig Prandtl , over het onderwerp elasticiteit . Hoewel niet bijzonder geïnteresseerd in het onderwerp, was Born verplicht om een ​​paper te presenteren. Aan de hand van Hilbert’s variatierekening presenteerde hij er een waarin hij, met behulp van een gebogen configuratie van een draad met beide uiteinden gefixeerd, het meest stabiel zou zijn. Klein was onder de indruk, en nodigde Born uit om een ​​proefschrift in te dienen over het onderwerp ‘Stabiliteit van Elastica in een vliegtuig en ruimte’ – een onderwerp dichtbij Klein, dierbaar – dat Klein had afgesproken om het onderwerp te zijn van de prestigieuze prijs voor de jaarlijkse Filosofische Faculteit aangeboden door de universiteit. Inzendingen kunnen ook in aanmerking komen als proefschrift. Born reageerde door het aanbod te negeren, omdat toegepaste wiskunde niet zijn voorkeur verdiende. Klein was zeer beledigd. [14] [15]

Klein had de macht om een ​​academische carrière te maken of te verbreken, dus Born voelde zich verplicht om te boeten door een inzending in te dienen voor de prijs. Omdat Klein weigerde om hem te begeleiden, regelde Born dat Carl Runge zijn supervisor zou zijn. Woldemar Voigt en Karl Schwarzschild werden zijn andere examinatoren. Uitgaande van zijn paper, ontwikkelde Born de vergelijkingen voor de stabiliteitsvoorwaarden. Naarmate hij meer geïnteresseerd raakte in het onderwerp, liet hij een apparaat bouwen dat zijn voorspellingen experimenteel kon testen. Op 13 juni 1906 kondigde de rector aan dat Born de prijs had gewonnen. Een maand later behaalde hij zijn mondeling examen en promoveerde hij magna cum laude in de wiskunde. [16]

Bij het afstuderen, Born was verplicht om zijn militaire dienst uit te voeren, die hij had uitgesteld tijdens een student. Hij merkte dat hij was opgerold in het Duitse leger en geposteerd bij de 2e Guards Dragoons “Empress Alexandra of Russia”, die in Berlijn was gestationeerd. Zijn dienst was kort, want hij werd vroeg ontslagen na een astma- aanval in januari 1907. Hij reisde toen naar Engeland, waar hij werd toegelaten tot Gonville en Caius College, Cambridge , en studeerde natuurkunde voor zes maanden aan het Cavendish Laboratory onder JJ Thomson , George Searle en Joseph Larmor . Nadat Born teruggekeerd was naar Duitsland, nam het leger hem opnieuw in dienst en diende hij bij de elite 1st (Silesian) Life Cuirassiers ‘Great Elector’ totdat hij na slechts zes weken dienst weer medisch werd ontslagen. Daarna keerde hij terug naar Breslau, waar hij onder leiding van Otto Lummer en Ernst Pringsheim werkte, in de hoop zijn habilitatie in de natuurkunde te kunnen doen. Een klein ongeluk met Born’s black body- experiment, een gescheurde koelwaterslang en een overstroomd laboratorium, leidde ertoe dat Lummer hem vertelde dat hij nooit een fysicus zou worden. [17]

In 1905 publiceerde Albert Einstein zijn paper On the Electrodynamics of Moving Bodies over speciale relativiteitstheorie . Born was geïntrigeerd en begon het onderwerp te onderzoeken. Hij was er kapot van om te ontdekken dat Minkowski ook naar dezelfde relativiteitstheorie zocht, maar toen hij Minkowski over zijn resultaten schreef, vroeg Minkowski hem om terug te gaan naar Göttingen en zijn habilitatie daar te doen. Born geaccepteerd. Toeplitz hielp Born om zijn matrixalgebra op te poetsen, zodat hij kon werken met de vierdimensionale Minkowski-ruimtematrices die in het project van laatstgenoemde werden gebruikt om relativiteit met elektrodynamica te verzoenen. Born en Minkowski konden het goed vinden, en hun werk boekte goede vooruitgang, maar Minkowski stierf plotseling van blindedarmontsteking op 12 januari 1909. De wiskundestudenten hadden Born namens hen laten spreken tijdens de begrafenis. [18]

Een paar weken later probeerde Born hun resultaten te presenteren tijdens een bijeenkomst van de Göttingen Mathematics Society. Hij kwam niet ver voordat hij voor het publiek werd uitgedaagd door Klein en Max Abraham , die de relativiteit verwierpen en hem dwongen de lezing te beëindigen. Hilbert en Runge waren echter geïnteresseerd in het werk van Born en na enige discussie met Born raakten ze overtuigd van de juistheid van zijn resultaten en haalden hem over om de lezing opnieuw te geven. Dit keer werd hij niet gestoord en Voigt bood aan de Born-Habilitation-scriptie te sponsoren. [19] Born publiceerde vervolgens zijn lezing als een artikel over “The Theory of Rigid Bodies in the Kinematics of the Relativity Principle” ( Duits : Die Theorie des starren Elektrons in der Kinematik des Relativitätsprinzips ), [20], dat het concept van Born introduceerde. stijfheid . Op 23 oktober presenteerde Born zijn habilitatiecollege over het Thomson-model van het atoom. [19]

Carrière

Berlijn en Frankfurt

Geboren als een jonge academicus in Göttingen als privatdozent . In Göttingen verbleef Born in een internaat gerund door zuster Annie aan de Dahlmannstraße 17, beter bekend als El BoKaReBo. De naam is afgeleid van de eerste letters van de laatste namen van de boarders: “El” voor Ella Philipson (een medische student), “Bo” voor Born en Hans Bolza (een student natuurkunde), “Ka” voor Theodore von Kármán ( een Privatdozent), en “Re” voor Albrecht Renner (een andere medische student). Een frequente bezoeker van het pension was Paul Peter Ewald , een promovendus van Arnold Sommerfeld in bruikleen aan Hilbert in Göttingen als een speciale assistent voor natuurkunde. Richard Courant , een wiskundige en privatdozent, noemde deze mensen de ‘in groep’. [21]

In 1912 ontmoette Born Hedwig (Hedi) Ehrenberg, de dochter van een professor in de rechten van de Universiteit van Leipzig , en een vriend van Iris , de dochter van Carl Runge. Ze had een joodse achtergrond van haar vaders kant, hoewel hij een praktiserende Lutheraan was geworden toen hij trouwde, net als Max’s zus Käthe. Ondanks het feit dat hij nooit zijn religie had beoefend, weigerde Born zich te bekeren en zijn huwelijk op 2 augustus 1913 was een tuinceremonie. Hij werd echter in maart 1914 als luthers gedoopt door dezelfde predikant die zijn huwelijksceremonie had uitgevoerd. Geboren beschouwd als “religieuze beroepen en kerken als een zaak van geen belang”. [22] Zijn beslissing om gedoopt te worden, werd deels gedaan uit respect voor zijn vrouw en deels vanwege zijn verlangen om zich te assimileren in de Duitse samenleving. [22] Het huwelijk produceerde drie kinderen: twee dochters, Irene, geboren in 1914, en Margarethe (Gritli), geboren in 1915, en een zoon, Gustav , geboren in 1921. [23] Door het huwelijk, Born is gerelateerd aan juristen Victor Ehrenberg , zijn schoonvader, en Rudolf von Jhering , de grootvader van zijn vrouw, evenals Hans Ehrenberg , en is een groot oom van de Britse komiek Ben Elton . [24]

Tegen het einde van 1913 had Born 27 papers gepubliceerd, waaronder belangrijk werk over relativiteit en de dynamiek van kristalroosters (3 met Theodore von Karman ), [25] dat een boek werd. [26] In 1914 ontving een brief van Max Planck waarin werd uitgelegd dat een nieuwe professor buitengewone leerstoel theoretische fysica was opgericht aan de Universiteit van Berlijn . De stoel was aan Max von Laue aangeboden , maar hij had hem afgewezen. Born geaccepteerd. [27] De Eerste Wereldoorlog was nu in volle gang. Kort nadat hij in 1915 in Berlijn was aangekomen, meldde hij zich aan bij een eenheid voor signalen van het leger. In oktober vervoegde hij de Artillerie-Prüfungs-Kommission , de in Berlijn gevestigde artillerie-onderzoeks- en ontwikkelingsorganisatie van het leger, onder Rudolf Ladenburg , die een speciale eenheid had opgericht die zich toelegde op de nieuwe geluidstechnologie . In Berlijn vormde Born een levenslange vriendschap met Einstein, die een frequente bezoeker van het huis van Born werd. [28] Binnen enkele dagen na de wapenstilstand in november 1918 liet Planck de legeruitzetting Born. Een toevallige ontmoeting met Fritz Haber die maand leidde tot een bespreking van de manier waarop een ionische verbinding wordt gevormd wanneer een metaal reageert met een halogeen , dat tegenwoordig bekend staat als de Born-Haber-cyclus . [29]

Nog voordat Born de stoel in Berlijn had aanvaard, was von Laue van gedachten veranderd en besloot hij dat hij het toch wel wilde. [27] Hij arrangeerde met Born en de betrokken faculteiten voor hen om banen uit te wisselen. In april 1919 werd Born professor ordinarius en directeur van het Institute of Theoretical Physics op de faculteit wetenschappen van de universiteit van Frankfurt am Main . [26] Daar werd hij benaderd door de Universiteit van Göttingen, die op zoek was naar een vervanging voor Peter Debye als directeur van het Physical Institute. [30] “Theoretische fysica,” adviseerde Einstein hem, “zal bloeien waar je ook bent , er is geen andere persoon die tegenwoordig in Duitsland te vinden is.” [31] In onderhandeling voor de functie bij het ministerie van onderwijs, Born arrangeerde voor een andere leerstoel, van experimentele fysica, in Göttingen voor zijn oude vriend en collega James Franck . [30]

Göttingen

Solvay-conferentie, 1927. Born is tweede van rechts op de tweede rij, tussen Louis de Broglie en Niels Bohr .

Voor de 12 jaar dat Born en Franck in Göttingen waren, van 1921 tot 1933, had Born een medewerker met gedeelde visies op elementaire wetenschappelijke concepten – een voordeel voor onderwijs en onderzoek. De collaboratieve benadering van Born met experimentele natuurkundigen was vergelijkbaar met die van Arnold Sommerfeld aan de Universiteit van München , die ordinarius hoogleraar theoretische fysica was en directeur van het Instituut voor Theoretische Fysica – ook een drijvende kracht achter de ontwikkeling van de kwantumtheorie . Born en Sommerfeld werkten samen met experimentele natuurkundigen om hun theorieën te testen en te bevorderen. In 1922, toen hij in de Verenigde Staten doceerde aan de universiteit van Wisconsin-Madison , stuurde Sommerfeld zijn student Werner Heisenberg naar de assistent van Born. Heisenberg keerde terug naar Göttingen in 1923, waar hij zijn habilitatie voltooide onder Born in 1924, en werd een privatdozent in Göttingen. [32] [33]

In 1925 formuleerde Born and Heisenberg de matrixmechanica- voorstelling van de kwantummechanica . Op 9 juli gaf Heisenberg Born een paper getiteld Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen (“Quantum-Theoretical Re-interpretation of Kinematic and Mechanical Relations”) ter beoordeling en voor publicatie in te dienen. In de paper formuleerde Heisenberg de quantumtheorie, waarbij hij de concrete, maar niet-waarneembare representaties van elektronenbanen vermeed met behulp van parameters zoals overgangskansen voor kwantumsprongen, waarvoor twee indexen nodig waren die overeenkwamen met de begin- en eindtoestand. [34] [35] Toen Born de paper las, herkende hij de formulering als een die kon worden getranscribeerd en uitgebreid naar de systematische taal van matrices [36], die hij had geleerd van zijn studie onder Jakob Rosanes aan de Breslau University . [37]

Tot die tijd werden matrices zelden gebruikt door natuurkundigen; ze werden geacht tot het rijk van de zuivere wiskunde te behoren. Gustav Mie had ze gebruikt in een paper over elektrodynamica in 1912, en Born had ze gebruikt in zijn werk over de roostertheorie van kristallen in 1921. Terwijl matrices in deze gevallen werden gebruikt, kwam de algebra van matrices met hun vermenigvuldiging niet in beeld zoals ze deden in de matrixformulering van de kwantummechanica. [38] Met de hulp van zijn assistent en ex-student Pascual Jordan begon Born onmiddellijk een transcriptie en een uitbreiding te maken en dienden ze hun resultaten in voor publicatie; het papier werd slechts 60 dagen na de publicatie van Heisenberg voor publicatie ontvangen. [39] Een vervolgdocument werd vóór het einde van het jaar door alle drie de auteurs gepubliceerd. [40] Het resultaat was een verrassende formulering:

p q – q p = h 2 π ik ik {\ displaystyle pq-qp = {h \ over 2 \ pi i} I}

waar p en q matrices waren voor locatie en momentum , en ik is de identiteitsmatrix . Merk op dat de linkerkant van de vergelijking niet nul is omdat matrixvermenigvuldiging niet commutatief is . [37] Deze formulering was volledig toe te schrijven aan Born, die ook vaststelde dat alle elementen die niet op de diagonaal van de matrix waren nul waren. Born beschouwde zijn document met Jordanië als “de belangrijkste principes van de kwantummechanica, inclusief de uitbreiding tot elektrodynamica .” [37] De paper zet de benadering van Heisenberg op een solide wiskundige basis. [41]

Born was verrast toen hij ontdekte dat Paul Dirac op dezelfde manier had nagedacht als Heisenberg. Al snel gebruikte Wolfgang Pauli de matrixmethode om de energiewaarden van het waterstofatoom te berekenen en ontdekte dat ze het eens waren met het Bohr-model . Een andere belangrijke bijdrage werd geleverd door Erwin Schrödinger , die met golfmechanica naar het probleem keek. In die tijd sprak veel mensen veel aan, omdat het de mogelijkheid bood om terug te keren naar de deterministische klassieke fysica. Born zou dit niet hebben, omdat het in strijd was met door experiment vastgestelde feiten. [37] Hij formuleerde de nu-standaard interpretatie van de kansdichtheidsfunctie voor ψ * ψ in de Schrödinger-vergelijking , die hij in juli 1926 publiceerde. [42] [41]

In een brief aan Born op 4 december 1926 maakte Einstein zijn beroemde opmerking over de kwantummechanica:

Kwantummechanica is zeker imposant. Maar een innerlijke stem zegt me dat het nog niet echt is. De theorie zegt veel, maar brengt ons niet echt dichter bij het geheim van de ‘oude’. Ik ben er in elk geval van overtuigd dat Hij niet dobbelt. [43]

Dit citaat wordt vaak geparafraseerd als ‘God dobbelt niet’ . [44]

In 1928 nomineerde Einstein Heisenberg, Born en Jordan voor de Nobelprijs voor de natuurkunde , [45] [46] maar Heisenberg alleen won de prijs van 1932 “voor de creatie van kwantummechanica, waarvan de toepassing heeft geleid tot de ontdekking van de allotrope vormen van waterstof “, [47] terwijl Schrödinger en Dirac de Prijs van 1933 deelden” voor de ontdekking van nieuwe productieve vormen van atoomtheorie “. [47] Op 25 november 1933 ontving Born een brief uit Heisenberg waarin hij zei dat hij vanwege een “slecht geweten” was vertraagd omdat hij alleen de prijs had ontvangen “voor werk dat in Göttingen in samenwerking is gedaan – u, Jordanië en ik.” [48] Heisenberg ging verder met te zeggen dat de bijdrage van Born en Jordan aan de kwantummechanica niet kan worden veranderd door “een verkeerde beslissing van buitenaf”. [48] In 1954 schreef Heisenberg een artikel ter ere van Planck voor zijn inzicht in 1900, waarin hij Born and Jordan veroordeelde voor de laatste wiskundige formulering van matrixmechanica en Heisenberg benadrukte verder hoe groot hun bijdragen waren aan de kwantummechanica, die niet “voldoende erkend in het publieke oog.” [49]

Degenen die hun Ph.D. onder Born in Göttingen waren onder meer Max Delbrück , Siegfried Flügge , Friedrich Hund , Pascual Jordan, Maria Goeppert-Mayer , Lothar Wolfgang Nordheim , Robert Oppenheimer en Victor Weisskopf . [1] [50] Assistenten van Born bij het Instituut voor Theoretische Fysica van de Universiteit van Göttingen waren onder meer Enrico Fermi , Werner Heisenberg, Gerhard Herzberg , Friedrich Hund, Pascual Jordan, Wolfgang Pauli, Léon Rosenfeld , Edward Teller en Eugene Wigner . [51] Walter Heitler werd een assistent van Born in 1928, en voltooide zijn habilitatie onder hem in 1929. Born niet alleen erkend talent om met hem samen te werken, maar hij “liet zijn supersterren zich langs hem uitstrekken; aan de minder begaafden, hij geduldig overhandigde uit respectabele maar uitvoerbare opdrachten. ” [52] Delbrück en Goeppert-Mayer gingen door met het winnen van Nobelprijzen. [53] [54]

Later leven

Born’s grafsteen in Göttingen is gegraveerd met het onzekerheidsprincipe, dat hij op rigide wiskundige basis legde.

In januari 1933 kwam de nazi-partij aan de macht in Duitsland. In mei werd Born een van de zes Joodse professoren in Göttingen die werden geschorst met salaris; Franck had al ontslag genomen. In twaalf jaar tijd hadden ze Göttingen gebouwd tot een van ’s werelds belangrijkste centra voor natuurkunde. [55] Born ging op zoek naar een nieuwe baan, schreef aan Maria Göppert-Mayer aan de Johns Hopkins University en Rudi Ladenburg aan de Princeton University . Hij accepteerde een aanbod van St John’s College, Cambridge . [56] In Cambridge schreef hij een populair wetenschappelijk boek, The Restless Universe , en een tekstboek, Atomic Physics , dat al snel een standaardtekst werd, die door zeven edities ging. Zijn familie vestigde zich snel in het leven in Engeland, met zijn dochters Irene en Gritli verloofd met Welshman Brinley (Bryn) Newton-John ( de ouders van Olivia Newton-John ; Born is Olivia’s grootvader en Irene is haar moeder) [57] en de Engelsman Maurice Pryce respectievelijk. [58] [59]

De positie van Born in Cambridge was slechts tijdelijk en zijn ambtstermijn in Göttingen werd in mei 1935 beëindigd. Hij accepteerde daarom een ​​aanbod van CV Raman om in 1935 naar Bangalore te gaan. [60] Geboren overwogen om daar een vaste betrekking te bekleden, maar de Indiase Institute of Science heeft geen extra stoel voor hem gecreëerd. [61] In november 1935 werd hun Duitse staatsburgerschap ingetrokken door de familie Born, waardoor ze stateloos werden . Een paar weken later annuleerde Göttingen Born’s doctoraat. [62] Geboren beschouwd als een aanbod van Pyotr Kapitsa in Moskou, en begon Russische lessen te volgen bij de in Rusland geboren Rus Genia, Rudolf Peierls . Maar toen vroeg Charles Galton Darwin aan Born of hij overwoog om zijn opvolger te worden als Tait Professor of Natural Philosophy aan de Universiteit van Edinburgh , een aanbod dat Born prompt accepteerde, [63] uitgaande van de leerstoel in oktober 1936. [58]

In Edinburgh promootte Born het onderwijs in de wiskundige natuurkunde . Hij had twee Duitse assistenten, E. Walter Kellermann en Klaus Fuchs , en samen bleven zij het mysterieuze gedrag van elektronen onderzoeken . [64] Born werd een Fellow van de Royal Society of Edinburgh in 1937, en van de Royal Society of London in maart 1939. In 1939 kreeg hij zoveel mogelijk van zijn overgebleven vrienden en familieleden nog in Duitsland als hij het land uit kon , waaronder zijn zus Käthe, schoonfamilie Kurt en Marga, en de dochters van zijn vriend Heinrich Rausch von Traubenberg. Hedi had een huishoudelijk bureau en zette jonge Joodse vrouwen aan het werk. Born ontving zijn naturalisatiebewijs als Brits onderdaan op 31 augustus 1939, één dag voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak in Europa. [65]

Born bleef in Edinburgh totdat hij in 1952 de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar bereikte. Hij ging in 1954 met pensioen in Bad Pyrmont , in West-Duitsland . [66] In oktober ontving hij het bericht dat hij de Nobelprijs ontving. Zijn collega-natuurkundigen waren nooit opgehouden hem te nomineren. Franck en Fermi hadden hem in 1947 en 1948 genomineerd voor zijn werk op kristalroosters, en in de loop van de jaren was hij ook genomineerd voor zijn werk op het gebied van de vaste-stoffysica, kwantummechanica en andere onderwerpen. [67] In 1954 ontving hij de prijs voor “fundamenteel onderzoek in Quantum Mechanics, vooral in de statistische interpretatie van de golffunctie” [4] – iets waar hij alleen aan had gewerkt. [67] In zijn Nobelprijs sprak hij over de filosofische implicaties van zijn werk:

Ik geloof dat ideeën zoals absolute zekerheid, absolute nauwkeurigheid, uiteindelijke waarheid, enz. Fantasieën zijn die op geen enkel gebied van de wetenschap ontvankelijk zouden moeten zijn. Aan de andere kant is elke bewering van waarschijnlijkheid goed of fout vanuit het standpunt van de theorie waarop deze is gebaseerd. Deze losmaking van het denken ( Lockerung des Denkens ) lijkt mij de grootste zegening die de moderne wetenschap ons heeft gegeven. Want het geloof in een enkele waarheid en in de bezitter ervan is de oorzaak van alle kwaad in de wereld. [68]

Na zijn pensionering ging hij door met wetenschappelijk werk en produceerde hij nieuwe uitgaven van zijn boeken. In 1955 werd hij een van de ondertekenaars van het Russell-Einstein Manifest . Hij stierf op 5-jarige leeftijd op 87-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Göttingen [6] en ligt daar begraven in het Stadtfriedhof , op dezelfde begraafplaats als Walther Nernst , Wilhelm Weber , Max von Laue , Otto Hahn , Max Planck en David Hilbert . [69]

Persoonlijk en familie

Zijn vrouw Hedwig Martha Ehrenberg (1891-1972) was een dochter van de jurist Victor Ehrenberg en Elise von Jhering (een dochter van de jurist Rudolf von Jhering ). Hij werd overleefd door zijn vrouw Hedi en hun kinderen Irene, Gritli en Gustav. [66] Zanger Olivia Newton-John is een dochter van Irene (1914-2003). De acteur Max Born ( Fellini Satyricon ) is zijn kleinzoon. Zijn achterkleinkinderen omvatten songwriter Brett Goldsmith , zanger Tottie Goldsmith en coureur Emerson Newton-John . [70]

Prijzen en onderscheidingen

 • 1934 – Stokes-medaille van Cambridge [71]
 • 1939 – Fellow of the Royal Society [71] [72]
 • 1945 – Makdougall-Brisbane-prijs van de Royal Society of Edinburgh [73]
 • 1945 – Gunning Victoria Jubilee-prijs van de Royal Society of Edinburgh [71]
 • 1948 – Max Planck Medaille der Deutschen Physikalischen Gesellschaft [71]
 • 1950 – Hughes-medaille van de Royal Society of London [71]
 • 1953 – Ereburger van de stad Göttingen [71]
 • 1954 – Nobelprijs voor natuurkunde De prijs was voor het fundamentele onderzoek van Born in de kwantummechanica, vooral voor zijn statistische interpretatie van de golffunctie. [71]
  • 1954 – Nobelprijs-bankettoespraak [74]
  • 1954 – Geboren Nobelprijs Lezing [75]
 • 1956 – Hugo Grotius- medaille voor internationaal recht, München [71]
 • 1959 – Grootkruis van verdienste met ster van de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek [76]
 • 1972 – Max Born Prize is opgericht door de German Physical Society en het British Institute of Physics . Het wordt jaarlijks uitgereikt. [77] [78]
 • 1982 – Ceremonie aan de Universiteit van Göttingen in het 100e geboortejaar van Max Born en James Franck, Instituut Directors 1921-1933. [79]
 • 1991 – Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie ( de ) – Instituut naar hem vernoemd. [80]
 • 2017 – Op 11 december 2017 Google toonde een Google-doodle, ontworpen door Kati Szilagyi, in ere van de 135e geboortedag van Born. [81]

Bibliografie

Tijdens zijn leven, Born schreef verschillende semi-populaire en technische boeken. Zijn volumes over onderwerpen zoals de atoomfysica en optica werden zeer goed ontvangen. Ze worden beschouwd als klassiekers in hun vakgebied, en zijn nog steeds in druk. Het volgende is een overzicht van zijn belangrijkste werken:

 • Max Born De statistische interpretatie van de quantummechanica . Nobel Lecture – 11 december 1954.
 • Über das Thomson’sche Atommodell Habilitations-Vortrag (FAM, 1909) – De Habilitation werd gedaan aan de Universiteit van Göttingen, op 23 oktober 1909. [82]
 • Dynamik der Kristallgitter (Teubner, 1915) [83] – Na de publicatie, de natuurkundige Arnold Sommerfeld gevraagd Born een artikel op basis van het voor de 5de volume van het schrijven Mathematical Encyclopedia . De Eerste Wereldoorlog vertraagde de start van de werkzaamheden aan dit artikel, maar het werd in 1919 opgenomen en eindigde in 1922. Het werd als een herziene uitgave onder de titel gepubliceerd Atomic Theory of Solid Staten . [84]
  • Dynamische Theory of kristalroosters , met Kun Huang . (Oxford, Clarendon Press, 1954) [85]
 • Die Relativitätstheorie Einsteins und ihre physikalischen Grundlagen (Springer, 1920) – Op basis van de lezingen Born aan de Universiteit van Frankfurt am Main. [86]
  • Beschikbaar in het Engels onder de titel Einstein’s relativiteitstheorie . [87]
 • Vorlesungen über Atommechanik (Springer, 1925) [83]
  • Mechanica van de Atom (George Bell & Sons, 1927) – Vertaald door JW Fisher en herzien door DR Hartree . [88]
 • Problemen van Atomic Dynamics (MIT Press, 1926) – Een eerste rekening van matrix mechanica wordt ontwikkeld in Duitsland, op basis van twee serie lezingen gegeven bij MIT , meer dan drie maanden, in het najaar van 1925 en het begin van 1926. [89] [90]
 • Elementare Quantenmechanik (Zweiter Band der Vorlesungen über Atommechanik) , met Pascual Jordan. (Springer, 1930) – Dit was het eerste deel van wat bedoeld was als een twee-volume werk. Dit volume werd beperkt tot het werk Born deed met Jordan op matrix mechanica. Het tweede deel was om te gaan met Erwin Schrödinger golfmechanica. Echter, werd het tweede deel nog niet eens begonnen door Born, omdat hij geloofde zijn vriend en collega Hermann Weyl had geschreven voordat hij dat kon doen. [91] [92]
 • Optik: Ein Lehrbuch der elektromagnetische Lichttheorie (Springer, 1933) – Het boek werd uitgebracht net als de Borns werden emigreren naar Engeland.
  • Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Voortplanting, interferentie en diffractie of Light , [93] met Emil Wolf. (Pergamon, 1959) – Dit boek is niet een Engels vertaling van Optik , maar een wezenlijk nieuwe boek. Kort na de Tweede Wereldoorlog, een aantal wetenschappers suggereerden dat Born actualiseren en te vertalen zijn werk in het Engels. Omdat er veel vooruitgang in de optica in de tussenliggende jaren was geweest, was het bijwerken gerechtvaardigd. In 1951, Emil Wolf begon als eigen assistent Born op het boek; Het werd uiteindelijk gepubliceerd in 1959 door Robert Maxwell ’s Pergamon Press. [94] – waarbij de vertraging te wijten aan de lange tijd die nodig is “om alle financiële en publiceren trucs gemaakt door Maxwell op te lossen.” [95]
 • Moderne Physik (1933) – Op basis van zeven lezingen gegeven aan de Technischen Hochschule Berlin. [96]
  • Atomic Physics (Blackie, Londen, 1935) – Geautoriseerde vertaling van Moderne Physik door John Dougall , met updates. [97]
 • The Restless Universe [98] (Blackie and Son Limited, 1935) – Een gepopulariseerde vertolking van de werkplaats van de natuur, vertaald door Winifred Margaret Deans . Born neef Otto Königsberger , wiens succesvolle carrière als architect in Berlijn werd een einde aan toen de nazi’s overnam, werd tijdelijk naar Engeland gebracht om het boek te illustreren. [96]
 • Experiment en theorie in de natuurkunde (Cambridge University Press, 1943) – De opgegeven adres King’s College, Newcastle upon Tyne , op verzoek van de Durham Philosophical Society en de Pure Science Society. Een uitgebreide versie van de lezing verscheen in een 1956 Dover Publications editie. [99]
 • Natuurlijke Filosofie van Oorzaak en Chance (Oxford University Press, 1949) – Op basis van Born 1948 Waynflete lezingen gegeven op het College van St. Mary Magdalen, Oxford University. Een latere editie (Dover, 1964) omvatte twee bijlagen: “Symbol en werkelijkheid” en Born lezing gegeven aan de Nobelprijswinnaars 1964 meeting in Landau, Duitsland. [100]
 • Een algemene Kinetic Theory of vloeistoffen met HS Green (Cambridge University Press, 1949) – De zes papieren in dit boek zijn overgenomen met toestemming van de Proceedings of the Royal Society .
 • Physics in My Generation: Een selectie van Papers (Pergamon, 1956) [101]
 • Physik im Wandel meiner Zeit (Vieweg, 1957)
 • Physik und Politik (Vandenhoeck und Ruprecht, 1960)
 • Zur Begründung der Matrizenmechanik , met Werner Heisenberg en Pascual Jordan (Battenberg, 1962) – Gepubliceerd ter ere van de 80ste verjaardag van Max Born. Deze editie herdrukt artikelen van de auteurs op matrixmechanica gepubliceerd in Zeitschrift für Physik , Volumes 26 en 33 – 35 , 1924-1926. [102]
 • Mijn leven en mijn Bekeken: Een Winnaar van de Nobelprijs voor de Natuurkunde Schrijft provocerend op een breed scala van onderwerpen (Scribner, 1968) – Deel II (pp. 63-206) is een vertaling van Verantwortung des Naturwissenschaftlers . [103]
 • Briefwechsel 1916-1955, kommentiert von Max Born met Hedwig Born en Albert Einstein (Nymphenburger, 1969)
  • De Born-Einstein Letters: Correspondentie tussen Albert Einstein en Max en Hedwig Geboren uit 1916-1955, met commentaar van Max Born (Macmillan, 1971). [104]
 • Mein Leben: Die Erinnerungen des Nobelpreisträgers (München: Nymphenburger, 1975). Born gepubliceerde memoires.
  • My Life: Herinneringen van een Nobelprijswinnaar (Scribner, 1978). [105] Vertaling van Mein Leben.

Voor een volledige lijst van zijn gepubliceerde artikelen, zie HistCite . Voor zijn gepubliceerde werken, zie Gepubliceerd Works – Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek .

 

 

Born, M. (1909). “Die Theorie des starren Elektrons in der Kinematik des Relativitätsprinzips”. Annalen der Physik. 335 (11): 1–56. Bibcode:1909AnP…335….1B. doi:10.1002/andp.19093351102.

 

Geef een reactie