Confucius

Confucius was een Chinese leraar, redacteur, politicus en filosoof van de lente en herfst periode van de Chinese geschiedenis.

De filosofie van Confucius benadrukte persoonlijke en gouvernementele moraal, juistheid van sociale verhoudingen, rechtvaardigheid en oprechtheid. Zijn volgelingen streden met succes met vele andere scholen tijdens de Honderd Scholen van Gedachte tijdperk alleen in het voordeel van de te onderdrukken Wettische tijdens de Qin-dynastie . Na de overwinning van Han op Chu na de ineenstorting van de Qin, ontvangen Confucius gedachten officiële sanctie en werden verder ontwikkeld tot een systeem dat bekend staat als het confucianisme.

Confucius wordt traditioneel gecrediteerd te hebben geschreven of bewerkt veel van de Chinese klassieke teksten met inbegrip van alle van de Vijf Klassieken , maar moderne geleerden zijn voorzichtig van het toeschrijven van specifieke beweringen aan Confucius zelf. Aphorisms over zijn leringen werden gebundeld in de Analecten , maar pas vele jaren na zijn dood.

Principes Confucius had een basis in gemeenschappelijk Chinees traditie en geloof. Hij verdedigde sterke loyaliteit aan de familie, voorouderverering , respect van oudsten door hun kinderen en echtgenoten door hun vrouwen. Hij adviseerde ook familie als basis voor de ideale overheid. Hij omarmde het bekende principe ‘Doe niet aan anderen wat u niet wilt dat u geschiedt “, een vroege versie van de Gouden Regel.

Inhoud

 • 1 Namen
 • 2 Family achtergrond
 • 3 Biografie
  • 3.1 Het vroege leven
  • 3.2 Politieke carrière
  • 3.3 Exile
  • 3.4 Terug naar huis
 • 4 Filosofie
  • 4.1 Ethiek
  • 4.2 Politiek
 • 5 Disciples
 • 6 Legacy
 • 7 Visual portretten
 • 8 Dood en erfenis
  • 8.1 Gedenktekens van Confucius
  • 8.2 Genealogie
 • 9 Zie ook
 • 10 Notes
 • 11 Referenties
 • 12 Bibliografie
 • 13 Verder lezen
 • 14 Externe verbindingen

Namen

Familie en persoonlijke naam Confucius ‘respectievelijk was Kong Qiu (孔丘Kǒng Qiu). [2] Zijn hoffelijkheid naam was Zhongni (仲尼Zhòngní). In de Chinese, hij is meestal bekend als Kongzi (孔子Kǒng Zǐ, letterlijk “Meester Kong”). Hij is ook bekend door de eretitel Kong Fuzi (孔夫子Kǒng Fūzǐ, letterlijk “Meester Kong”). In de Wade-Giles systeem van romanisering , de eretitel naam weergegeven als “K’oeng Fu-tzu”. De Latijnse naam “Confucius” is afgeleid van “Kong Fuzi”, en werd voor het eerst bedacht door de 16de-eeuwse missionarissen in China, waarschijnlijk door Matteo Ricci.

Binnen de Analecten , wordt hij vaak eenvoudigweg aangeduid als “de Meester” (子Zǐ). In 1 AD, werd Confucius gegeven zijn eerste postume naam, de “prijzenswaardig declarabele Lord Ni” (褒 成 宣 尼 公). In 1530 werd hij uitgeroepen tot de “Extremely Sage Departed Teacher” (至聖 先 師). Hij is ook apart bekend als de “Grote Wijze” (至聖), “First Leraar” (先 師), en “Model Leraar voor Ten Thousand Ages” (萬世 師表).

Familie achtergrond

Hoofd artikel: stamboom van Confucius in de belangrijkste lijn van afkomst

Volgens de traditie, drie generaties vóór Confucius ‘tijd, zijn voorouders had gemigreerd van de Song staat aan de Lu staat. Confucius was een afstammeling van de Shang-dynastie Kings door middel van de hertogen van Song.

Biografie

Vroege leven

Lu is te zien in het noordoosten van China

Over het algemeen wordt gedacht dat Confucius werd geboren in 551 v.Chr. Zi jn geboorteplaats was in Zou, Lu staat (in de buurt van het huidige Qufu , Shandong provincie). Zijn vader Kong Hij (孔紇), ook bekend als Shuliang Hij (叔 梁 紇), was officier in de Lu leger. Kong Hij stierf toen Confucius was drie jaar oud, en Confucius werd opgevoed door zijn moeder Yan Zhengzai (顏徵在) in armoede. Op 19-jarige leeftijd trouwde hij met zijn vrouw, bijgenaamd Qiguan (亓官), en een jaar later het echtpaar had hun eerste kind, Kong Li (孔鯉).

Confucius werd geboren in de klasse van de shi (士), tussen de adel en het gewone volk. Hij zei te hebben gewerkt als een herder, herder, bediende, en een boekhouder. Toen zijn moeder overleed, Confucius (23 jaar) wordt gezegd te hebben gerouwd voor drie jaar als de traditie was.

Politieke carrière

De Lu staat werd geleid door een uitspraak hertogelijke huis. Onder de hertog waren drie adellijke families , waarvan de hoofden droeg de titel van burggraaf en hield erfelijke posities in de Lu bureaucratie. De familie Ji hield de positie “Minister boven de Massa’s”, die ook de” minister-president “; de familie Meng hield de positie “Minister van de Werken”; en de familie Shu hield de positie “Minister van Oorlog”. In de winter van 505 BC, Yang Hu-een voorschot van de Ji familie stond op in opstand en de macht van de familie Ji. Echter, in de zomer van 501 voor Christus, had de drie erfelijke families in het verdrijven van Yang Hu van Lu gelukt. Tegen die tijd, Confucius had opgebouwd een aanzienlijke reputatie door zijn leer, terwijl de families kwamen om de waarde van een goed verloop en gerechtigheid zien , zodat ze konden loyaliteit te bereiken van een legitieme regering. [13] Zo is in dat jaar (501 voor Christus), Confucius kwam te worden aangesteld om de minderjarige positie van gouverneur van een stad. Uiteindelijk, stond hij op om de positie van de minister van criminaliteit.

Confucius gewenst is om de autoriteit van de staat aan de hertog terug door de ontmanteling van de vestingwerken van de stad-bolwerken die behoren tot de drie families. Op deze manier kan hij een gecentraliseerde regering vast te stellen. Echter, Confucius zich uitsluitend op de diplomatie want hij had geen militaire gezag zichzelf. In 500 voor Christus, Hou Fan-de gouverneur van Hou-opstand tegen zijn heer van de familie Shu. Hoewel de Meng en Shu families tevergeefs belegerde Hou, een loyalist officiële opstond met de mensen van Hou en gedwongen Hou Fan te vluchten naar de Qi staat. De situatie kan in het voordeel zijn geweest voor Confucius, omdat dit waarschijnlijk maakte het mogelijk voor Confucius en zijn discipelen om de aristocratische families te overtuigen om de vestingwerken van ontmantelen hun steden. Uiteindelijk, na een jaar en een half, Confucius en zijn discipelen slaagde in het overtuigen van de familie Shu aan de wanden van Hou, de familie Ji raze in razing de muren van Bi, en de familie Meng in razing de muren van Cheng. Ten eerste, de familie Shu leidde een leger naar hun stad Hou en sloopte de muren in 498 v.Chr. Kort daarna, Gongshan Furaohouder van het Ji familie in opstand en nam de controle van de krachten bij Bi. Hij onmiddellijk een aanval gelanceerd en ging de hoofdstad Lu. [14]

Eerder Gongshan had Confucius benaderd om hem aan te sluiten, wat Confucius beschouwd. Hoewel hij afgekeurd het gebruik van een gewelddadige revolutie, de familie Ji domineerde de Lu staat kracht voor generaties en had de vorige hertog verbannen. Hoewel hij wilde de kans om zijn principes in de praktijk om te zetten, Confucius gaf op dit idee in het einde. Creel (1949) stelt dat, in tegenstelling tot de rebel Yang Hu vóór hem, Gongshan kan hebben geprobeerd om de drie erfelijke families te vernietigen en te herstellen de macht van de hertog. Echter, Dubs (1946) is van mening dat Gongshan werd aangemoedigd door Viscount Ji Huan aan de Lu hoofdstad binnen te vallen in een poging om te voorkomen dat de ontmanteling van de Bi versterkte muren. Ongeacht de situatie kan zijn, Gongshan werd beschouwd als een rechtvaardige die bleven de stand van Lu verdedigen, zelfs nadat hij moest vluchten.

Tijdens de opstand van Gongshan, Zhong U (仲由) was geslaagd om de hertog en de drie burggraven elkaar bij de rechtbank te houden. Zhong Je was een van de discipelen van Confucius en Confucius had geregeld voor hem de positie te worden gegeven van de gouverneur van de familie Ji. Toen Confucius gehoord van de inval, verzocht hij dat Burggraaf Ji Huan toestaan dat de hertog en zijn hof terug te trekken naar een bolwerk op zijn paleis terrein. Daarna, de hoofden van de drie families en de hertog trok zich terug naar de Ji paleis complex en besteeg de Wuzi Terrace. Confucius bestelde twee officieren tot een aanval tegen de rebellen te leiden. Ten minste één van de twee officieren was een vazal van de familie Ji, maar ze waren niet in staat om de bestellingen te weigeren, terwijl in de aanwezigheid van de hertog, burggraven en rechter. D e rebellen werden voortgezet en verslagen bij Gu. Onmiddellijk na de opstand werd verslagen, de familie Ji razed de Bi stadsmuren de grond.

De aanvallers trok zich na het realiseren dat zij zouden hebben om de rebellen tegen de staat en tegen hun eigen heer geworden. Door middel van Confucius ‘acties, de Bi ambtenaren had per ongeluk in opstand tegen hun eigen heer, dus Viscount Ji Huan’s hand te dwingen in het hebben van te ontmantelen de muren van Bi (als het zo’n rebellen zou hebben gekoesterd) of bekennen aanzetten tot het evenement door te gaan tegen het goede verloop en de gerechtigheid als een ambtenaar. Dubs (1949) suggereert dat het incident bracht aan Confucius ‘vooruitziende blik licht, praktische politiek bekwaamheid en zijn inzicht in het menselijk karakter.

Toen het tijd was om de stadsmuren van de familie Meng ontmantelen, de gouverneur was terughoudend zijn stadsmuren gesloopt te hebben en overtuigde het hoofd van de familie Meng dit niet te doen. De Zuo Zhuan herinnert eraan dat de gouverneur afgeraden razing de muren naar de grond als hij zei dat het gemaakt Cheng kwetsbaar voor de Qi staat en de oorzaak van de vernietiging van de familie Meng. Ook al Viscount Meng Yi gaf zijn woord niet te bemoeien met een poging, ging hij terug op zijn eerdere belofte om de muren te ontmantelen.

Later in 498 voor Christus, Hertog Ding persoonlijk ging met een leger te belegeren Cheng in een poging om de muren met de grond gelijk, maar hij slaagde er niet. Zo Confucius kon de idealistische hervormingen die hij wilde bereiken met inbegrip herstel van de rechtmatige heerschappij van de hertog. Hij had machtige vijanden binnen de staat gemaakt, vooral met Burggraaf Ji Huan, vanwege zijn successen tot nu toe. Volgens rekeningen in de Zuo Zhuan en Shiji , Confucius vertrokken zijn thuisland in 497 voor Christus na zijn steun voor de mislukte poging van de ontmanteling van de stadsmuren van de krachtige Ji, Meng, en Shu families. Hij verliet de staat van Lu zonder aftreden, nog in zelf-ballingschap en niet in staat om zo terug te keren Zolang Viscount Ji Huan leefde.

Ballingschap

Het Shiji stelt dat de naburige Qi staat was bang dat Lu was steeds te krachtig, terwijl Confucius was betrokken bij de regering van de Lu staat. Volgens deze rekening, Qi besloten hervormingen Lu’s te saboteren door het sturen van 100 goede paarden en 80 mooie dansende meisjes aan de Hertog van Lu. The Duke toegegeven zichzelf in plezier en niet bij te wonen om officiële taken voor drie dagen. Confucius was diep teleurgesteld en besloot Lu verlaten en zoeken naar betere mogelijkheden, maar toch in een keer te laten zou het wangedrag van de Hertog bloot en daarom brengen publieke vernedering om de heerser Confucius diende. Confucius daarom wachtte voor de hertog in mindere fout maakt. Al snel na, de hertog verzuimd te sturen naar Confucius een deel van het offervlees dat zijn gevolg volgens gewoonte was, en Confucius aangegrepen dit voorwendsel om zowel zijn post en de Lu staat te verlaten.

Na Confucius ‘berusting, begon hij een lange reis of een reeks van reizen rond de kleine koninkrijken van het noord-oost en centraal China, traditioneel met inbegrip van de staten van Wei, Song, Chen, en Cai. Bij de rechtbanken van deze staten, legde hij zijn politieke overtuiging, maar zag ze niet uitgevoerd.

Terug naar huis

Volgens de Zuo Zhuan, Confucius terug naar huis toen hij werd 68. De Analecten verbeelden hem doorbrengen zijn laatste jaar onderwijs 72 of 77 leerlingen en het overbrengen van de oude wijsheid via een set van teksten van de zogenaamde Vijf Klassieken.

Filosofie

Hoofd artikel: confucianisme

De Dacheng Hall, de grote zaal van de Tempel van Confucius in Qufu .

Hoewel het confucianisme wordt vaak gevolgd in een religieuze manier door de Chinezen, argumenten blijven over de vraag of het een religie. Confucianisme bespreekt elementen van het hiernamaals en de opvattingen over de hemel, maar het is relatief onbezorgd met een aantal spirituele zaken vaak beschouwd als essentieel voor het religieuze denken, zoals de aard van de zielen . Echter, Confucius wordt gezegd te hebben geloofd in astrologie gezegde:. “De hemel zendt haar goed of kwaad, de symbolen van wijze mannen dienovereenkomstig te handelen”

De Analecten van Confucius.

In de Analecten, Confucius presenteert zichzelf als een ‘zender die niets uitgevonden”. Hij legt de grootste nadruk op het belang van de studie, en het is het Chinese karakter voor de studie ( 學 ) dat de tekst wordt geopend. Verre van het proberen om een systematische of bouwen formalistische theorie, wilde hij zijn leerlingen te beheersen en te internaliseren de oude klassiekers, zodat hun diepe gedachten en grondige studie zou hen in staat stellen om de morele problemen van het heden naar het verleden politieke gebeurtenissen betrekking hebben (zoals vastgelegd in de Annalen) of de laatste uitingen van gevoelens gewone ‘en edelen’s reflecties (zoals in de gedichten van het Boek van Odes).

Ethiek

Een van de diepste leer van Confucius kan de superioriteit van persoonlijke toelichting op expliciete regels van gedrag zijn geweest. Zijn morele leer benadrukt zelf-cultivatie, emulatie van morele voorbeelden, en het bereiken van geschoolde oordeel eerder dan kennis van de regels. Confucianistische ethiek kan worden beschouwd als een soort van deugdethiek . Zijn leer zelden rekenen op gemotiveerde argumenten en ethische idealen en methoden zijn meer indirect overgebracht, door de toespeling , insinuaties , en zelfs tautologie . Zijn leer vereisen onderzoek en de context om te worden begrepen. Een goed voorbeeld is te vinden in deze beroemde anekdote:

Wanneer de stallen op de terugkeer van rechter Confucius zei werden platgebrand, “Was er iemand gewond?” Hij vroeg niet over de paarden.

Door niet te vragen over de paarden, Confucius toont aan dat de wijze waardeert de mens dan eigendom; lezers worden geleid om na te denken over de vraag of hun reactie Confucius zou volgen ‘en zelf-verbetering te streven als het niet zou hebben. Confucius, als een voorbeeld van de menselijke voortreffelijkheid, dient als het ultieme model, in plaats van een godheid of een universeel echte set van abstracte principes. Om deze redenen, volgens veel commentatoren, Confucius ‘onderwijs kan worden beschouwd als een Chinees voorbeeld van het humanisme .

Een van zijn leer was een variant van de Gouden Regel ook wel de ” Silver Rule vanwege zijn negatieve vorm:

 • “Wat je niet wilt voor jezelf, doe het niet aan anderen.”
 • Zi Gong [een discipel] vroeg: “Is er een woord dat een persoon zou kunnen leiden door het leven?”
  De Meester antwoordde: “Hoe zit het met ‘wederkerigheid’ opleggen nooit op anderen wat je niet zou kiezen voor jezelf!”

Vaak over het hoofd gezien in confucianistische ethiek zijn de deugden om het zelf: oprechtheid en het cultiveren van kennis. Deugdzame actie ten opzichte van anderen begint met deugdzame en oprechte gedachte, die begint met kennis. Een deugdzame gezindheid zonder kennis is gevoelig voor corruptie en deugdzame actie zonder oprechtheid is niet waar gerechtigheid. Het cultiveren van kennis en oprechtheid is ook belangrijk voor het eigen belang; de superieure persoon is weg leren omwille van het leren en rechtvaardigheid omwille van rechtvaardigheid.

De confucianistische theorie van de ethiek als toegelicht in (禮) is gebaseerd op drie belangrijke conceptuele aspecten van het leven: ceremonies geassocieerd met offer aan voorouders en goden van verschillende soorten, sociale en politieke instellingen, en de etiquette van het dagelijkse gedrag. Het werd geloofd door sommigen dat ontstaan uit de hemel, maar Confucius benadrukte de ontwikkeling van door de acties van salie leiders in de menselijke geschiedenis. Zijn bespreking van lijken de term om te verwijzen naar alle handelingen gepleegd door een persoon om de ideale samenleving op te bouwen, in plaats van die alleen voldoen met canonieke normen van de ceremonie te herdefiniëren.

In het begin van de confucianistische traditie, werd het doen van de juiste dingen op het juiste moment, balancerend tussen het handhaven van bestaande normen tot een ethisch sociaal weefsel te bestendigen, en het schenden van hen om ethische goed te bereiken. Training in het van afgelopen sages cultiveert bij mensen deugden die ethisch oordeel over wanneer moeten worden aangepast in het licht van situationele contexten bevatten.

In het confucianisme, wordt het concept van de li nauw verwant aan YI (義), die is gebaseerd op het idee van wederkerigheid. Yi vertaald kan worden als gerechtigheid, maar het kan gewoon bedoel wat is ethisch best te doen in een bepaalde context. De term contrasteert met actie gedaan uit eigenbelang . Terwijl het nastreven van het eigen eigenbelang is niet per se slecht, zou men een betere, meer rechtvaardige zijn als iemands leven was gebaseerd op het volgen van een pad ontworpen om het grotere goed te verbeteren. Zo een resultaat van Yi is het juiste te doen om de juiste reden.

Net als actie volgens moeten worden aangepast om te voldoen aan het streven van het naleven van Yi, dus Yi is gekoppeld aan de kernwaarde van rén (仁). Ren bestaat uit 5 elementaire deugden: ernst, grootmoedigheid, oprechtheid, toewijding en vriendelijkheid. REN is de deugd van perfect vervullen van iemands verantwoordelijkheden jegens anderen, meestal vertaald als “welwillendheid” of “menselijkheid”; vertaler Arthur Waley noemt het “Goedheid” (met een hoofdletter G), en andere vertalingen die voren zijn gebracht onder ‘gezaghebbendheid “en” onbaatzuchtigheid. “ Confucius ‘morele systeem was gebaseerd op empathie en begrip van anderen, in plaats van goddelijk verordend regels. Om iemands spontane reacties van rén ontwikkelen, zodat deze actie kan leiden intuïtief was zelfs beter dan leven door de regels van yì. Confucius beweert dat deugd is een middel om tussen de uitersten. Bijvoorbeeld, de juiste gulle persoon geeft de juiste hoeveelheid, niet te veel en niet te weinig.

Politiek

Politieke denken Confucius ‘is gebaseerd op zijn ethische denken. Hij stelt dat de beste regering is er een die door middel van “riten” (Lǐ) en de mensen regeert natuurlijke moraal , in plaats van met behulp van omkoping en dwang. Hij legde uit dat dit een van de belangrijkste Analecten: “Als de mensen worden geleid door wetten, en uniformiteit zochten ze worden gegeven door straffen, zullen ze proberen om de straf te ontlopen, maar hebben geen gevoel van schaamte als ze worden geleid. krachtens, en zocht ze worden gegeven door de regels van fatsoen uniformiteit, zullen ze het gevoel van de schande hebben, en bovendien zal goed worden. “ (Vertaald door James Legge ) in de Great Learning (大學). Deze “gevoel van schaamte” is een internalisering van de plicht , waar de straf voorafgaat het kwaad actie, in plaats van na het in de vorm van wetten als in wetticisme .

Confucius keek nostalgisch op eerdere dagen, en drong er bij de Chinezen, met name die met politieke macht, om zichzelf te modelleren op eerdere voorbeelden. In tijden van verdeeldheid, chaos, en eindeloze oorlogen tussen feodale staten, hij wilde het herstellen Mandaat van de Hemel (天命) dat de “wereld” zou kunnen verenigen (天下, “alles onder de Hemel”) en schenken vrede en welvaart op de mensen. Vanwege zijn visie op persoonlijke en sociale volmaaktheden werd omlijst als een heropleving van de geordende samenleving van vroeger tijden, is Confucius vaak beschouwd als een groot voorstander van conservatisme , maar een kijkje op wat hij voorstelt vaak laat zien dat hij gebruikt (en misschien twisted) verleden een herleving van een verenigde koninklijke staat, wiens heersers zou lukken om de macht op basis van hun morele verdiensten in plaats van afkomst: instellingen en rituelen om een nieuwe politieke agenda van zijn eigen duwen. Deze zouden heersers toegewijd aan hun volk, het streven naar persoonlijke en sociale perfectie , en zulk een heerser zou zijn eigen deugden verspreid naar de mensen in plaats van het opleggen van de juiste gedrag van wetten en regels.

Terwijl hij achter het idee van de overheid uitspraak van een deugdzame koning, zijn ideeën bevatte een aantal elementen om de macht van de heersers te beperken. Hij pleitte voor volgens de taal met de waarheid en eerlijkheid was van het grootste belang. Zelfs in gezichtsuitdrukking , moet de waarheid altijd vertegenwoordigd. Confucius geloofde dat als een liniaal waren te kunnen leiden, door de actie, dat de orders onnodig zouden worden geacht in dat anderen de juiste acties van hun heerser te volgen. Bij de bespreking van de relatie tussen een koning en zijn onderwerp (of een vader en zijn zoon), onderstreepte hij de noodzaak om respect voor superieuren te geven. Dit eiste dat de ondergeschikten advies moeten geven aan hun superieuren, indien de superieuren werden beschouwd als de loop van de actie die verkeerd was te nemen. Confucius geloofde in het regeren door het voorbeeld, als je correct te leiden, orders zijn overbodig en nutteloos.

Disciples

Hoofd artikel: Disciples van Confucius

Er is niet veel bekend van Confucius ‘discipelen en iets meer dan de helft van hen hadden hun namen opgenomen in de Zuo Zhuan. De Analecten registreert 22 namen die het meest waarschijnlijk Confucius zijn discipelen, terwijl de Mencius registreert 24 namen, maar het is ervan overtuigd dat er veel meer discipelen wiens naam werd niet opgenomen zijn geweest. De meeste van Confucius ‘leerlingen waren afkomstig uit de staat Lu , terwijl anderen waren uit buurlanden. Bijvoorbeeld, Zigong was van de Wey staat en Sima Niu was uit de Song staat . Confucius ‘favoriete discipel was Yan Hui, waarschijnlijk een van de armste van allemaal. Sima Niu, in tegenstelling tot Yan Hui, was van een erfelijke adellijke familie afkomstig uit de Song staat. Onder Confucius ‘leer, werd de leerlingen goed geleerd in de principes en methodes van de overheid. Hij vaak bezig met de discussie en debat met zijn studenten en gaf veel belang aan hun studie in de geschiedenis, poëzie en ritueel. [29] Confucius bepleit loyaliteit aan principe in plaats van individuele, waarin de hervorming moest worden bereikt door overreding in plaats van geweld. Hoewel Confucius hekelde hen voor hun praktijken, de aristocratie was waarschijnlijk aangetrokken tot het idee van hebben betrouwbare ambtenaren die werden onderzocht in de moraal als de omstandigheden van de tijd maakte het wenselijk is. In feite is de discipel Zilu zelfs gestorven verdediging van zijn heerser in Wei.

Yang Hu, die een ondergeschikte van de familie Ji was, had de Lu regering om 502 domineerde vanaf 505 en zelfs poging tot een staatsgreep, die nipt mislukt. Als een waarschijnlijke gevolg, het was na dat de eerste leerlingen van Confucius waren benoemd tot lid van de overheid posities. Weinigen van Confucius ‘discipelen ging op officiële standpunten van enig belang, waarvan sommige werden geregeld door Confucius te bereiken. Tegen de tijd dat Confucius was 50 jaar oud, had de familie Ji hun macht geconsolideerd in de Lu staat in de uitspraak hertogelijke huis. Hoewel de familie Ji had praktijken die Confucius niet mee eens en afgekeurd, maar toch gaven ze Confucius ‘discipelen veel kansen voor de werkgelegenheid. Confucius bleef zijn discipelen eraan te herinneren om waar te blijven hun principes en afstand gedaan van degenen die dat niet deden, terwijl ze openlijk kritiek van de familie Ji.

Nalatenschap

Confucius ‘leringen werden later omgezet in een uitgebreide set van regels en praktijken die door zijn talrijke leerlingen en volgelingen, die zijn leer in de Analects georganiseerd. Confucius ‘discipelen en zijn enige kleinzoon, Zisi , zette zijn filosofische school na zijn dood. Deze inspanningen verspreid confucianistische idealen aan studenten die toen werd ambtenaren in veel van de koninklijke hoven in China, waardoor aan het confucianisme de eerste grootschalige test van het dogma .

Twee van Confucius ‘beroemdste latere volgelingen benadrukt radicaal verschillende aspecten van zijn leer. In de eeuwen na zijn dood, Mencius (孟子) en Xun Zi (荀子) beide samengesteld belangrijke lessen uitwerken op verschillende manieren op de fundamentele ideeën geassocieerd met Confucius. Mencius (4e eeuw voor Christus) gelede de aangeboren goedheid van mensenhandel als een bron van de ethische intuïties die mensen begeleiden naar Ren, Yi, en Lǐ, terwijl Xun Zi (3e eeuw voor Christus) onderstreepte de realistische en materialistische aspecten van confucianistische denken, benadrukt dat de moraal werd ingeprent in de samenleving door middel van traditie en bij personen door middel van training. In de tijd, hun geschriften, samen met de Analects en andere fundamentele teksten kwam tot de filosofische corpus van het confucianisme vormen.

Deze herschikking in confucianistische gedachte was parallel aan de ontwikkeling van Legalisme , die respect voor de ouders als eigenbelang en niet een nuttig hulpmiddel voor een liniaal om een effectieve staat te creëren zag. Een verschil van mening tussen deze twee politieke filosofieën kwam tot een hoogtepunt in 223 voor Christus toen de Qin staat veroverde heel China. Li Si , minister-president van de Qin-dynastie overtuigde Qin Shi Huang de aanbeveling van de Confucians ‘van het toekennen van leengoederen verwant aan de verlaten Zhou Dynastie voor hen die hij zag als strijdig met de legalistische idee van centralisatie van de staat rond de heerser. Wanneer de confucianistische adviseurs de druk op de punt, Li Si had veel confucianistische geleerden gedood en hun boeken verbrand-beschouwd als een enorme klap voor de filosofie en de Chinese beurs.

Onder de daaropvolgende Han-dynastie en de Tang-dynastie , confucianistische ideeën opgedaan nog meer wijdverbreid bekendheid. Onder Wudi , werden de werken van Confucius maakte de officiële keizerlijke filosofie en de verplichte lectuur voor de civiele dienst examens in 140 voor Christus, die werd voortgezet bijna ononderbroken tot het einde van de 19e eeuw. Zoals Moism verloor steun door de tijd van de Han, de belangrijkste filosofische kanshebbers waren Legalisme, die confucianistische enigszins dacht geabsorbeerd, de leer van Lao-tzu , die hun focus op meer mystieke ideeën hield het uit direct conflict met het confucianisme, en de nieuwe boeddhistische religie , die acceptatie opgedaan tijdens de Zuidelijke en Noordelijke dynastieën tijdperk. Zowel confucianistische ideeën en confucianistische opgeleide ambtenaren werden ingeroepen in de Ming-dynastie en zelfs de Yuan-dynastie , hoewel Kublai Khan gewantrouwd overhandigen provinciale controle.

Tijdens de Song-dynastie , de geleerde Zhu Xi (AD 1130-1200) toegevoegd ideeën van taoïsme en boeddhisme in het confucianisme. In zijn leven, werd Zhu Xi grotendeels genegeerd, maar niet lang na zijn dood zijn ideeën werd de nieuwe orthodoxe beeld van wat confucianistische teksten eigenlijk bedoeld. Moderne historici zien Zhu Xi als het hebben gecreëerd iets heel anders, en noemen zijn manier van denken Neo-Confucianisme. Neo-Confucianisme scepter zwaaide in China, Japan, Korea en Vietnam tot de 19e eeuw.

Leven en werken van Confucius door Prospero Intorcetta, 1687.

De werken van Confucius werden vertaald in Europese talen door toedoen van Jesuit wetenschappers gestationeerd in China. Matteo Ricci begon te rapporteren over de gedachten van Confucius, en vader Prospero Intorcetta publiceerde het leven en werk van Confucius in het Latijn in 1687. Er wordt gedacht dat die werken hadden veel belang op de Europese denkers van de periode, met name onder de Deists en andere levensbeschouwelijke groepen van de Verlichting, die geïnteresseerd zijn door de integratie van het systeem van moraliteit van Confucius in waren de westerse beschaving.

In de moderne tijd confucianistische bewegingen, zoals New confucianisme, nog steeds bestaan, maar tijdens de Culturele Revolutie, werd het confucianisme vaak aangevallen door toonaangevende figuren in de Communistische Partij van China. Dit was deels een voortzetting van de veroordelingen van het confucianisme door intellectuelen en activisten in de vroege 20e eeuw als een oorzaak van de etnocentrische close-mindedness en weigering van de Qing-dynastie te moderniseren die leidde tot de tragedies die China trof in de 19e eeuw.

Confucius ‘werken worden bestudeerd door wetenschappers in veel andere Aziatische landen, met name die in de Chinese culturele sfeer , zoals Korea, Japan en Vietnam. Veel van die landen nog steeds houdt de traditionele herdenking elk jaar.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft Confucius was een Goddelijke profeet van God, als waren Lao-Tzu en andere vooraanstaande Chinese personages.

In moderne tijden, Asteroid 7853, “Confucius”, is vernoemd naar de Chinese denker.

Visual portretten

Geen hedendaagse schilderij of beeldhouwwerk van Confucius overleeft, en het was alleen tijdens de Han-dynastie , dat hij visueel werd geportretteerd. Gravures verbeelden vaak zijn legendarische ontmoeting met Laozi . Sinds die tijd is er veel portretten van Confucius als de ideale filosoof zijn geweest.

In vroeger tijden was het gebruikelijk om een portret in hebben Confucius Tempels ; Echter, tijdens het bewind van keizer Hongwu (Taizu) van de Ming-dynastie werd besloten dat de enige juiste portret van Confucius moet in de tempel in zijn geboortestad, Qufu. In andere tempels, is Confucius vertegenwoordigd door een gedenksteen. In 2006 heeft de China Confucius Foundation in opdracht van een standaard portret van Confucius op basis van de Tang-dynastie portret door Wu Daozi.

Dood en erfenis

Graf van Confucius in Kong Lin begraafplaats , Qufu , de provincie Shandong

Confucius Monument in Rizal Park , Manila , Filippijnen

Belast door het verlies van zowel zijn zoon en zijn favoriete leerlingen, hij stierf op de leeftijd van 71 of 72. Hij stierf aan natuurlijke oorzaken. Confucius werd begraven in Kong Lin begraafplaats die ligt in het historische deel van Qufu . De oorspronkelijke graf daar opgericht ter nagedachtenis van Confucius op de oever van de rivier de Sishui had de vorm van een bijl. Bovendien heeft een verhoogde bakstenen platform aan de voorzijde van de Memorial voor aanbiedingen zoals sandelhout wierook en fruit.

Gedenktekens van Confucius

Kort na de dood van Confucius, Qufu , zijn geboortestad werd een plaats van toewijding en herinnering.De Han-dynastie Records van de Grand Historicus records die het al een bedevaartsoord voor ministers waren geworden. Het is nog steeds een belangrijke bestemming voor cultureel toerisme, en veel mensen bezoeken zijn graf en de omliggende tempels. In pan-China culturen, zijn er vele tempels waar de voorstellingen van de Boeddha , Laozi en Confucius samen worden gevonden. Er zijn ook veel tempels aan hem gewijd, die zijn gebruikt voor Confucianist ceremonies.

De Chinezen hebben een traditie van het houden van spectaculaire herdenkingsplechtigheden van Confucius ( 祭孔 ) per jaar, met behulp van ceremonies die vermoedelijk afkomstig zijn van Zhou Li ( 周禮 ), zoals opgetekend door Confucius, op de datum van Confucius ‘geboorte. Deze traditie werd onderbroken voor enkele decennia in het vasteland van China, waar de officiële houding van de Communistische Partij en de Staat was dat Confucius en het confucianisme vertegenwoordigd reactionaire feodale overtuigingen die oordeelde dat de dienstbaarheid van de mensen om de aristocratie is een deel van de natuurlijke orde. Al deze ceremonies en riten werden daarom verboden. Pas na de jaren 1990 deed de ceremonie te hervatten. Zoals het nu wordt beschouwd als een verering van de Chinese geschiedenis en traditie, kunnen zelfs de Communistische Partij leden worden gevonden in opkomst.

In Taiwan, waar de Nationalistische Partij ( Kuomintang ) sterk gepromoot confucianistische overtuigingen in de ethiek en gedrag, is de traditie van de herdenkingsplechtigheid van Confucius (祭孔), ondersteund door de overheid en heeft zonder onderbreking voortgezet. Hoewel niet een nationale feestdag, lijkt het op alle gedrukte kalenders, zoveel Vaderdag doet in het Westen.

Nakomelingen

Zie ook: stamboom van Confucius in de belangrijkste lijn van afkomst

Confucius ‘nakomelingen werden herhaaldelijk geïdentificeerd en vereerd door de opeenvolgende keizerlijke overheden met titels van adel en de officiële berichten. Ze werden geëerd met de rang van een markies vijfendertig keer sinds Gaozu van de Han-dynastie , en zij werden bevorderd tot de rang van hertog tweeënveertig keer uit de Tang-dynastie aan de Qing-dynastie . Keizer Xuanzong van Tang eerste geschonken de titel van “Duke Wenxuan” op Kong Suizhi van de 35ste generatie. In 1055, Keizer Renzong van Song eerste geschonken de titel van ” Duke Yansheng “op Kong Zongyuan van de 46e generatie.

Ondanks herhaalde dynastieke veranderingen in China, de titel van hertog Yansheng werd geschonken aan opeenvolgende generaties nakomelingen totdat het werd afgeschaft door de nationalistische regering in 1935. De laatste houder van de titel, Kung Te-cheng van de 77e generatie, werd benoemd Offer Official aan Confucius . Kung Te-cheng overleed in oktober 2008, en zijn zoon, Kung Wei-yi, de 78ste in rechte lijn nakomeling, was overleden in 1989. Kung Te-cheng’s kleinzoon, Kung Tsui-chang , de 79ste in rechte lijn nakomeling, werd geboren in 1975; zijn achterkleinzoon, Kung Yu-jen, de 80ste in rechte lijn nakomeling, werd geboren in Taipei op 1 januari 2006. Te-cheng’s zus, Kong Demao, woont in het vasteland van China en heeft een boek over haar ervaringen opgroeien bij de familie geschreven landgoed in Qufu. Een andere zus, Kong Deqi, stierf als een jonge vrouw.

Confucius ‘familie, de Kongs, hebben de langste geregistreerd bestaande stamboom in de wereld van vandaag. De vader-op-zoon stamboom, nu in zijn 83e generatie, is geregistreerd sinds de dood van Confucius. Volgens de Confucius Genealogie Compilation Comité, heeft hij 2 miljoen bekend en geregistreerde nakomelingen, en er zijn naar schatting 3 miljoen in totaal. Van deze, enkele tienduizenden wonen buiten China. In de 14e eeuw, een afstammeling Kong ging naar Korea, waar naar schatting 34.000 nakomelingen van Confucius vandaag leven. Een van de belangrijkste lijnen vluchtte uit de Kong voorouderlijk huis in Qufu tijdens de Chinese burgeroorlog in de jaren 1940, en uiteindelijk vestigden zich in Taiwan.

Vanwege de grote belangstelling voor het Confucius stamboom, was er een project in China het DNA van bekende familieleden testen. onder meer zou kunnen wetenschappers een gemeenschappelijke Y-chromosoom identificeren mannelijke nakomelingen van Confucius. Als de afdaling waren echt ongebroken, vader-op-zoon sinds Confucius ‘leven, de mannen in de familie zou hebben allemaal dezelfde Y-chromosoom als hun directe mannelijke voorouder, met lichte mutaties als gevolg van het verstrijken van de tijd. De Doel van de genetische test was de hulp leden van het onderpand vestigingen in China, die hun genealogische gegevens verloren om hun afkomst te bewijzen. Echter, in 2009, veel van het onderpand takken besloten niet in te stemmen met een DNA-test. Bryan Sykes , hoogleraar genetica aan de Universiteit van Oxford, begrijpt deze beslissing: “Het Confucius stamboom heeft een enorme culturele betekenis,” zei hij. “Het is niet alleen een wetenschappelijke kwestie.” De DNA-test werd oorspronkelijk voorgesteld om nieuwe leden, waarvan vele trouwboekje boeken werden verloren tijdens de 20e eeuw omwentelingen, toe te voegen aan de confucianistische stamboom.

In 2013 deed een DNA-test op meerdere verschillende families die afdaling beweerde van Confucius vond dat ze deelden dezelfde Y-chromosoom zoals gerapporteerd door de Fudan University.

De vijfde en meest recente uitgave van het Confucius genealogie werd gedrukt door de Confucius Genealogie Compilation Comité (CGCC). Het werd onthuld in een ceremonie in Qufu op 24 September, 2009. Vrouwen zijn nu opgenomen voor het eerst.

Er is ook een “Sacrificial Official om Mencius” voor een afstammeling van Mencius , een “Sacrificial Official naar Zengzi” voor een afstammeling van Zengzi, en een “Sacrificial Official om Yan Hui” voor een afstammeling van Yan Hui.