België

België , [A] officieel het Koninkrijk België , is een land in West-Europa . Het wordt begrensd door Nederland in het noorden, Duitsland in het oosten, Luxemburg in het zuidoosten, Frankrijk in het zuidwesten en de Noordzee in het noordwesten. Het heeft een oppervlakte van 30.689 km2 (11.849 vierkante mijl) en heeft een bevolking van meer dan 11,5 miljoen, waarmee het het 22e meest dichtbevolkte land ter wereld is en het 6e meest dichtbevolkte land in Europa, met een dichtheid van 376 per vierkante kilometer (970 / sq mi). De hoofdstad en grootste stad is Brussel ; andere grote steden zijn Antwerpen , Gent , Charleroi en Luik .

De soevereine staat is een federale constitutionele monarchie met een parlementair systeem . De institutionele organisatie is complex en gestructureerd op zowel regionale als taalkundige gronden. Het is verdeeld in drie zeer autonome regio’s : [9] het Vlaamse Gewest in het noorden, Wallonië in het zuiden en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest . Brussel is de kleinste en dichtstbevolkte regio, evenals de rijkste regio in termen van BBP per hoofd van de bevolking .

België heeft twee belangrijke taalgroepen of gemeenschappen : de Nederlandstalige Vlaamse Gemeenschap , die ongeveer 60 procent van de bevolking uitmaakt, en de Franstalige gemeenschap , die ongeveer 40 procent van alle Belgen uitmaakt. In de oostkantons bestaat een kleine Duitstalige gemeenschap , die ongeveer een procent telt. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is officieel tweetalig (Frans en Nederlands), hoewel Frans de overheersende taal is. [10] De taalverscheidenheid van België en de daarmee samenhangende politieke conflicten worden weerspiegeld in zijn politieke geschiedenis en complexe bestuurssysteem , bestaande uit zes verschillende regeringen .

Historisch gezien maakt België deel uit van een gebied dat bekend staat als de Lage Landen , een iets grotere regio dan de huidige Benelux- groep van staten die ook delen van Noord-Frankrijk en West-Duitsland omvatte. De moderne naam is afgeleid van het Latijnse woord ‘ België’ , gebruikt door de Gallische oorlog van Julius Caesar , die de regio rond 55 v.Chr. Beschreef. [11] Vanaf het einde van de middeleeuwen tot de 17e eeuw was het gebied van België een welvarend en kosmopolitisch centrum van handel en cultuur. Tussen de 16e en vroege 19e eeuw diende België als het strijdtoneel tussen vele Europese grootmachten en verdiende het de naam “Battlefield of Europe” [12], een reputatie versterkt door beide wereldoorlogen . Het land ontstond in 1830 na de Belgische revolutie toen het zich afscheidde van Nederland .

België nam deel aan de industriële revolutie [13] [14] en bezat in de loop van de 20e eeuw een aantal kolonies in Afrika . [15] De tweede helft van de 20e eeuw werd gekenmerkt door toenemende spanningen tussen de Nederlandstalige en de Franstalige burgers gevoed door verschillen in taal en cultuur en de ongelijke economische ontwikkeling van Vlaanderen en Wallonië. Dit voortdurende antagonisme heeft geleid tot verschillende ingrijpende hervormingen , die hebben geleid tot een overgang van een unitaire naar een federale regeling in de periode van 1970 tot 1993. Ondanks de hervormingen zijn de spanningen tussen de groepen gebleven, zo niet toegenomen; er is een aanzienlijk separatisme, vooral onder de Vlamingen ; controversiële taalwetten bestaan ​​zoals de gemeenten met taalfaciliteiten ; [16] en de vorming van een coalitieregering duurde 18 maanden na de federale verkiezingen van juni 2010 , een wereldrecord. [17] De werkloosheid in Wallonië is meer dan het dubbele van die van Vlaanderen, dat na de oorlog een hoge vlucht nam. [18]

België is een van de zes stichtende landen van de Europese Unie en zijn hoofdstad, Brussel, heeft de officiële zetels van de Europese Commissie , de Raad van de Europese Unie en de Europese Raad , evenals een van de twee zetels van het Europees Parlement (de andere is Straatsburg ). België is ook een van de oprichters van de eurozone , de NAVO , de OESO en de WTO , en maakt deel uit van de trilaterale Benelux-Unie en het Schengengebied . Brussel herbergt verschillende van de officiële zetels van de EU, evenals het hoofdkantoor van vele grote internationale organisaties zoals de NAVO. [B]

België is een ontwikkeld land met een geavanceerde economie met een hoog inkomen . Het heeft een zeer hoge levensstandaard , levenskwaliteit , [19] gezondheidszorg , [20] onderwijs , [21] en is in de Human Development Index gecategoriseerd als “zeer hoog”. [22] Het geldt ook als een van de veiligste of meest vreedzame landen ter wereld. [23]

Inhoud

Geschiedenis

Hoofdartikel: Geschiedenis van België

Pre-onafhankelijk België

Gallië is verdeeld in drie delen, waarvan de Belgae bewonen, de Aquitani-andere, degenen die in hun eigen taal Kelten worden genoemd, in de onze Galliërs, de derde. (…) Van al deze zijn de Belgae de sterkste (…).

Julius Caesar , De Bello Gallico, Book I, Ch. 1

De Belgen waren de inwoners van het noordelijkste deel van Gallië , dat aanzienlijk groter was dan het moderne België. Caesar gebruikte het woord ” België ” eens om naar hun regio te verwijzen. Gallia Belgica , zoals het vaker werd genoemd, werd een Romeinse provincie als gevolg van zijn veroveringen. Gebieden dichter bij de Rijngrens, inclusief het oostelijke deel van het moderne België, werden uiteindelijk onderdeel van de provincie Germania Inferior , die in wisselwerking stond met Germaanse stammen buiten het rijk. In de tijd dat de centrale regering instortte in het West-Romeinse rijk , werd de regio van België bewoond door een mix van Frankische stammen en een meer geromaniseerde bevolking. In de 5e eeuw kwam het gebied onder de heerschappij van de Merovingische koningen, die al de macht hadden overgenomen in het noorden van Frankrijk. Een geleidelijke machtsverschuiving in de 8e eeuw leidde ertoe dat het koninkrijk der Franken evolueerde naar het Karolingische rijk .

De Nederlandse Opstand breidde zich uit naar het zuiden in het midden van de jaren 1570 nadat Spaanse troepen muitten wegens gebrek aan geld en gingen de stad op in Antwerpen , vernietigden 1.000 huizen en slachtten 17.000 mensen. [24] Militaire terreur versloeg de Vlaamse beweging en herstelde de Spaanse overheersing in België. [25]

Het Verdrag van Verdun in 843 verdeelde het Karolingische rijk in drie koninkrijken, waarvan de grenzen een blijvende invloed hadden op middeleeuwse politieke grenzen. Het grootste deel van het moderne België bevond zich in het Middenrijk , later bekend als Lotharingia . Alleen het kustland van Vlaanderen werd onderdeel van West Francia , de voorloper van Frankrijk . Tijdens de Middeleeuwen kwam Lotharingia onder de controle van de Heilige Roomse keizer , maar de heerschepen langs de “Mars” (grens) tussen de twee grote koninkrijken onderhielden belangrijke verbindingen.

Veel van deze leengoederen waren verenigd in de Bourgondische Nederlanden van de 14e en 15e eeuw. [26] Keizer Karel V breidde de persoonlijke unie van de zeventien provincies uit in de jaren 1540, waardoor het veel meer was dan een persoonlijke unie door de pragmatische sanctie van 1549 en verhoogde zijn invloed op het Prins-bisdom van Luik . [27]

De Tachtigjarige Oorlog (1568–1648) verdeelde de Lage Landen in de noordelijke Verenigde Provincies ( Belgica Foederata in het Latijn , de “Federated Netherlands”) en de Zuidelijke Nederland ( Belgica Regia , de “Koninklijke Nederland”). De laatste werden achtereenvolgens geregeerd door de Spaanse ( Spaanse Nederland ) en de Oostenrijkse Habsburgers ( Oostenrijkse Nederland ) en bestonden uit het grootste deel van het moderne België. Dit was het theater van verscheidene meer langdurige conflicten gedurende een groot deel van de 17e en 18e eeuw waarbij Frankrijk betrokken was, waaronder de Frans-Nederlandse oorlog (1672-1678), de Negenjarige Oorlog (1688-1697), de Spaanse Successieoorlog ( 1701-1714) en een deel van de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748).

Na de campagnes van 1794 in de Franse Revolutieoorlogen , werden de Lage Landen – inclusief gebieden die nooit nominaal waren onder Habsburgse heerschappij, zoals het Prins-bisdom van Luik – geannexeerd door de Franse Eerste Republiek , waarmee de Oostenrijkse heerschappij in de regio werd beëindigd. De hereniging van de Lage Landen als het Verenigd Koninkrijk van Nederland vond plaats bij de ontbinding van het Eerste Franse Rijk in 1814, na de troonsafstand van Napoleon.

Onafhankelijke België

Scène van de Belgische revolutie van 1830 (1834), door Gustaf Wappers

In 1830 leidde de Belgische revolutie tot de scheiding van de zuidelijke provincies van Nederland en tot de oprichting van een katholiek en burgerlijk, officieel Franstalig en neutraal, onafhankelijk België onder een voorlopige regering en een nationaal congres . [28] [29] Sinds de installatie van Leopold I als koning op 21 juli 1831, nu gevierd als de nationale feestdag van België, is België een constitutionele monarchie en parlementaire democratie , met een laïstische grondwet gebaseerd op de Napoleontische code . [30] Hoewel de franchise aanvankelijk beperkt was, werd algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd na de algemene staking van 1893 (met meervoudig stemmen tot 1919) en voor vrouwen in 1949.

De belangrijkste politieke partijen van de 19e eeuw waren de katholieke partij en de liberale partij , met de Belgische Labour-partij in opkomst tegen het einde van de 19e eeuw. Frans was oorspronkelijk de enige officiële taal aangenomen door de adel en de bourgeoisie . Het verloor geleidelijk zijn algemeen belang naarmate het Nederlands ook werd erkend. Deze erkenning werd officieel in 1898 en in 1967 aanvaardde het parlement een Nederlandse versie van de Grondwet . [31]

De Berlijnse conferentie van 1885 gaf de controle over de Congo Free State af aan koning Leopold II als zijn privébezit. Vanaf rond 1900 was er een groeiende internationale bezorgdheid over de extreme en wilde behandeling van de Congolese bevolking onder Leopold II , voor wie Congo voornamelijk een bron van inkomsten was uit de productie van ivoor en rubber. [32] Veel Congolezen werden gedood door de agenten van Leopold voor het niet halen van productiequota voor ivoor en rubber. [33] Naar schatting zijn bijna 10 miljoen mensen gedood tijdens de Leopold-periode. In 1908 leidde dit protest de Belgische staat ertoe de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de regering van de kolonie, voortaan Belgisch Congo genoemd . [34] Een Belgische commissie in 1919 schatte dat de bevolking van Congo de helft was van wat het was in 1879. [33]

Juichende menigten begroeten Britse troepen die op 4 september 1944 Brussel binnenkomen

Duitsland viel België binnen in augustus 1914 als onderdeel van het Schlieffen-plan om Frankrijk aan te vallen, en veel van de westfrontgevechten van de Eerste Wereldoorlog vonden plaats in westelijke delen van het land. De eerste maanden van de oorlog stonden bekend als de verkrachting van België vanwege Duitse excessen. België nam tijdens de oorlog de controle over de Duitse koloniën Ruanda-Urundi (het huidige Rwanda en Burundi ) over en in 1924 gaf de Volkenbond hen een mandaat aan België. In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog annexeerde België de Pruisische districten Eupen en Malmedy in 1925, waardoor de aanwezigheid van een Duitstalige minderheid werd veroorzaakt.

Duitse troepen vielen opnieuw het land binnen in mei 1940 en 40.690 Belgen, waarvan meer dan de helft Joden, werden gedood tijdens de daaropvolgende bezetting en de Holocaust . Van september 1944 tot februari 1945 bevrijdden de geallieerden België. Na de Tweede Wereldoorlog dwong een algemene staking koning Leopold III af te treden in 1951, omdat veel Belgen het gevoel hadden dat hij tijdens de oorlog met Duitsland had samengewerkt . [35] Belgisch Congo werd onafhankelijk in 1960 tijdens de Congo Crisis ; [36] Ruanda-Urundi volgde met zijn onafhankelijkheid twee jaar later. België trad toe tot de NAVO als een van de oprichters en vormde de Benelux-groep van landen met Nederland en Luxemburg.

België werd een van de zes oprichters van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1951 en van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Europese Economische Gemeenschap , opgericht in 1957. De laatste is nu de Europese Unie geworden, waarvoor België belangrijke administraties en instellingen herbergt , waaronder de Europese Commissie , de Raad van de Europese Unie en de buitengewone en commissievergaderingen van het Europees Parlement .

Aardrijkskunde

Hoofdartikel: Geografie van België

Reliëfkaart van België

België grenst aan Frankrijk ( 620 km ), Duitsland ( 167 km ), Luxemburg ( 148 km ) en Nederland ( 450 km ). Het totale oppervlak, inclusief wateroppervlak, is 30.689 km2 (11.849 sq mi). Vóór 2018 werd de totale oppervlakte verondersteld 30.528 km2 (11.787 vierkante mijl) te zijn. Toen de statistieken van het land in 2018 werden gemeten, werd echter een nieuwe berekeningsmethode gebruikt. In tegenstelling tot eerdere berekeningen, omvatte deze het gebied van de kust tot de laagwaterlijn, waaruit bleek dat het land 160 km 2 (62 vierkante mijl) groter was in oppervlakte dan eerder gedacht. [37] [38] Alleen al het landoppervlak is 30.278 km2. [39] [ update nodig ] Het ligt tussen de breedtegraden 49 ° 30 ‘en 51 ° 30’ N en lengtes 2 ° 33 ‘en 6 ° 24’ E. [40]

Kempen landschap

België heeft drie belangrijke geografische regio’s; de kustvlakte in het noordwesten en het centrale plateau behoren beide tot het Anglo-Belgische bekken en de Ardennen in het zuidoosten tot de Hercynische orogene gordel . Het bekken van Parijs bereikt een klein vierde gebied aan de zuidelijkste punt van België, Belgische Lotharingen . [41]

De kustvlakte bestaat voornamelijk uit zandduinen en polders . Verder landinwaarts ligt een glad, langzaam stijgend landschap geïrrigeerd door talloze waterwegen, met vruchtbare valleien en de noordoostelijke zandvlakte van de Kempen ( Kempen ). De dicht beboste heuvels en plateaus van de Ardennen zijn ruiger en rotsachtig met grotten en kleine kloven . Dit gebied strekt zich westwaarts uit naar Frankrijk en is oostwaarts verbonden met de Eifel in Duitsland door het plateau van de Hoge Venen , waarop het Signal de Botrange het hoogste punt van het land vormt op 694 m (2.277 voet). [42] [43]

De Maas tussen Dinant en Hastière

Hoge Venen landschap nabij de Duitse grens

Het klimaat is maritiem gematigd met significante neerslag in alle seizoenen ( Köppen-klimaatclassificatie : Cfb ), zoals de meeste van Noordwest-Europa. [44] De gemiddelde temperatuur is het laagst in januari bij 3 ° C (37.4 ° F) en het hoogst in juli bij 18 ° C (64.4 ° F). De gemiddelde neerslag per maand varieert van 54 mm (2,1 inch) voor februari en april tot 78 mm (3,1 inch) voor juli. [45] Gemiddelden voor de jaren 2000 tot 2006 tonen dagelijkse temperatuurminima van 7 ° C (44.6 ° F) en maxima van 14 ° C (57.2 ° F) en maandelijkse regenval van 74 mm (2.9 in); deze liggen respectievelijk ongeveer 1 ° C en bijna 10 millimeter boven de normale waarden van de vorige eeuw. [46]

Fytogeografisch wordt België gedeeld tussen de Atlantische Europese en Midden-Europese provincies van de Circumboreal Region binnen het Boreal Kingdom . [47] Volgens het Wereld Natuur Fonds behoort het grondgebied van België tot de ecoregio van gemengde Atlantische bossen. [48] Vanwege de hoge bevolkingsdichtheid, de industrialisatie en de ligging in het centrum van West-Europa kampt België nog steeds met enkele milieuproblemen . Door consistente inspanningen van de verschillende overheidsniveaus in België, verbetert de toestand van het milieu in België echter geleidelijk. Dit leidde ertoe dat België werd gerangschikt als een van de top 10 landen (9 van de 132) op het gebied van milieubeschermingstrends, en dat België in 2012 werd gerangschikt als het 24e land van de 132 voor milieubescherming. België heeft bovendien een van Europa’s hoogste tarieven voor afvalrecycling. Met name het Vlaamse gewest van België heeft het hoogste afvalomleidingspercentage in Europa. Bijna 75 procent van het daar geproduceerde woonafval wordt hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd.

provincies

Antwerp (province)

Antwerpen

East Flanders

Oosten
Vlaanderen

Flemish Brabant

Vlaams
       
Brabant

Hainaut (province)


Hainaut

Liège (province)

Luik

Limburg (Belgium)


Limburg

Luxembourg (Belgium)


Luxemburg

Namur (province)


Namen

Walloon Brabant

Waals-Brabant

West Flanders

westen
Vlaanderen

Vlaanderen

Wallonië

Brussel Hoofdartikel: provincies van België

Het grondgebied van België is verdeeld in drie gewesten, waarvan er twee, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest , op hun beurt zijn onderverdeeld in provincies ; het derde gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest , is noch een provincie, noch een deel van een provincie.

Provincie Nederlandse naam Franse naam Duitse naam Hoofdstad Gebied [49] Bevolking
(1 januari 2019) [50]
Dichtheid ISO 3166-2: BE [51]
Vlaams Gewest
Antwerpen Antwerpen anvers Antwerpen Antwerpen 2.876 km 2 (1.110 sq mi) 1.857.986 647 / km 2 (1.680 / sq mi) VAN
Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Ostflandern Gent 3.007 km 2 (1.161 sq mi) 1.515.064 504 / km 2 (1.310 / sq mi) VOV
Vlaams Brabant Vlaams-Brabant Brabant Flamand Flämisch-Brabant Leuven 2.118 km 2 (818 sq mi) 1.146.175 542 / km 2 (1.400 / sq mi) VBR
Limburg Limburg Limbourg Limburg Hasselt 2.427 km 2 (937 sq mi) 874.048 361 / km 2 (930 / sq mi) VLI
West-Vlaanderen West-Vlaanderen Flandre occidentale Westflandern Brugge 3.197 km 2 (1.234 sq mi) 1.195.796 375 / km 2 (970 / sq mi) VWV
Waals Gewest
Hainaut Henegouwen Hainaut Hennegau Mons 3.813 km 2 (1.472 sq mi) 1.344.241 353 / km 2 (910 / sq mi) WHT
Luik Luik Luik Lüttich Luik 3.857 km 2 (1.489 vierkante mijl) 1.106.992 288 / km 2 (750 / sq mi) WLG
Luxemburg Luxemburg Luxemburg Luxemburg Arlon 4.459 km 2 (1.722 sq mi) 284.638 64 / km 2 (170 / sq mi) WLX
Namen Namen Namen Namen Namen 3.675 km 2 (1.419 sq mi) 494.325 135 / km 2 (350 / sq mi) WNA
Waals-Brabant Waals-Brabant Brabantse muur Waals-Brabant Wavre 1.097 km 2 (424 sq mi) 403.599 368 / km 2 (950 / sq mi) WBR
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale Regio Brüssel-Hauptstadt Brussel stad 162.4 km 2 (62.7 sq mi) 1.208.542 7.442 / km 2 (19.270 / sq mi) BBR
Totaal België Belgique Belgien Brussel stad 30.689 km 2 (11.849 sq mi) 11.431.406 373 / km 2 (970 / sq mi)

Politiek

Hoofdartikelen: Politiek van België en Belgische federale overheid

Philippe
Koning der Belgen sinds 2013

Sophie Wilmès
Premier sinds 2019

België is een constitutionele , populaire monarchie en een federale parlementaire democratie . Het tweekamerfederaal parlement bestaat uit een senaat en een kamer van volksvertegenwoordigers . De eerste bestaat uit 50 senatoren benoemd door de parlementen van de gemeenschappen en regio’s en 10 gecoöpteerde senatoren . Vóór 2014 werden de meeste leden van de Senaat rechtstreeks gekozen. De 150 vertegenwoordigers van de Kamer worden gekozen volgens een evenredig stemsysteem uit 11 kiesdistricten . België heeft verplicht stemmen en handhaaft daarmee een van de hoogste opkomstpercentages ter wereld. [52]

De koning (momenteel Philippe ) is het staatshoofd , hoewel met beperkte voorrechten . Hij benoemt ministers, waaronder een premier, die het vertrouwen van de Kamer van volksvertegenwoordigers hebben om de federale regering te vormen. De ministerraad bestaat uit niet meer dan vijftien leden. Met uitzondering van de premier bestaat de ministerraad uit een gelijk aantal Nederlandstalige leden en Franstalige leden. [53] Het gerechtelijk apparaat is gebaseerd op het burgerlijk recht en is afkomstig uit de Napoleontische code . Het Hof van Cassatie is het laatste redmiddel, met de hoven van beroep een niveau lager. [54]

Politieke cultuur

De politieke instellingen van België zijn complex; de meeste politieke macht is georganiseerd rond de noodzaak om de belangrijkste culturele gemeenschappen te vertegenwoordigen . [55] Sinds ongeveer 1970 zijn de belangrijke nationale Belgische politieke partijen opgesplitst in afzonderlijke componenten die voornamelijk de politieke en taalkundige belangen van deze gemeenschappen vertegenwoordigen. [56] De belangrijkste partijen in elke gemeenschap, hoewel dicht bij het politieke centrum, behoren tot drie hoofdgroepen: christen-democraten , liberalen en sociaal-democraten . [57] Verdere opmerkelijke partijen ontstonden ruim na het midden van de vorige eeuw, voornamelijk rond taalkundige , nationalistische of milieuthema’s en recent kleinere van een specifiek liberaal karakter. [56]

Het Belgische federale parlement in Brussel , een van de zes verschillende regeringen van het land

Een reeks christen-democratische coalitieregeringen uit 1958 werd in 1999 gebroken na de eerste dioxinecrisis , een groot schandaal met voedselbesmetting . [58] [59] [60] Een “regenboogcoalitie” ontstond uit zes partijen: de Vlaamse en de Franstalige liberalen, sociaal-democraten en groenen. [61] Later, een ” paarse coalitie ” van liberalen en sociaal-democraten gevormd nadat de Groenen het grootste deel van hun zetels verloren in de verkiezingen van 2003 . [62]

De regering onder leiding van premier Guy Verhofstadt heeft van 1999 tot 2007 een evenwichtige begroting, enkele belastinghervormingen , een hervorming van de arbeidsmarkt, geplande nucleaire geleidelijke afschaffing en wetgeving tot stand gebracht die strengere oorlogsmisdaden en soepeler vervolging van softdrugsgebruik mogelijk maakt . Beperkingen op het onthouden van euthanasie werden verminderd en het homohuwelijk werd gelegaliseerd. De regering bevorderde actieve diplomatie in Afrika [63] en verzette zich tegen de invasie van Irak . [64] Het is het enige land dat geen leeftijdsbeperkingen heeft voor euthanasie. [65]

De coalitie van Verhofstadt ging slecht tijdens de verkiezingen van juni 2007 . Gedurende meer dan een jaar kende het land een politieke crisis . [66] Deze crisis was zodanig dat veel waarnemers speculeerden over een mogelijke verdeling van België . [67] [68] [69] Van 21 december 2007 tot 20 maart 2008 was de tijdelijke regering Verhofstadt III in functie. Deze coalitie van de Vlaamse en Franstalige christendemocraten , de Vlaamse en Franstalige liberalen samen met de Franstalige sociaal-democraten was een interim-regering tot 20 maart 2008. [70]

Op die dag werd een nieuwe regering , geleid door de Vlaamse christendemocraat Yves Leterme , de feitelijke winnaar van de federale verkiezingen van juni 2007 , beëdigd door de koning. Op 15 juli 2008 heeft Leterme het ontslag van het kabinet aan de koning aangekondigd, omdat er geen vooruitgang was geboekt bij de constitutionele hervormingen . [70] In december 2008 bood hij zijn ontslag opnieuw aan de koning aan na een crisis rond de verkoop van Fortis aan BNP Paribas . [71] Op dit moment werd zijn ontslag aanvaard en werden christen-democratische en Vlaamse Herman Van Rompuy beëdigd als premier op 30 december 2008. [72]

Nadat Herman Van Rompuy op 19 november 2009 was benoemd tot de eerste permanente voorzitter van de Europese Raad , bood hij op 25 november 2009 het ontslag van zijn regering aan Koning Albert II aan. Enkele uren later werd de nieuwe regering onder premier Yves Leterme gezworen op 22 april 2010 bood Leterme opnieuw het ontslag van zijn kabinet aan de koning aan [73] nadat een van de coalitiepartners, de OpenVLD , zich terugtrok uit de regering en op 26 april 2010 aanvaardde Koning Albert het ontslag officieel. [74]

Bij de parlementsverkiezingen in België op 13 juni 2010 werd de Vlaamse nationalistische N-VA de grootste partij in Vlaanderen en de Socialistische Partij PS de grootste partij in Wallonië. [75] Tot december 2011 werd België bestuurd door de overgangsregering van Leterme in afwachting van het einde van de vastgelopen onderhandelingen over de vorming van een nieuwe regering . Tegen 30 maart 2011 vestigde dit een nieuw wereldrecord voor de verstreken tijd zonder een officiële regering, eerder in handen van het door oorlog verscheurde Irak . [76] Ten slotte werd in december 2011 de Di Rupo-regering onder leiding van de Waalse socialistische premier Elio Di Rupo beëdigd.

De federale verkiezingen van 2014 (samenvallend met de regionale verkiezingen ) resulteerden in een verdere verkiezingswinst voor de Vlaamse nationalistische N-VA, hoewel de gevestigde coalitie (bestaande uit Vlaamse en Franstalige sociaaldemocraten, liberalen en christendemocraten) een solide meerderheid behoudt in het parlement en in alle kieskringen. Op 22 juli 2014 nomineerde koning Philippe Charles Michel (MR) en Kris Peeters (CD&V) om de vorming van een nieuw federaal kabinet te leiden bestaande uit de Vlaamse partijen N-VA, CD&V, Open Vld en de Franstalige MR, wat resulteerde in de Michel-regering . Het is de eerste keer dat N-VA deel uitmaakt van het federale kabinet, terwijl de Franstalige kant alleen wordt vertegenwoordigd door de MR, die een minderheid van de publieke stemmen in Wallonië behaalde.

Gemeenschappen en regio’s

Hoofdartikel: Gemeenschappen, regio’s en taalgebieden van België

Gemeenschappen:
Vlaamse Gemeenschap / Nederlands taalgebied   Vlaamse en Franse gemeenschap / tweetalig taalgebied   Franse Gemeenschap / Frans taalgebied   Duitstalige Gemeenschap / Duits taalgebied

Regio’s:
Vlaams Gewest / Nederlands taalgebied   Brussel – Hoofdstedelijk Gewest / tweetalig gebied   Waalse Gewest / Franse en Duitse taalgebieden

Na een gebruik dat terug te voeren is op de Bourgondische en Habsburgse rechtbanken, [77] in de 19e eeuw was het noodzakelijk om Frans te spreken om tot de regerende hogere klasse te behoren, en degenen die alleen Nederlands konden spreken waren in feite tweederangs burgers. [78] Eind die eeuw, en doorgaand tot in de 20e eeuw, evolueerden Vlaamse bewegingen om deze situatie tegen te gaan. [79]

Terwijl de mensen in Zuid-België Frans of dialecten van het Frans spraken, en de meeste Brusselers Frans als hun eerste taal aannamen, weigerden de Vlamingen dit te doen en slaagden er geleidelijk in om van het Nederlands een gelijke taal in het onderwijssysteem te maken. [79] Na de Tweede Wereldoorlog werd de Belgische politiek in toenemende mate gedomineerd door de autonomie van haar twee belangrijkste taalgemeenschappen. [80] Intercommunale spanningen namen toe en de grondwet werd gewijzigd om het potentieel voor conflicten te minimaliseren. [80]

Gebaseerd op de vier taalgebieden gedefinieerd in 1962-63 (de Nederlandse, tweetalige, Franse en Duitse taalgebieden), vestigden opeenvolgende herzieningen van de grondwet van het land in 1970, 1980, 1988 en 1993 een unieke vorm van een federale staat met gescheiden politieke macht in drie niveaus: [81] [82]

  1. De federale overheid , gevestigd in Brussel.
  2. De drie taalgemeenschappen:
  3. De drie regio’s:

De constitutionele taalgebieden bepalen de officiële talen in hun gemeenten, evenals de geografische grenzen van de bevoegde instellingen voor specifieke aangelegenheden. [83] Hoewel dit zeven parlementen en regeringen mogelijk zou maken toen de Gemeenschappen en Regio’s werden opgericht in 1980, besloten Vlaamse politici beide samen te voegen. [84] Dus de Vlamingen hebben slechts één institutioneel parlement en de overheid is bevoegd voor iedereen behalve federale en specifieke gemeentelijke aangelegenheden. [C]

De overlappende grenzen van de gewesten en gemeenschappen hebben twee opmerkelijke eigenaardigheden gecreëerd: het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (dat bijna tien jaar na de andere regio’s ontstond) is opgenomen in zowel de Vlaamse als de Franse gemeenschap, en het grondgebied van de De Duitstalige Gemeenschap ligt geheel binnen het Waalse Gewest. Conflicten over jurisdictie tussen de organen worden opgelost door het Grondwettelijk Hof van België . De structuur is bedoeld als een compromis om verschillende culturen vreedzaam samen te laten leven. [13]

Locus van beleidsbevoegdheid

De autoriteit van de federale staat omvat gerechtigheid, defensie, federale politie, sociale zekerheid, kernenergie, monetair beleid en staatsschuld en andere aspecten van de overheidsfinanciën. Staatsbedrijven zijn onder meer de Belgian Post Group en de Belgische Spoorwegen . De federale overheid is verantwoordelijk voor de verplichtingen van België en zijn federale instellingen tegenover de Europese Unie en de NAVO. Het beheert aanzienlijke delen van de volksgezondheid, binnenlandse zaken en buitenlandse zaken. [85] De begroting – zonder de schuld – die wordt beheerd door de federale overheid, bedraagt ​​ongeveer 50% van het nationale fiscale inkomen. De federale overheid heeft ongeveer 12% van de ambtenaren in dienst. [86]

Gemeenschappen oefenen hun gezag alleen uit binnen taalkundig bepaalde geografische grenzen, oorspronkelijk gericht op de individuen van de taal van een Gemeenschap: cultuur (inclusief audiovisuele media), onderwijs en het gebruik van de relevante taal. Uitbreidingen van persoonlijke aangelegenheden die minder direct verband houden met taal omvatten gezondheidsbeleid (curatieve en preventieve geneeskunde) en hulp aan individuen (bescherming van jongeren, sociaal welzijn, hulp aan gezinnen, hulpdiensten voor immigranten , enzovoort). [87]

Regio’s hebben autoriteit op gebieden die breed kunnen worden geassocieerd met hun territorium. Deze omvatten economie, werkgelegenheid, landbouw, waterbeleid, huisvesting, openbare werken, energie, vervoer, milieu, ruimtelijke ordening, natuurbehoud, krediet en buitenlandse handel. Ze houden toezicht op de provincies, gemeenten en intercommunale nutsbedrijven. [88]

Op verschillende gebieden hebben de verschillende niveaus elk hun eigen stem over details. Met onderwijs, bijvoorbeeld, omvat de autonomie van de Gemeenschappen geen beslissingen over het verplichte aspect, noch laat het minimumvoorwaarden toe voor het toekennen van kwalificaties, die federale zaken blijven. [85] Elk overheidsniveau kan worden betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en internationale betrekkingen in verband met zijn bevoegdheden. De verdragsluitende macht van de regeringen van de gewesten en gemeenschappen is de breedste van alle federerende eenheden van alle federaties over de hele wereld. [89] [90] [91]

Buitenlandse Zaken

Hoofdartikel: Buitenlandse relaties van België

Vanwege zijn ligging op het kruispunt van West-Europa is België historisch de route geweest van binnenvallende legers van zijn grotere buren. Met vrijwel weerloze grenzen heeft België van oudsher geprobeerd dominantie te vermijden door de machtigere landen die het omringen via een bemiddelingsbeleid. De Belgen zijn sterke voorstanders van Europese integratie . Zowel de Europese Unie als de NAVO hebben haar hoofdkantoor in België.

Krijgsmacht

Hoofdartikel: Belgische strijdkrachten

De Belgische strijdkrachten hebben ongeveer 47.000 actieve troepen. In 2010 bedroeg het defensiebudget van België € 3,95 miljard (1,12% van het bbp). [92] Ze zijn georganiseerd in één verenigde structuur die uit vier hoofdcomponenten bestaat: Landcomponent of het leger; Luchtcomponent of de luchtmacht; Marine-component , of de marine; Medische component . De operationele commando’s van de vier componenten zijn ondergeschikt aan de stafafdeling voor operaties en opleiding van het ministerie van Defensie , die wordt geleid door de adjunct-stafchef van operaties en opleiding , en aan de chef van defensie . [93]

De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog maakten van collectieve veiligheid een prioriteit voor het Belgisch buitenlands beleid . In maart 1948 ondertekende België het Verdrag van Brussel en trad in 1948 toe tot de NAVO . De integratie van de strijdkrachten in de NAVO begon echter pas na de Koreaanse oorlog . [94] De Belgen stuurden samen met de Luxemburgse regering een detachement van bataljonssterkte om te vechten in Korea, bekend als het Belgische commando van de Verenigde Naties . Deze missie was de eerste in een lange reeks VN-missies die de Belgen steunden. Momenteel werkt de Belgische marinecomponent nauw samen met de Nederlandse marineonder het commando van de admiraal Benelux .

Economie

Hoofdartikel: Economie van België

België maakt deel uit van een monetaire unie, de eurozone (donkerblauw) en van de interne markt van de EU .

De sterk geglobaliseerde economie van België [95] en zijn transportinfrastructuur zijn geïntegreerd met de rest van Europa. De ligging in het hart van een sterk geïndustrialiseerde regio heeft ertoe bijgedragen dat het in 2007 ’s werelds 15e grootste handelsnatie werd. [96] [97] De economie wordt gekenmerkt door een zeer productieve beroepsbevolking, een hoog BNP en een hoge export per hoofd van de bevolking. [98] De belangrijkste invoer van België zijn grondstoffen, machines en uitrusting, chemicaliën, ruwe diamanten, farmaceutische producten, levensmiddelen, transportmiddelen en olieproducten. De belangrijkste exportproducten zijn machines en uitrusting, chemicaliën, afgewerkte diamanten, metalen en metalen producten en levensmiddelen. [39]

De Belgische economie is sterk servicegericht en vertoont een tweeledig karakter: een dynamische Vlaamse economie en een achterblijvende Waalse economie. [13] [99] [D] Een van de oprichters van de Europese Unie, België is een groot voorstander van een open economie en de uitbreiding van de bevoegdheden van EU-instellingen om aangesloten economieën te integreren. Sinds 1922 zijn België en Luxemburg via de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie een handelsmarkt met douane- en valuta-unie. [100]

Staalproductie langs de Maas in Ougrée , nabij Luik

België was het eerste continentale Europese land dat de industriële revolutie onderging in de vroege 19e eeuw. [101] Luik en Charleroi ontwikkelden snel mijnbouw en staalproductie, die bloeide tot het midden van de 20e eeuw in de Samber- en Maasvallei en België van 1830 tot 1910 tot een van de drie meest geïndustrialiseerde landen ter wereld maakte. [102] [103 ] Tegen 1840 was de textielindustrie van Vlaanderen echter in een ernstige crisis en de regio ondervond hongersnood van 1846 tot 1850. [104] [105]

Na de Tweede Wereldoorlog , Gent en Antwerpen kende een snelle uitbreiding van de chemische en petrochemische industrie. De oliecrises van 1973 en 1979 brachten de economie in een recessie; het werd vooral verlengd in Wallonië, waar de staalindustrie minder concurrerend was geworden en een ernstige achteruitgang kende. [106] In de jaren 1980 en 1990, bleef het economische centrum van het land naar het noorden verschuiven en is nu geconcentreerd in het dichtbevolkte Vlaamse diamantgebied . [107]

Tegen het einde van de jaren tachtig had het Belgische macro-economische beleid geresulteerd in een cumulatieve overheidsschuld van ongeveer 120% van het bbp. Vanaf 2006 was de begroting evenwichtig en bedroeg de overheidsschuld 90,30% van het bbp. [108] In 2005 en 2006 waren de reële bbp-groeicijfers van respectievelijk 1,5% en 3,0% iets boven het gemiddelde voor het eurogebied. De werkloosheidspercentages van 8,4% in 2005 en 8,2% in 2006 lagen dicht bij het gemiddelde van de regio. Tegen oktober 2010 was dit gegroeid tot 8,5% vergeleken met een gemiddeld percentage van 9,6% voor de Europese Unie als geheel (EU 27). [109] [110] Van 1832 tot 2002 was de Belgische munteenheid de Belgische frank. België schakelde in 2002 over op de euro, waarbij de eerste sets euromunten in 1999 werden geslagen. De standaard Belgische voor circulatie bestemde euromunten tonen het portret van de vorst (eerste koning Albert II, sinds 2013 koning Philippe).

Ondanks een daling van 18% van 1970 tot 1999, had België in 1999 nog steeds de hoogste dichtheid van het spoorwegnet binnen de Europese Unie met 113,8 km / 1 000 km 2 . Aan de andere kant heeft dezelfde periode, 1970–1999, een enorme groei (+ 56%) van het wegennet gekend . In 1999, de dichtheid van autosnelwegen km per 1000 km 2 en 1000 inwoners bedroeg 55,1 en 16,5 respectievelijk en waren significant beter dan de hand van 13,7 en 15,9 van de EU. [111]

Haven van Zeebrugge

Vanuit een biologisch perspectief heeft België een lage dotatie: de biocapaciteit van België bedraagt ​​in 2016 slechts 0,8 hectare, [112] ongeveer de helft van de 1,6 wereldwijde hectare biocapaciteit die per persoon wereldwijd beschikbaar is. [113] Daarentegen gebruikten Belgen in 2016 gemiddeld 6,3 globale hectaren biocapaciteit – hun ecologische voetafdruk van consumptie. Dit betekent dat ze ongeveer acht keer zoveel biocapaciteit nodig hadden als België. Als gevolg hiervan had België in 2016 een tekort aan biocapaciteit van 5,5 globale hectaren per persoon. [112]

België ervaart een van de meest overbelaste verkeer in Europa. In 2010 brachten pendelaars naar de steden Brussel en Antwerpen respectievelijk 65 en 64 uur per jaar door in files. [114] Zoals in de meeste kleine Europese landen, wordt meer dan 80% van het luchtverkeer afgehandeld door één luchthaven, de luchthaven van Brussel . De havens van Antwerpen en Zeebrugge (Brugge) delen meer dan 80% van het Belgische maritieme verkeer, Antwerpen is de tweede Europese haven met een brutogewicht van goederen van 115 988 000 ton in 2000 na een groei van 10,9% in de voorgaande vijf jaar . [111] [115] In 2016 verwerkte de haven van Antwerpen 214 miljoen ton na een jaar-op-jaar groei van 2,7%. [116]

Er is een grote economische kloof tussen Vlaanderen en Wallonië . Wallonië was historisch rijk in vergelijking met Vlaanderen, vooral vanwege de zware industrie , maar de achteruitgang van de staalindustrie na de Tweede Wereldoorlog leidde tot de snelle achteruitgang van de regio, terwijl Vlaanderen snel steeg. Sindsdien is Vlaanderen welvarend, een van de rijkste regio’s van Europa, terwijl Wallonië aan het kwijnen is. Vanaf 2007 is het werkloosheidspercentage van Wallonië meer dan het dubbele van dat van Vlaanderen. De kloof heeft een belangrijke rol gespeeld in de spanningen tussen de Vlamingen en de Walen, naast de reeds bestaande taalkloof. Als gevolg daarvan zijn pro-onafhankelijkheidsbewegingen in Vlaanderen zeer populair geworden. De separatistDe nieuwe partij van de Vlaamse Alliantie (N-VA) is bijvoorbeeld de grootste partij in België. [117] [118] [119]

Wetenschap en technologie

Meer informatie: Wetenschap en technologie in Brussel , Wetenschap en technologie in Vlaanderen en Wetenschap en technologie in Wallonië

Gerardus Mercator

Bijdragen aan de ontwikkeling van wetenschap en technologie zijn in de geschiedenis van het land verschenen. De 16e-eeuwse vroegmoderne bloei van West-Europa omvatte cartograaf Gerardus Mercator , anatoom Andreas Vesalius , kruidkundige Rembert Dodoens [120] [121] [122] [123] en wiskundige Simon Stevin onder de meest invloedrijke wetenschappers. [124]

Chemicus Ernest Solvay [125] en ingenieur Zenobe Gramme (École industrielle de Liège) [126] gaven hun namen aan respectievelijk het Solvay-proces en de Gramme-dynamo in de jaren 1860. Bakeliet werd ontwikkeld in 1907–1909 door Leo Baekeland . Ernest Solvay trad ook op als een belangrijke filantroop en gaf zijn naam aan het Solvay Instituut voor Sociologie , de Solvay Brussels School of Economics and Management en de International Solvay Institutes for Physics and Chemistry die nu deel uitmaken van de Université libre de Bruxelles . In 1911 begon hij een reeks conferenties, deSolvay-conferenties over fysica en scheikunde, die een diepe impact hebben gehad op de evolutie van de kwantumfysica en scheikunde. [127] Een belangrijke bijdrage aan de fundamentele wetenschap was ook te danken aan een Belgische, monseigneur Georges Lemaître ( Katholieke Universiteit van Leuven ), die wordt gecrediteerd met het voorstellen van de Big Bang- theorie van de oorsprong van het universum in 1927. [128]

Drie Nobelprijzen in Fysiologie of Geneeskunde werden toegekend aan Belgen: Jules Bordet (Université libre de Bruxelles) in 1919, Corneille Heymans ( Universiteit van Gent ) in 1938 en Albert Claude (Université libre de Bruxelles) samen met Christian de Duve ( Université catholique de Leuven ) in 1974. François Englert (Université libre de Bruxelles) ontving in 2013 de Nobelprijs voor de natuurkunde . Ilya Prigogine (Université libre de Bruxelles) ontving in 1977 de Nobelprijs voor de chemie . [129]Twee Belgische wiskundigen hebben de Fields-medaille gekregen : Pierre Deligne in 1978 en Jean Bourgain in 1994. [130] [131]

Demografie

Hoofdartikel: Demografie van België

Brussel , de hoofdstad en het grootste grootstedelijk gebied van België

Per 1 november 2019 bedroeg de totale bevolking van België volgens zijn bevolkingsregister 11.515.793. [132] De bevolkingsdichtheid van België is 376 / km 2 (970 / sq mi) vanaf januari 2019, waarmee het het 22e meest dichtbevolkte land ter wereld is en het 6e meest dichtbevolkte land in Europa . De meest dichtbevolkte provincie is Antwerpen , de minst dichtbevolkte provincie is Luxemburg . Vanaf januari 2019 telde het Vlaamse Gewest 6.589.069 inwoners (57,6% van België), met als meest bevolkte steden Antwerpen (523.248), Gent (260.341) en Brugge(118284). Wallonië had een bevolking van 3.633.795 (31,8% van België) met Charleroi (201.816), Luik (197.355) en Namen (110.939), de meest dichtbevolkte steden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft 1.208.542 inwoners (10,6% van België) in de 19 gemeenten , waarvan er drie meer dan 100.000 inwoners hebben. [4]

In 2017 bedroeg het gemiddelde totale vruchtbaarheidscijfer (TFR) in België 1,64 kinderen per vrouw, onder het vervangingspercentage van 2,1, het blijft aanzienlijk onder het hoogtepunt van 4,87 kinderen per vrouw geboren in 1873. [133] België heeft vervolgens een van de oudste populaties in de wereld, met de gemiddelde leeftijd van 41,5 jaar. [134]

Migratie

Deze sectie moet worden bijgewerkt .

Vanaf 2007 had bijna 92% van de bevolking het Belgische staatsburgerschap [135] en zijn andere EU-burgers goed voor ongeveer 6%. De meest voorkomende vreemdelingen waren Italiaans (171.918), Frans (125.061), Nederlands (116.970), Marokkaans (80.579), Portugees (43.509), Spaans (42.765), Turks (39.419) en Duits (37.621). [136] [137] In 2007 waren er 1,38 miljoen in het buitenland geboren inwoners in België, wat overeenkomt met 12,9% van de totale bevolking. Hiervan werden 685.000 (6,4%) geboren buiten de EU en 695.000 (6,5%) werden geboren in een andere EU-lidstaat. [138] [139]

Begin 2012 vormden naar schatting mensen met een buitenlandse achtergrond en hun nakomelingen ongeveer 25% van de totale bevolking, ofwel 2,8 miljoen nieuwe Belgen . [140] Van deze nieuwe Belgen zijn 1.200.000 van Europese afkomst en 1.350.000 [141] komen uit niet-westerse landen (de meeste uit Marokko , Turkije en de DR Congo ). Sinds de wijziging van de Belgische nationaliteitswet in 1984 hebben meer dan 1,3 miljoen migranten het Belgische staatsburgerschap verworven . De grootste groep immigranten en hun nakomelingen in België zijn Marokkanen . [142] 89,2% van de inwoners vanDe Turkse afkomst is natuurlijk, net als 88,4% van de mensen met Marokkaanse achtergrond, 75,4% van de Italianen, 56,2% van de Fransen en 47,8% van de Nederlanders. [141]

Brugge , historisch stadscentrum en UNESCO -werelderfgoed

Functionele stedelijke gebieden [143]

Functionele stedelijke gebieden Bevolking
2011
Brussel 2.608.000
Antwerpen 1.091.000
Luik 744.000
Gent 591.000
Charleroi 488,000

talen

Hoofdartikel: Talen van België

Geschatte distributie van primaire talen in België
Nederlands 59%
Frans 40%
Duitse 1%

Tweetalige tekens in Brussel

België heeft drie officiële talen: Nederlands, Frans en Duits. Er wordt ook een aantal niet-officiële minderheidstalen gesproken. [144] Aangezien er geen volkstelling bestaat, zijn er geen officiële statistische gegevens over de distributie of het gebruik van de drie officiële talen van België of hun dialecten . [145] Verschillende criteria, waaronder de taal of talen van de ouders, het onderwijs of de tweede taalstatus van in het buitenland geboren personen, kunnen echter gesuggereerde cijfers opleveren. Naar schatting 60% van de Belgische bevolking is moedertaal van het Nederlands (vaak ook Vlaams genoemd) en 40% van de bevolking spreekt native Frans. Franstalige Belgen worden vaak Walen genoemd, hoewel de Franstaligen in Brussel geen Walen zijn. [E]

Het totale aantal Nederlandstalige Nederlandstaligen wordt geschat op ongeveer 6,23 miljoen, geconcentreerd in de regio Noord-Vlaanderen, terwijl native Franstaligen 3,32 miljoen in Wallonië tellen en naar schatting 870.000 (of 85%) in het officieel tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest. [F] [146] De Duitstalige Gemeenschap bestaat uit 73.000 mensen in het oosten van het Waalse Gewest ; ongeveer 10.000 Duitse en 60.000 Belgische onderdanen spreken Duits. Ongeveer 23.000 meer Duitstaligen wonen in gemeenten in de buurt van de officiële gemeenschap. [147] [148] [149] [150]

Zowel Belgisch Nederlands als Belgisch Frans hebben kleine verschillen in vocabulaire en semantische nuances van de variëteiten die respectievelijk in Nederland en Frankrijk worden gesproken. Veel Vlamingen spreken nog steeds dialecten van het Nederlands in hun lokale omgeving. Waals , beschouwd als een dialect van het Frans of een aparte Romaanse taal , [151] [152] wordt nu slechts af en toe begrepen en gesproken, meestal door ouderen. Wallonië is verdeeld in vier dialecten, die samen met die van Picard , [153] worden zelden gebruikt in het openbare leven en zijn grotendeels vervangen door Frans.

Religie

Hoofdartikel: Religie in België

Nationale Basiliek van het Heilig Hart in Koekelberg , Brussel

Sinds de onafhankelijkheid van het land heeft het rooms-katholicisme , gecompenseerd door sterke vrijdenkende bewegingen, een belangrijke rol gespeeld in de Belgische politiek. [154] België is echter grotendeels een seculier land, omdat de laïstische grondwet voorziet in vrijheid van godsdienst, en de overheid respecteert dit recht in de praktijk in het algemeen. Tijdens het bewind van Albert I en Boudewijn had de Belgische koninklijke familie een reputatie van diepgeworteld katholicisme. [155]

Het rooms-katholicisme is van oudsher de belangrijkste religie van België; vooral sterk zijn in Vlaanderen. Tegen 2009 was de kerkbezoek op zondag echter in totaal 5%; 3% in Brussel, [156] en 5,4% in Vlaanderen. Het kerkbezoek in 2009 in België was ongeveer de helft van het kerkbezoek op zondag in 1998 (11% voor het totaal van België in 1998). [157] Ondanks de daling van het kerkbezoek, blijft de katholieke identiteit toch een belangrijk onderdeel van de Belgische cultuur. [155]

Volgens de Eurobarometer 2010 antwoordde [158] 37% van de Belgische burgers dat ze geloven dat er een God is. 31% antwoordde dat ze geloven dat er een soort geest of levenskracht is. 27% antwoordde dat ze niet geloven dat er enige vorm van geest, God of levenskracht is. 5% reageerde niet. Volgens de Eurobarometer 2015 hield 60,7% van de totale bevolking van België zich aan het christendom, waarbij het rooms-katholicisme de grootste coupure was met 52,9%. Protestanten bestonden uit 2,1% en orthodoxe christenen waren 1,6% van het totaal. Niet-religieuze mensen bestonden 32,0% van de bevolking en waren verdeeld tussen atheïsten (14,9%) en agnostici (17,1%). Nog eens 5,2% van de bevolking was moslim en 2,1% geloofde in andere religies. [1]Uit hetzelfde onderzoek in 2012 bleek dat het christendom de grootste religie in België was, goed voor 65% van de Belgen . [159]

Symbolisch en materieel blijft de rooms-katholieke kerk in een gunstige positie. [155] België erkent officieel drie religies: het christendom (katholiek, protestantisme, orthodoxe kerken en anglicanisme), islam en jodendom. [160]

Interieur van de Grote Synagoge van Brussel

Begin 2000 waren er ongeveer 42.000 joden in België. De Joodse Gemeenschap van Antwerpen (ongeveer 18.000) is een van de grootste in Europa en een van de laatste plaatsen in de wereld waar Jiddisch de primaire taal is van een grote Joodse gemeenschap (weerspiegeling van bepaalde orthodoxe en chassidische gemeenschappen in New York, New Jersey en Israël). Bovendien krijgen de meeste joodse kinderen in Antwerpen een joodse opleiding. [161] Er zijn verschillende Joodse kranten en meer dan 45 actieve synagogen (waarvan 30 in Antwerpen) in het land. Een onderzoek uit 2006 in Vlaanderen, dat als een meer religieuze regio wordt beschouwd dan Wallonië, toonde aan dat 55% zichzelf religieus achtte en dat 36% geloofde dat God het universum schiep. [162]Anderzijds is Wallonië een van de meest seculiere / minst religieuze regio’s van Europa geworden. Het grootste deel van de bevolking van de Franstalige regio beschouwt religie niet als een belangrijk onderdeel van hun leven, en maar liefst 45% van de bevolking identificeert zich als niet-religieus. Dit is met name het geval in Oost-Wallonië en in gebieden langs de Franse grens.

De Grote Moskee van Brussel is de zetel van het Islamitisch en Cultureel Centrum van België

Volgens een schatting uit 2008 is ongeveer 6% van de Belgische bevolking (628.751 mensen) moslim . [163] Moslims vormen 23,6% van de bevolking van Brussel , 4,9% van Wallonië en 5,1% van Vlaanderen . De meerderheid van de Belgische moslims woont in de grote steden, zoals Antwerpen , Brussel en Charleroi . De grootste groep immigranten in België zijn Marokkanen, met 400.000 mensen. De Turken zijn de op twee na grootste groep en de op een na grootste etnische etnische groep, met 220.000. [142] [164]

Gezondheid

Hoofdartikel: Gezondheidszorg in België

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

De Belgen genieten van een goede gezondheid. Volgens schattingen van 2012 is de gemiddelde levensverwachting 79,65 jaar. [39] Sinds 1960 is de levensverwachting, in lijn met het Europese gemiddelde, met twee maanden per jaar gestegen. De dood in België is voornamelijk te wijten aan hart- en vaatziekten, neoplasmata , aandoeningen van de luchtwegen en onnatuurlijke doodsoorzaken (ongevallen, zelfmoord). Niet-natuurlijke doodsoorzaken en kanker zijn de meest voorkomende doodsoorzaken voor vrouwen tot 24 jaar en mannen tot 44 jaar. [165]

Gezondheidszorg in België wordt gefinancierd door zowel sociale bijdragen als belastingen. Ziektekostenverzekering is verplicht. Gezondheidszorg wordt geleverd door een gemengd publiek en privaat stelsel van onafhankelijke artsen en openbare, universitaire en semi-private ziekenhuizen. Gezondheidszorg is voor rekening van de patiënt en wordt later vergoed door zorgverzekeringsinstellingen, maar voor niet-subsidiabele categorieën (van patiënten en diensten) bestaan ​​er zogenaamde externe betalingssystemen. [165] Het Belgische gezondheidszorgsysteem staat onder toezicht en wordt gefinancierd door de federale overheid, de Vlaamse en Waalse regionale overheden; en de Duitse Gemeenschap heeft ook (indirect) toezicht en verantwoordelijkheden. [165]

Voor het eerst in de Belgische geschiedenis werd het eerste kind geëuthanaseerd na de 2-jarige mark van de opheffing van de leeftijdsbeperkingen voor euthanisatie. Het kind was geëuthanaseerd vanwege een ongeneeslijke ziekte die het kind had opgelopen. Hoewel er misschien enige steun was voor de euthanisatie, is er een mogelijkheid van controverse vanwege de kwestie rond het onderwerp geassisteerde zelfmoord. [166] [167]

Onderwijs

Hoofdartikel: onderwijs in België

De centrale bibliotheek van de KU Leuven- universiteit

Onderwijs is verplicht van 6 tot 18 jaar voor Belgen. [168] Onder de OESO- landen had België in 2002 het op twee na hoogste aandeel van 18- tot 21-jarigen met 42% postsecundair onderwijs . [169] Hoewel naar schatting 99% van de volwassen bevolking geletterd is, neemt de bezorgdheid over functioneel analfabetisme toe . [153] [170] Het programma voor internationale beoordeling van studenten (PISA), gecoördineerd door de OESO, rangschikt momenteel de opleiding van België als de 19e beste ter wereld, aanzienlijk hoger dan het OESO-gemiddelde. [171] Omdat het onderwijs door elk afzonderlijk wordt georganiseerd, scoort de Vlaamse Gemeenschap duidelijk boven de Franse en de Duitstalige Gemeenschap. [172]

Net als de dubbele structuur van het 19e-eeuwse Belgische politieke landschap, gekenmerkt door de liberale en de katholieke partijen , is het onderwijssysteem gescheiden in een seculier en religieus segment. De seculiere tak van scholing wordt gecontroleerd door de gemeenschappen, de provincies of de gemeenten, terwijl religieus, voornamelijk katholiek filiaalonderwijs wordt georganiseerd door religieuze autoriteiten, hoewel gesubsidieerd en gecontroleerd door de gemeenschappen. [173]

Cultuur

Hoofdartikel: Cultuur van België

Ondanks zijn politieke en taalkundige verdeeldheid , heeft de regio die overeenkomt met het huidige België, de bloei gezien van grote artistieke bewegingen die een enorme invloed hebben gehad op de Europese kunst en cultuur. Tegenwoordig is het culturele leven tot op zekere hoogte geconcentreerd binnen elke taalgemeenschap en hebben verschillende barrières een gedeelde culturele sfeer minder uitgesproken gemaakt. [13] [174] [175] Sinds de jaren 1970 zijn er geen tweetalige universiteiten of hogescholen in het land behalve de Koninklijke Militaire Academie en de Maritieme Academie van Antwerpen , geen gemeenschappelijke media [176] en geen enkele grote culturele of wetenschappelijke organisatie waarin beide hoofdgemeenschappen zijn vertegenwoordigd. [177]

Beeldende kunst

Zie ook: Lijst van Belgische schilders , Architectuur van België en Muziek van België

Het Gentse altaarstuk : De aanbidding van het mystieke lam (binnenaanzicht), geschilderd 1432 door van Eyck

Bijdragen aan schilderkunst en architectuur zijn bijzonder rijk geweest. De mosanekunst , de vroege Nederlandse , [178] de Vlaamse renaissance- en barokkunst [179] en belangrijke voorbeelden van romaanse , gotische , renaissance- en barokarchitectuur [180] zijn mijlpalen in de kunstgeschiedenis. Terwijl de kunst uit de 15e eeuw in de Lage Landen wordt gedomineerd door de religieuze schilderijen van Jan van Eyck en Rogier van der Weyden , wordt de 16e eeuw gekenmerkt door een breder paneel van stijlen zoals Peter Breughellandschapsschilderijen en de weergave van het antieke van Lambert Lombard . [181] Hoewel de barokstijl van Peter Paul Rubens en Anthony van Dyck bloeide in de vroege 17e eeuw in de Zuidelijke Nederlanden, [182] daalde het geleidelijk daarna. [183] [184]

Tijdens de 19e en 20e eeuw ontstonden er veel originele romantische , expressionistische en surrealistische Belgische schilders, waaronder James Ensor en andere kunstenaars die behoren tot de Les XX- groep, Constant Permeke , Paul Delvaux en René Magritte . De avant-gardistische CoBrA-beweging verscheen in de jaren 1950, terwijl de beeldhouwer Panamarenko een opmerkelijke figuur blijft in de hedendaagse kunst. [185] [186] Multidisciplinaire kunstenaars Jan Fabre , Wim Delvoye en de schilder Luc Tuymans zijn andere internationaal bekende figuren in de hedendaagse kunstscene.

Belgische bijdragen aan architectuur gingen ook door tot in de 19e en 20e eeuw, inclusief het werk van Victor Horta en Henry van de Velde , die belangrijke initiatiefnemers waren van de Art Nouveau- stijl. [187] [188]

Jacques Brel

De vocale muziek van de Frans-Vlaamse school ontwikkelde zich in het zuidelijke deel van de Lage Landen en was een belangrijke bijdrage aan de Renaissance-cultuur. [189] In de 19e en 20e eeuw was er een opkomst van grote violisten, zoals Henri Vieuxtemps , Eugène Ysaÿe en Arthur Grumiaux , terwijl Adolphe Sax de saxofoon uitvond in 1846. De componist César Franck werd in 1822 in Luik geboren. Hedendaags populaire muziek in België staat ook bekend. Jazz-muzikant Toots Thielemans en zanger Jacques Brel hebben wereldwijde bekendheid verworven. Tegenwoordig zangerStromae is een muzikale openbaring in Europa en daarbuiten geweest, met groot succes. In rock / popmuziek zijn Telex , Front 242 , K’s Choice , Hooverphonic , Zap Mama , Soulwax en dEUS bekend. In de heavy metal-scene hebben bands als Machiavel , Channel Zero en Enthroned een wereldwijde fanbase. [190]

België heeft verschillende bekende auteurs voortgebracht , waaronder de dichters Emile Verhaeren , Robert Goffin en romanschrijvers Hendrik Conscience , Georges Simenon , Suzanne Lilar , Hugo Claus en Amélie Nothomb . De dichter en toneelschrijver Maurice Maeterlinck won de Nobelprijs voor de literatuur in 1911. The Adventures of Tintin van Hergé is de bekendste van de Frans-Belgische strips , maar veel andere grote auteurs, waaronder Peyo ( The Smurfs ),André Franquin ( Gaston Lagaffe ), Dupa ( Cubitus ), Morris ( Lucky Luke ), Greg ( Achille Talon ), Lambil ( Les Tuniques Bleues ), Edgar P. Jacobs en Willy Vandersteen hebben de Belgische stripindustrie wereldwijd bekendheid gegeven. [191] Bovendien creëerde de beroemde auteur van de misdaad Agatha Christie het personage Hercule Poirot , een Belgische detective, die heeft gediend als een hoofdrolspeler in een aantal van haar geprezen mysterieuze romans.

De Belgische cinema heeft een aantal voornamelijk Vlaamse romans op het scherm tot leven gebracht. [G] Andere Belgische bestuurders zijn André Delvaux , Stijn Coninx , Luc en Jean-Pierre Dardenne ; bekende acteurs zijn Jean-Claude Van Damme , Jan Decleir en Marie Gillain ; en succesvolle films zijn Bullhead , Man Bites Dog en The Alzheimer Affair . [192] In de jaren tachtig produceerde de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen belangrijke modetrendsetters, bekend als de Antwerp Six . [193]

Folklore

Meer informatie: Folklore van België

De Gilles van Binche , in kostuum, met wasmaskers

Folklore speelt een belangrijke rol in het culturele leven van België: het land heeft een relatief hoog aantal processies, cavaleries, parades, ‘ommegangs’ en ‘ducasses’, [H]kermesse ‘ en andere lokale festivals, bijna altijd met een oorspronkelijk religieuze of mythologische achtergrond . Het carnaval van Binche met zijn beroemde Gilles en de ‘processiereuzen en draken’ van Aat , Brussel, Dendermonde , Mechelen en Bergen worden door UNESCO erkend als meesterwerken van het mondeling en immaterieel erfgoed van de mensheid . [194]

Andere voorbeelden zijn het carnaval van Aalst ; de nog steeds zeer religieuze processies van het Heilig Bloed in Brugge , de Virga Jesse-basiliek in Hasselt en de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Hanswijk in Mechelen; 15 augustus festival in Luik ; en het Waalse festival in Namen . Ontstaan ​​in 1832 en nieuw leven ingeblazen in de jaren 1960, zijn de Gentse Feesten een moderne traditie geworden. Een belangrijke niet-officiële feestdag is de Sinterklaasdag , een feest voor kinderen en, in Luik, voor studenten. [195]

Keuken

Hoofdartikel: Belgische keuken

Moules-frites of mosselen met friet is een representatief gerecht van België.

Veel hoog aangeschreven Belgische restaurants zijn te vinden in de meest invloedrijke restaurantgidsen, zoals de Michelin-gids . [196] België staat bekend om bier , chocolade , wafels en friet met mayonaise . In tegenstelling tot hun naam wordt beweerd dat frites afkomstig zijn uit België, hoewel hun exacte plaats van herkomst onzeker is. De nationale gerechten zijn ” steak en friet met salade” en ” mosselen met friet “. [197] [198] [199] [I]

Merken van Belgische chocolade en pralines , zoals Côte d’Or , Neuhaus , Leonidas en Godiva zijn beroemd, evenals onafhankelijke producenten zoals Burie en Del Rey in Antwerpen en Mary’s in Brussel. [200] België produceert meer dan 1100 soorten bier . [201] [202] Het trappistenbier van de Abdij van Westvleteren is herhaaldelijk beoordeeld als ’s werelds beste bier. [203] [204] [205] De grootste brouwer ter wereld is qua volume Anheuser-Busch InBev , gevestigd in Leuven . [206]

Sport

Eddy Merckx , beschouwd als een van de grootste fietsers aller tijdenHoofdartikel: Sport in België

Sinds de jaren zeventig zijn sportclubs en federaties afzonderlijk georganiseerd binnen elke taalgemeenschap. [207] Association football is de populairste sport in beide delen van België; ook erg populair zijn fietsen, tennis, zwemmen, judo [208] en basketbal. [209]

Belgen behalen de meeste Tour de France-overwinningen van alle landen behalve Frankrijk. Ze behalen ook de meeste overwinningen op de UCI Wereldkampioenschappen Road . Philippe Gilbert is de wereldkampioen van 2012. Een andere moderne bekende Belgische wielrenner is Tom Boonen . Met vijf overwinningen in de Tour de France en talloze andere wielerrecords wordt de Belgische wielrenner Eddy Merckx beschouwd als een van de grootste wielrenners aller tijden. [210] Jean-Marie Pfaff , een voormalige Belgische doelman, wordt beschouwd als een van de grootste in de geschiedenis van het verenigingsvoetbal. [211]

België organiseerde de Europese voetbalkampioenschappen van 1972 en was mede-gastheer van de 2000 Europese kampioenschappen met Nederland. Het Belgische nationale voetbalelftal bereikte voor het eerst in november 2015 de eerste plaats in de FIFA World Rankings . [212]

Kim Clijsters en Justine Henin waren beiden Speler van het Jaar in de Women’s Tennis Association omdat ze de nummer één tennisspeelster werden.

Het racecircuit van Spa-Francorchamps organiseert de Formule 1 Wereldkampioenschappen Belgische Grand Prix . De Belgische coureur, Jacky Ickx , won acht Grands Prix en zes 24 Hours of Le Mans en eindigde tweemaal als tweede in het Formule 1 Wereldkampioenschap. België heeft ook een sterke reputatie in, motorcross met onder andere de renners Joel Robert , Roger De Coster , Georges Jobé , Eric Geboers en Stefan Everts . [213] Sportevenementen die jaarlijks in België worden gehouden, omvatten de Memorial Van Dammeatletiekcompetitie, de Belgische Grand Prix Formule 1 en een aantal klassieke wielerwedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen en Luik – Bastenaken – Luik . De Olympische Zomerspelen van 1920 werden gehouden in Antwerpen. Het Europees basketbalkampioenschap van 1977 werd gehouden in Luik en Oostende .

Zie ook

voetnoten

Nederlands : België[ˈBɛlɣijə] ( luister); Frans:Belgique

About this sound

[bɛlʒik] ( luister ); Duits : Belgien

About this sound

[ˈBɛlɡi̯ən] (

About this sound

luister ) België is lid van of aangesloten bij vele internationale organisaties, waaronder ACCT , AfDB , AsDB , Australia Group , Benelux , BIS , CCC , CE , CERN , EAPC , EBRD , EIB , EMU , ESA , EU, FAO , G -10 , IAEA , IBRD , ICAO , ICC , ICRM , IDA , IDB , IEA , IFAD , IFC , IFRCS , IHO , ILO , IMF , IMO , IMSO , Intelsat , Interpol , IOC , IOM , ISO , ITU , MONUC (waarnemers ), NAVO , NEA , NSG , OAS (waarnemer), OESO , OPCW , OVSE , PCA , UN, UNCTAD , UNECE , UNESCO , UNHCR , UNIDO , UNMIK , UNMOGIP , UNRWA , UNTSO , UPU , WADB (niet-regionaal), WEU , WIE , WIPO , WMO , WTrO , ZC . De Grondwet stelde zeven instellingen vast die elk een parlement, regering en administratie kunnen hebben. In feite zijn er slechts zes van dergelijke organen omdat het Vlaamse Gewest fuseerde met de Vlaamse Gemeenschap. Dit ene Vlaamse orgaan oefent dus bevoegdheden uit over communautaire aangelegenheden in het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad en in het Nederlandse taalgebied, terwijl over regionale aangelegenheden alleen in Vlaanderen. Het rijkste (inkomen per hoofd van de bevolking) van de drie gewesten van België is het Vlaamse Gewest , gevolgd door het Waalse Gewest en tenslotte het Brussels Hoofdstedelijk Gewest . De tien gemeenten met de hoogste gerapporteerde inkomsten zijn: Laethem-Saint-Martin , Keerbergen , Lasne , Oud-Heverlee , Hove , De Pinte , Meise , Knokke-Heist , Bierbeek . “Où habitent les Belges les plus riches?” . Trends.be. 2010. Gearchiveerd van het origineel op 27 augustus 2011 . Ontvangen 15 juli 2011 . Moedertaalsprekers van het Nederlands die in Wallonië wonen en van het Frans in Vlaanderen zijn relatief kleine minderheden die bovendien grotendeels in evenwicht zijn, waardoor het toekennen van alle inwoners van elk eentalig gebied aan de taal van het gebied slechts onbeduidende onnauwkeurigheden kan veroorzaken (99% kan de taal spreken). Nederlands: de 6.079 miljoen inwoners van Vlaanderen en ongeveer 15% van de 1.019 miljoen inwoners van Brussel zijn 6,23 miljoen inwoners of 59,3% van de 10.511 miljoen inwoners van België (2006); Duits: 70.400 in de Duitstalige Gemeenschap (die taalfaciliteiten heeft voor minder dan 5% Franstaligen) en naar schatting 20.000-25.000 Duitstaligen in het Waalse Gewest buiten de geografische grenzen van hun officiële Gemeenschap, of 0,9%; Frans: in het laatstgenoemde gebied en vooral in de rest van Wallonië (3,331 miljoen) en 85% van de inwoners van Brussel (0,886 miljoen), dus 4,187 miljoen of 39,8%; samen inderdaad 100%. Vlaamse Academicus Eric Corijn (initiatiefnemer van Charta 91 ), tijdens een colloquium over Brussel, op 2001-12-05, stelt dat in Brussel 91% van de bevolking thuis Frans spreekt, alleen of met een andere taal, en ongeveer 20% spreekt thuis Nederlands, alleen (9%) of met Frans (11%) – Na afweging kan de verdeling tussen 85 en 90% Franstalig worden geschat, en de rest is Nederlandstalig, wat overeenkomt met de schattingen op basis van over talen die door burgers in Brussel zijn gekozen voor hun officiële documenten (identiteitsbewijs, rijbewijs, huwelijk, geboorte, geslacht, enzovoort); al deze taalstatistieken zijn ook beschikbaar bij het Belgische ministerie van Justitie (voor bruiloften, geboorte, seks), ministerie van Transport (voor rijbewijzen), ministerie van Binnenlandse Zaken (voor identiteitsbewijzen), omdat er geen middelen zijn om de verhoudingen precies te kennen sinds België heeft ‘officiële’ taaltellingen afgeschaft, zodat officiële documenten over taalkeuzes alleen schattingen kunnen zijn. Voor een webbron over dit onderwerp, zie bijv. Algemene online bronnen: Janssens, Rudi Opmerkelijke Belgische films gebaseerd op werken van Vlaamse auteurs zijn onder meer: De Witte (auteur Ernest Claes ) film van Jan Vanderheyden en Edith Kiel in 1934, opnieuw gemaakt als De Witte van Sichem geregisseerd door Robbe De Hert in 1980; De man die zijn haar kort liet knippen ( Johan Daisne ) André Delvaux 1965; Mira (‘De teleurgang van de Waterhoek’ door Stijn Streuvels ) Fons Rademakers 1971; Malpertuis (ook bekend als The Legend of Doom House) ( Jean Ray [ pseudoniem van de Vlaamse auteur die voornamelijk in het Frans schreef, of als John Flanders in het Nederlands]) Harry Kümel 1971; De loteling ( Hendrik Conscience ) Roland Verhavert 1974; Dood van een non ( Maria Rosseels ) Paul Collet en Pierre Drouot 1975; Pallieter ( Felix Timmermans ) Roland Verhavert 1976; De komst van Joachim Stiller ( Hubert Lampo ) Harry Kümel 1976; De Leeuw van Vlaanderen ( Hendrik Conscience ) Hugo Claus (zelf een beroemde auteur) 1985; Daens (‘Pieter Daens’ van Louis Paul Boon ) Stijn Coninx 1992; zie ook Filmarchief les DVD! s de la cinémathèque . Ontvangen op 7 juni 2007. Het Nederlandse woord ‘ommegang’ wordt hier gebruikt in de zin van een geheel of hoofdzakelijk niet-religieuze processie, of het niet-religieuze deel daarvan – zie ook het artikel op de Nederlandstalige Wikipedia ; de processiereuzen van Brussel, Dendermonde en Mechelen die in deze paragraaf worden genoemd, maken deel uit van de ommegang van elke stad. Het Franse woord ‘ducasse’ verwijst ook naar een processie; de genoemde processiereuzen van Ath en Bergen maken deel uit van de ‘ducasse’ van elke stad.

  1. In tegenstelling tot wat de tekst suggereert, begint het seizoen al in juli en duurt het tot april.

Referenties

Eurobarometer 437: discriminatie in de EU in 2015 . Europese Commissie. Gearchiveerd van het origineel op 15 oktober 2017 . Ontvangen 15 oktober 2017 – via GESIS . “Overheidstype: België” . The World Factbook . CIA. Gearchiveerd van het origineel op 7 februari 2012 . Ontvangen 19 december 2011 . https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=90c1e218-dc4f-4827-824d-9b25abfefe59https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking“World Economic Outlook Database” . Internationaal Monetair Fonds . Ontvangen 1 oktober 2018 . “Gini-coëfficiënt van gelijkgesteld beschikbaar inkomen – EU-SILC-enquête” . ec.europa.eu . Eurostat . Gearchiveerd van het origineel op 20 maart 2019 . Ontvangen 20 oktober 2019 . http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-rankingDe Belgische grondwet (PDF) . Brussel, België: Belgisch Huis van Afgevaardigden. Mei 2014. p. 63. Gearchiveerd (PDF) van het origineel op 10 augustus 2015 . Ontvangen op 10 september 2015 . Pateman, Robert en Elliott, Mark (2006). België Benchmarkboeken. p. 27. ISBN978-0761420590 Leclerc, Jacques (18 januari 2007). “Belgique • België • Belgien — Région de Bruxelles-Capitale • Brussel Hoofdstedelijk Gewest” . L’aménagement linguistique dans le monde (in het Frans). Gastheer: Trésor de la langue française au Québec (TLFQ), Université Laval , Quebec. Gearchiveerd van het origineel op 9 juni 2007 . Ontvangen op 18 juni 2007 . C’est une région officiellement bilingue formant au centre du pays une enclave dans la province du Brabant flamand (Vlaams Brabant)
* “Over België” . Federale Overheidsdienst (ministerie) / Ambassade van België in de Republiek Korea. Gearchiveerd van het origineel op 2 oktober 2008 . Ontvangen op 21 juni 2007 . het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een enclave van 162 km 2 in het Vlaamse Gewest.
* “Vlaanderen (administratief gebied)” . Microsoft Encarta Online Encyclopedia . Microsoft. 2007. Gearchiveerd van het origineel op 31 oktober 2009 . Ontvangen op 21 juni 2007 . De hoofdstad van België, Brussel, is een enclave in Vlaanderen.
* McMillan, Eric (oktober 1999). “The FIT Invasions of Mons” (PDF) . Hoofdvertaler, Nieuwsbrief van de NCATA, Vol.21, nr. 7, p.1 . National Capital Area Chapter van de American Translators Association (NCATA). Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 26 juni 2007 . Ontvangen op 21 juni 2007 . Het land is verdeeld in drie autonome regio’s: Nederlandstalig Vlaanderen in het noorden, meestal Franstalig Brussel in het centrum als enclave in Vlaanderen en Franstalig Wallonië in het zuiden, waaronder de Duitstalige kantons de l’Est .
* Van de Walle, Steven. “Taalfaciliteiten in de Brusselse Rand” . KULeuven —Leuvens Universitair Dienstencentrum voor Informatica en Telematica. Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 31 oktober 2009 . Ontvangen op 21 juni 2007 . Brussel is een soort enclave binnen Vlaanderen – het heeft geen directe link met Wallonië. C. Julius Caesar, De Bello Gallico , boek 8, hoofdstuk 46 . Haß, Torsten (17 februari 2003). Rezension zu (Recensie van) Cook, Bernard: België.Een geschiedenis (in het Duits). FH-Zeitung (tijdschrift van de Fachhochschule ). ISBN978-0-8204-5824-3 . Gearchiveerd van het origineel op 9 juni 2007 . Ontvangen op 24 mei 2007 . die Bezeichnung Belgiens als “de cockpit van Europa” (James Howell, 1640), die damals noch auf eine kriegerische Hahnenkampf-Arena hindeutete —De boekrecensent, Haß, schrijft de uitdrukking in het Engels toe aan James Howell in 1640. Howell’s oorspronkelijke uitdrukking ‘de cockpit van het christendom’ werd nadien aangepast, zoals blijkt uit:
* Carmont, John. “De Hydra No.1 nieuwe serie (november 1917) —Arras en kapitein Satan” . War Poets Collection . Business School van Napier University. Gearchiveerd van het origineel op 11 mei 2008 . Ontvangen op 24 mei 2007 . —En als zodanig bedacht voor België:
* Wood, James (1907). “Nuttall Encyclopaedia of General Knowledge — Cockpit of Europe” . Gearchiveerd van het origineel op 9 augustus 2011 . Ontvangen op 24 mei 2007 . Cockpit of Europe, België, als het toneel van zoveel gevechten tussen de mogendheden van Europa. (Zie ook The Nuttall Encyclopaedia ) Fitzmaurice, John (1996). “Nieuwe orde? Internationale modellen van vrede en verzoening – diversiteit en het maatschappelijk middenveld” . Democratische dialoog De eerste denktank van Noord-Ierland, Belfast, Noord-Ierland, VK. Gearchiveerd van het origineel op 13 mei 2011 . Ontvangen op 12 augustus 2007 . “Belgisch landenprofiel” . EUbusiness, Richmond, Verenigd Koninkrijk. 27 augustus 2006. Gearchiveerd van het origineel op 7 oktober 2009 . Ontvangen op 12 augustus 2007 . Karl, Farah; Stoneking, James (1999). “Hoofdstuk 27. Het tijdperk van het imperialisme (paragraaf 2. De verdeling van Afrika)” (PDF) . Wereldgeschiedenis II . Appomattox Regional Governor’s School (History Department), Petersburg, Virginia, VS. Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 25 september 2007 . Ontvangen 16 augustus 2007 . Drijvend Brussel. “Tweetalig eiland in Vlaanderen” . UCL . Gearchiveerd van het origineel op 24 mei 2016 . Ontvangen 5 juni 2016 . “Belgische overheid beëdigd, beëindigend crisis van 18 maanden” . Expatica . 6 december 2011. Gearchiveerd van het origineel op 2 februari 2014 . Ontvangen 8 december 2011 . “Abonneer om te lezen” . Financiële tijden . Gearchiveerd van het origineel op 9 augustus 2017 . Ontvangen 19 juli 2017 . “Kwaliteit van het leven Index per land Mid-Year 2017” . www.numbeo.com . Gearchiveerd van het origineel op 23 januari 2018 . Ontvangen op 28 december 2017 . “Gezondheidsindex” (PDF) . Wereldgezondheidsorganisatie. Gearchiveerd (PDF) van het origineel op 5 augustus 2011. “Onderwijsindex | Rapporten over menselijke ontwikkeling” . hdr.undp.org . Gearchiveerd van het origineel op 4 januari 2018 . Ontvangen op 28 december 2017 . “Human Development Report 2016” (PDF) . undp.org. Gearchiveerd (PDF) van het origineel op 27 maart 2017. “Global Peace Index 2017” (PDF) . reliefweb.int. Gearchiveerd (PDF) van het origineel op 28 december 2017. Sugg, Richard (2012). Mummies, kannibalen en vampieren: de geschiedenis van lijkgeneeskunde van de Renaissance tot de Victorianen . Taylor & Francis. ISBN9781136577369 . “De Nederlandse Onafhankelijkheidsoorlog” . Edmundson, George (1922). “Hoofdstuk I: Bourgondisch Nederland” . Geschiedenis van Holland . The University Press, Cambridge. Heruitgegeven: Authorama. Gearchiveerd van het origineel op 28 april 2011 . Ontvangen op 15 december 2010 . Edmundson, George (1922). “Hoofdstuk II: Habsburgse regel in Nederland” . Geschiedenis van Holland . The University Press, Cambridge. Heruitgegeven: Authorama. Gearchiveerd van het origineel op 26 september 2007 . Ontvangen 9 juni 2007 . Dobbelaere, Karel ; Voyé, Liliane (1990). “Van pijler naar postmoderniteit: de veranderende religieuze situatie in België” (PDF) . Sociologische analyse . 51 : S1 – S13. doi : 10.2307 / 3711670 . JSTOR3711670 . Gearchiveerd (PDF) van het origineel op 2 november 2013 . Ontvangen op 25 februari 2011 . Gooch, Brison Dowling (1963). België en de februari-revolutie . Martinus Nijhoff Publishers , Den Haag , Nederland. p. 112. Gearchiveerd van het origineel op 28 juni 2011 . Ontvangen op 18 oktober 2010 . “Nationale dag en feestdagen van gemeenschappen en regio’s” . Belgische federale overheid. 3 oktober 2010. Gearchiveerd van het origineel op 24 juli 2011 . Ontvangen op 20 juli 2011 . Deschouwer, Kris (januari 2004). “Etnische structuur, ongelijkheid en bestuur van de publieke sector in België” (PDF) . Onderzoeksinstituut voor sociale ontwikkeling van de Verenigde Naties (UNRISD). Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 14 juni 2007 . Ontvangen 22 mei 2007 . Forbath, Peter (1977). The River Congo: The Discovery, Exploration and Exploitation of the World’s Most Dramatic Rivers . Harper & Row. p. 278. ISBN978-0061224904 . “België confronteert zijn hart van duisternis; onsmakelijk koloniaal gedrag in Congo zal worden aangepakt door een nieuwe studie – The New York Times” . nytimes.com . Gearchiveerd van het origineel op 24 december 2016 . Ontvangen op 6 januari 2017 . Meredith, Martin (2005). De staat van Afrika . Jonathan Ball. pp. 95–96 (?). ISBN978-1868422203 . Arango, Ramon (1961). Leopold III en de Belgische Koninklijke Vraag . Baltimore: The Johns Hopkins Press. p. 108. ISBN9780801800405 . “De Congolese Burgeroorlog 1960-1964” . BBC Nieuws . Gearchiveerd van het origineel op 24 mei 2010 . Ontvangen op 29 april 2010 . “Nieuwe gegevens over landgebruik” . Statbel . Gearchiveerd van het origineel op 19 maart 2019 . Ontvangen 17 februari 2019 . “België is 160 km² groter dan gedacht” . Het Laatste Nieuws . 10 januari 2019. Gearchiveerd van het origineel op 17 februari 2019 . Ontvangen 17 februari 2019 . “België” . The World Factbook . Central Intelligence Agency . Gearchiveerd van het origineel op 10 juli 2016. (in het Nederlands) Geografische beschrijving van België – Over België – Portaal Belgische OverheidGearchiveerd 19 augustus 2013 op de Wayback Machine . Belgium.be. Ontvangen 12 augustus 2013. “België — Het land — Hulp“ . Encyclopædia Britannica . Encyclopædia Britannica, Chicago, Illinois, VS. 2007. Gearchiveerd van het origineel op 17 december 2013 . Ontvangen 3 juli 2007 . “Geografie van België” . 123independenceday.com. Gearchiveerd van het origineel op 12 september 2007 . Ontvangen op 10 augustus 2007 . “Life — Nature” (PDF) . Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen. 2005. Gearchiveerd (PDF) van het origineel op 25 september 2007 . Ontvangen op 10 augustus 2007 . Schil, Murray C .; Finlayson, Bryan L. & McMahon, TA (2007). “Bijgewerkte wereldkaart van de klimaatclassificatie van Köppen en Geiger” . Hydrologie en aardesysteemwetenschappen . 11 (5): 1633–1644. doi : 10.5194 / hess-11-1633-2007 . ISSN1027-5606 . Gearchiveerd van het origineel op 10 februari 2017 . Ontvangen op 10 december 2011 . (direct: Final Revised Paper gearchiveerd op 29 februari 2012 op de Wayback-machine )“Klimaatgemiddelden – Brussel” . EuroWEATHER / EuroMETEO, Nautica Editrice Srl, Rome, Italië. Gearchiveerd van het origineel op 21 oktober 2007 . Ontvangen 27 mei 2007 . “Kerncijfers 2006 – Statistisch overzicht van België” (PDF ). Federale Overheidsdienst (ministerie) van Economie – Directoraat-generaal Statistieken België. pp. 9–10. Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 5 juni 2007 . Ontvangen 8 mei 2007 . Takhtajan, Armen, 1986. Floristische regio’s van de wereld . (vertaald door TJ Crovello en A. Cronquist). University of California Press , Berkeley . “Atlantische gemengde bossen” . Terrestrische ecoregio’s . Wereld Natuur Fonds. https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=90c1e218-dc4f-4827-824d-9b25abfefe59 https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking Citeerfout: de genoemde referentiestatoïden zijn aangeroepen maar nooit gedefinieerd (zie de helppagina ). López Pintor, Rafael; Gratschew, Maria (2002). “Opkomstpercentages vanuit een vergelijkend perspectief” (PDF) . IDEE . Gearchiveerd (PDF) van het origineel op 21 november 2011 . Ontvangen 22 juni 2011 . “De Belgische grondwet – Artikel 99” (PDF) . Belgisch Huis van Afgevaardigden. Januari 2009. Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 6 juli 2011 . Ontvangen 26 juni 2011 . “België 1831 (rev. 2012)” . Samenstellen . Gearchiveerd van het origineel op 23 februari 2015 . Ontvangen op 30 maart 2015 . “België, een federale staat” . Belgium.be. Gearchiveerd van het origineel op 12 november 2010 . Ontvangen 26 november 2010 . “Achtergrondnotitie: België” . US Department of States. 29 april 2010 . Ontvangen 26 november 2010 . “België – Politieke partijen” . Europese verkiezingsdatabase . Norwegian Social Science Data Services. 2010. Gearchiveerd van het origineel op 27 april 2011 . Ontvangen op 10 december 2010 . Tyler, Richard (8 juni 1999). “Dioxineverontreinigingsschandaal treft België: effecten verspreid over de Europese Unie en daarbuiten” . World Socialist Web Site (WSWS) . Internationaal Comité van de Vierde Internationale (ICFI). Gearchiveerd van het origineel op 1 augustus 2016 . Ontvangen 16 juli 2016 . ElAmin, Ahmed (31 januari 2006) België, Nederland vleessector geconfronteerd met dioxinecrisisGearchiveerd 14 september 2007 bij de Wayback Machine . foodproductiondaily.com Europese Commissie (16 juni 1999). “Nieuws op het gebied van voedselwetgeving – EU: CONTAMINANTEN – Persbericht van de Commissie (IP / 99/399) Voorlopige resultaten van EU-inspectie in België” . School of Food Biosciences, University of Reading, Verenigd Koninkrijk. Gearchiveerd van het origineel op 27 september 2006 . Ontvangen op 29 mei 2007 . De “regenboog” -coalitie van België beëdigd . BBC Nieuws . 12 juli 1999 . Ontvangen op 20 mei 2007 . “La Chambre des représentants — Composition” [Samenstelling van de Kamer van volksvertegenwoordigers] (PDF) (in het Frans). De kamer van volksvertegenwoordigers van België. 9 maart 2006. Gearchiveerd (PDF) van het origineel op 7 november 2006 . Ontvangen op 25 mei 2007 . “Rwanda” . tiscali.reference . Tiscali UK. Gearchiveerd van het origineel op 24 september 2009 . Ontvangen 27 mei 2007 . Het artikel toont een voorbeeld van het recente Afrikaanse beleid van België. “De Belgische vraag stopt de NAVO-vooruitgang” . CNN. 16 februari 2003. Gearchiveerd van het origineel op 16 januari 2005 . Ontvangen 16 juni 2007 . “Belgische minderjarige krijgt eerst euthanasie – BBC News” . BBC Nieuws . bbc.co.uk. 17 september 2016. Gearchiveerd van het origineel op 6 januari 2017 . Ontvangen op 6 januari 2017 . “Tijdlijn België” . BBC Nieuws . 5 januari 2009. Gearchiveerd van het origineel op 29 september 2009 . Ontvangen 16 juli 2009 . 2007 september – België zonder overheid gedurende 100 dagen. Bryant, Elizabeth (12 oktober 2007). “Divisies kunnen leiden tot een partitie in België” . San Francisco Chronicle . Gearchiveerd van het origineel op 29 april 2011 . Ontvangen op 28 mei 2008 . Hughes, Dominic (15 juli 2008). “Analyse: waar nu voor België?” . BBC Nieuws . Gearchiveerd van het origineel op 19 juli 2008 . Ontvangen 16 juli 2008 . Banks, Martin (6 september 2010). “Angst voor ‘uiteenvallen’ van België” . The Daily Telegraph . Londen. Gearchiveerd van het origineel op 9 september 2010 . Ontvangen op 6 september 2010 . “Belgische premier biedt zijn ontslag aan” . BBC Nieuws . 15 juli 2008. Gearchiveerd van het origineel op 20 april 2010 . Ontvangen op 29 april 2010 . CNN.comGearchiveerd 1 februari 2009 op de Wayback Machine , “België premier biedt ontslag over bankdeal” Belgische koning vraagt ​​Van Rompuy om regering te vormenGearchiveerd 4 februari 2009 bij de Wayback Machine Reuters. “Premier Leterme neemt ontslag nadat liberalen de regering hebben verlaten” . Frankrijk 24. 22 april 2010. Gearchiveerd van het origineel op 26 april 2010 . Ontvangen 22 april 2010 . “Koning Albert II accepteert ontslag van premier Yves Leterme” . Frankrijk 24. 26 april 2010. Gearchiveerd van het origineel op 29 april 2010 . Ontvangen op 29 april 2010 . “Federale verkiezingen in België – Resultaten van de Kamer van Volksvertegenwoordigers” . Gearchiveerd van het origineel op 22 september 2010 . Ontvangen 14 juni 2010 . Kovacevic, Tamara (6 mei 2015). “Reality Check: Hoe lang kunnen landen gaan zonder regeringen?” . BBC Nieuws online . Gearchiveerd van het origineel op 13 oktober 2015 . Ontvangen 25 maart 2016 . Kramer, Johannes (1984). Zweisprachigkeit in den Benelux-ländern (in het Duits). Buske Verlag. p. 69. ISBN978-3-87118-597-7 . Zur prestige Sprache wurde in den Spanisch Niederlanden ganz eindeutig das Französische. Die Vertreter Spaniens beherrschten normalerweise das Französische, nicht aber das Niederländische; ein beachtlicher Teil der am Hofe tätigen Adligen stammte aus Wallonien, das sich ja eher auf die spanische Seite geschlagen hatte als Flandern und Brabant. In dieser Situation war es selbstverständlich, dass die flämischen Adligen, die im Laufe der Zeit immer mehr ebenfalls zu Hofbeamten wurden, sich des Französischen bedienen mussten, wenn sie als gleichwertig anerkannt werden wollten. [Vertalen: De prestigieuze taal in Spaans Nederland was duidelijk Frans. De vertegenwoordigers van Spanje beheersten meestal Frans, maar geen Nederlands; een opmerkelijk deel van de edelen aan het hof kwam uit Wallonië, dat in hogere mate partij was voor de Spaanse zijde dan Vlaanderen en Brabant. In deze context was het dus duidelijk dat de Vlaamse adel, waarvan een steeds groter aantal dienaren van de rechtbank werd, Frans moest gebruiken, als het ook erkend wilde worden.] Witte, Els; Craeybeckx, Jan & Meynen, Alain (2009). Politieke geschiedenis van België: vanaf 1830 . Brussel: Academische en wetenschappelijke uitgeverijen. p. 56. Fitzmaurice (1996) , p. 31. “België” . Europese verkiezingsdatabase . Norwegian Social Science Data Services . 2010. Gearchiveerd van het origineel op 29 april 2011 . Ontvangen 8 december 2010 . Willemyns, Roland (2002). “De Nederlands-Franse taalgrens in België” (PDF) . Journal of Multilingual and Multicultural Development . 23 (1 & 2): 36–49. doi : 10.1080 / 01434630208666453 . Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 26 juni 2007 . Ontvangen op 22 juni 2007 . “De Belgische grondwet – artikel 4” (PDF) . Belgisch Huis van Afgevaardigden. Januari 2009. Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 6 juli 2011 . Ontvangen 26 juni 2011 . Fitzmaurice (1996) , p. 121 Fitzmaurice (1996) , p. 122. “De bevoegdheden van de federale overheid” . .be Portal . Belgische federale overheid. 3 oktober 2010. Gearchiveerd van het origineel op 16 december 2010 . Ontvangen op 4 februari 2011 . Lagasse, Charles-Etienne (2003). Les nouvelles instituties politiques de la Belgique et de l’Europe . Namen: Erasme. p. 289. ISBN978-2-87127-783-5 . In 2002 ging 58,92% van de fiscale inkomsten naar de begroting van de federale overheid, maar meer dan een derde werd gebruikt om de belangen van de overheidsschuld te betalen. Zonder deze post op te nemen, zou het aandeel van de federale overheidsbegroting slechts 48,40% van de fiscale inkomsten bedragen. Er zijn 87,8% van de ambtenaren die voor de gewesten of de gemeenschappen werken en 12,2% voor de federale staat. “De Gemeenschappen” . .be Portal . Belgische federale overheid. 3 oktober 2010. Gearchiveerd van het origineel op 15 juni 2011 . Ontvangen 26 juni 2011 . “De regio’s” . .be Portal . Belgische federale overheid. 3 oktober 2010. Gearchiveerd van het origineel op 15 juni 2011 . Ontvangen 26 juni 2011 . Lagasse, Charles-Etienne (17–18 mei 2004). “Federalisme in Rusland, Canada en België: ervaring met vergelijkend onderzoek” (in het Frans). Kazan Instituut voor Federalisme. Gearchiveerd van het origineel op 20 juni 2010 . Ontvangen op 5 oktober 2008 . La Belgique constitue ainsi le seul exemple clair du transfert d’une partie de la compétence “affaires étrangères” à des entités fédérées. (Transl .: België is dus het enige duidelijke voorbeeld van een overdracht van een deel van de bevoegdheden “Buitenlandse Zaken” naar federale eenheden.) Lagasse, Charles-Etienne. Les nouvelles instituties de la Belgique et de l’Europe (in het Frans). p. 603. [Le fédéralisme belge] repose sur une combinaison unieke d’équipollence, d’exclusivité et de verlenging internationale des compétences. ([Belgisch federalisme] is gebaseerd op een unieke combinatie van equipollentie, exclusiviteit en internationale uitbreiding van competenties.) Suinen, Philippe (oktober 2000). “Une Première mondiale” . Le Monde diplomatique (in het Frans). Gearchiveerd van het origineel op 17 november 2000 . Ontvangen op 5 oktober 2008 . Dans l’organisation de ces autonomies, la Belgique a réalisé une “première” mondiale: afin d’éviter la remise en cause, par le biais de la dimension internationale, de compétences exclusives transférées aux entités fédérées, les communityutés et régions se sont vu reconnaître une capacité et des pouvoirs internationaux. (Bij het organiseren van zijn autonomie realiseerde België een World’s First: om een ​​relevante patstelling te voorkomen, veroorzaakten internationale gevolgen overdrachten van exclusieve bevoegdheden aan federale, gemeenschaps- en regionale entiteiten waarvan wordt erkend dat ze internationaal zijn ingeschakeld en bevoegd zijn.) “Defensiegegevens van België in 2010” . Europees Defensieagentschap . Gearchiveerd van het origineel op 24 september 2012 . Ontvangen 9 augustus 2012 . “Defensie La Défense” . Gearchiveerd van het origineel op 14 juni 2011 . Ontvangen 15 juni 2011 . David Isby en Charles Kamps Jr, ‘Legers van het Centrale Front van de NAVO,’ Jane’s Publishing Company, 1985, p.59 België staat op de eerste plaats in de KOF Globalization Index 2009 ETH Zürich (ed.). “KOF-index van globalisering” . Gearchiveerd van het origineel op 31 mei 2012 . Ontvangen op 2 februari 2009 . “Rangorde – Export” . CIA – Het feitenboek van 2008 . Gearchiveerd van het origineel op 4 oktober 2008 . Ontvangen op 5 oktober 2008 . 15 [e]: België $ 322.200.000.000 (geschatte 2007) “Rangorde – invoer” . CIA – Het feitenboek van 2008 . Gearchiveerd van het origineel op 4 oktober 2008 . Ontvangen op 5 oktober 2008 . 15 [e]: België $ 323.200.000.000 (geschatte 2007) “Belgische economie” . België Federale Overheidsdienst (ministerie) van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Gearchiveerd van het origineel op 15 juni 2009 . Ontvangen op 12 juni 2009 . België is wereldleider op het vlak van export per hoofd van de bevolking en mag zich met recht ‘de grootste exporteur ter wereld’ noemen. “Wallonië in” achteruitgang “dankzij politici” . Expatica Communications BV. 9 maart 2005. Gearchiveerd van het origineel op 29 september 2007 . Ontvangen 16 juni 2007 . “L’Union économique belgo-luxembourgeoise” (in het Frans). Luxemburgs ministerie van Buitenlandse Zaken. Gearchiveerd van het origineel op 30 september 2011 . Ontvangen 15 juni 2011 . “Industriële geschiedenis België” . Europese route van industrieel erfgoed. Gearchiveerd van het origineel op 31 juli 2013 . Ontvangen 8 mei 2007 . Rioux, Jean-Pierre (1989). La révolution industrielle (in het Frans). Parijs: Seuil. p. 105. ISBN978-2-02-000651-4 . “Industriële geschiedenis, België” . Europese route van industrieel erfgoed. Gearchiveerd van het origineel op 31 juli 2010 . Ontvangen op 15 november 2010 . Vanhaute, Eric; Paping, Richard & Ó Gráda, Cormac (2006). De Europese bestaanscrisis van 1845-1850: een vergelijkend perspectief (PDF) . IEHC. Helsinki. Gearchiveerd (PDF) van het origineel op 11 oktober 2011 . Ontvangen 31 mei 2011 . Vanhaute, Eric (2007). ” ‘ Zo een waardig voorbeeld voor Ierland’. Het bestaan ​​en de industriële crisis van 1845-1850 in Vlaanderen” . Toen de aardappel faalde.Oorzaken en gevolgen van de ‘laatste’ Europese bestaanscrisis, 1845-1850 . Brepols. pp. 123–148. ISBN978-2-503-51985-2 . Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 22 juli 2011 . Ontvangen 31 mei 2011 . “Achtergrondnotitie: België” . US Department of State , Bureau of European and Eurasian Affairs. April 2007 . Ontvangen 8 mei 2007 . Vanhaverbeke, Wim. “Het belang van de Vlaamse Ruit vanuit economisch perspectief Het belang van de Vlaamse diamant vanuit een economisch perspectief . Nederlands Instituut voor Bedrijfsorganisatie en Strategieonderzoek, Universiteit van Maastricht . Gearchiveerd van het origineel op 14 maart 2007 . Ontvangen 19 mei 2007 . “The World Factbook – (Rank Order – Public debt)” . CIA. 17 april 2007. Gearchiveerd van het origineel op 13 juni 2007 . Ontvangen 8 mei 2007 . “Kerncijfers” . Nationale Bank van België . Gearchiveerd van het origineel op 30 april 2007 . Ontvangen 19 mei 2007 . “EurActiv” . België maakt plaats voor stedelijke ondernemingen . EurActiv. Gearchiveerd van het origineel op 30 april 2011 . Ontvangen 19 maart 2011 . Panorama van transport (PDF) . Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen. 2003. ISBN978-92-894-4845-1 . Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 7 augustus 2011. “Landentrends” . Wereldwijd voetafdruknetwerk . Ontvangen 15 november 2019 . Lin, David; Hanscom, Laurel; Murthy, Adeline; Galli, Alessandro; Evans, Mikel; Neill, Evan; Mancini, Maria Serena; Martindill, Jon; Medouar, Fatime-Zahra; Huang, Shiyu; Wackernagel, Mathis (2018). “Ecologische voetafdrukboekhouding voor landen: updates en resultaten van de nationale voetafdrukrekeningen, 2012-2018”. Middelen . 7 (3): 58. doi : 10.3390 / resources7030058 . Fidler, Stephen (3 november 2010). “Europa’s Top Traffic Jam Capitals” . Wallstreet Journal . Gearchiveerd van het origineel op 19 januari 2012 . Ontvangen 21 juni 2011 . Nog een vergelijkende studie over transport in België: OESO-milieuprestatiereviews: België . OESO. 2007. ISBN978-92-64-03111-1 . “Dubbel record voor vrachtvolume” . haven van Antwerpen . Gearchiveerd van het origineel op 23 februari 2017 . Ontvangen 23 februari 2017 . “De Belgische Crisis” . Gearchiveerd van het origineel op 11 september 2016 . Ontvangen 5 juni 2016 . John Lichfield (2007). “België: een natie verdeeld” . OnafhankelijkGearchiveerd van het origineel op 31 mei 2016 . Ontvangen 5 juni 2016 . Cook, BA (2002). België: een geschiedenis . Peter Lang. p. 139. ISBN9780820458243 . Gearchiveerd van het origineel op 18 november 2016 . Ontvangen op 6 januari 2017 . “Rembert Dodoens: iets over zijn leven en werk — Dodoens ‘werken” . Plantaardigheden — Project Rembert Dodoens (Rembertus Dodonaeus ). Balkbrug: Stichting Kruidenhoeve / Plantaardigheden. 20 december 2005. Gearchiveerd van het origineel op 10 juni 2007 . Ontvangen 17 mei 2007 . het Cruijdeboeck, dat in 1554 verscheen. Dit meesterwerk was na de bijbel in die tijd het meest vertaalde boek. Het werd meer meer dan een eeuw paarden weer heruitgegeven en gedurende meer dan twee eeuwen was het het meest gebruikte handboek over kruiden in West-Europa. Het is een werk van wereldfaam en grote wetenschappelijke waarde. De nieuwe gedachten die Dodoens erin neerlegde, werden de bouwstenen voor de botanici en medici van latere generaties.(… de Cruijdeboeck, gepubliceerd in 1554. Dit meesterwerk was na de Bijbel het meest vertaalde boek in die tijd. Het werd meer dan een eeuw opnieuw gepubliceerd en gedurende meer dan twee eeuwen was het het meest gebruikte naslagwerk over kruiden. Het is een werk met wereldfaam en grote wetenschappelijke waarde. De nieuwe gedachten van Dodoens werden de bouwstenen voor botanici en artsen van latere generaties.) O’Connor, JJ; Robertsonfirst2 = EF (2004). “Simon Stevin” . School of Mathematics and Statistics, University of St. Andrews, Schotland. Gearchiveerd van het origineel op 9 juni 2007 . Ontvangen 11 mei 2007 . Hoewel hij geen decimalen uitvond (ze waren al lang voor Stevin’s tijd door de Arabieren en de Chinezen gebruikt), introduceerde hij het gebruik ervan in de wiskunde in Europa. De Broe, Marc E .; De Weerdt, Dirk L .; Ysebaert, Dirk K .; Vercauteren, Sven R .; De Greef, Kathleen E .; De Broe, Luc C. (1999). “Abstract (*)”. American Journal of Nephrology . 19 (2): 282-289. doi : 10.1159 / 000013462 . PMID 10213829 . Het belang van de publicatie ‘de humani corporis fabrica libri septem’ van A. Vesalius kan niet worden overschat. (*) Gratis abstract voor pay-per-view-artikel van De Broe, Marc E .; De Weerdt, Dirk L .; Ysebaert, Dirk K .; Vercauteren, Sven R .; De Greef, Kathleen E .; De Broe, Luc C. (1999). “De Lage Landen – 16e / 17e eeuw”. American Journal of Nephrology . 19 (2): 282-9. doi : 10.1159 / 000013462 . PMID 10213829 . Midbon, Mark (24 maart 2000). ” ‘ A Day Without Yesterday’: Georges Lemaitre & the Big Bang” . Commonweal , opnieuw gepubliceerd: Catholic Education Resource Center (CERC). pp.18–19. Gearchiveerd van het origineel op 6 juli 2007 . Ontvangen op 7 juni 2007 . Carson, Patricia (1969). Het schone gezicht van Vlaanderen . Lannoo Uitgeverij. p. 136. ISBN978-90-209-4385-6 . Day, Lance (2003). Lance Day; Ian McNeil (red.). Biografisch woordenboek van de geschiedenis van technologie . Routledge. p. 1135. ISBN978-0-203-02829-2 . Woodward, Gordon (2003). Lance Day; Ian McNeil (red.). Biografisch woordenboek van de geschiedenis van technologie . Routledge. p. 523 . ISBN978-0-203-02829-2 . Larsson, Ulf (2001). Cultures of Creativity: the Centennial Exhibition of the Nobel Prize . Science History Publications. p. 211. ISBN978-0-88135-288-7 . “Georges Lemaître, vader van de oerknal” . Amerikaans natuurhistorisch museum . 2000. Gearchiveerd van het origineel op 17 januari 2013 . Ontvangen 9 december 2010 . “De Nobelprijs in Chemie 1977” . Nobelprize.org. Gearchiveerd van het origineel op 3 december 2010 . Ontvangen 9 december 2010 . O’Connor, John J .; Robertson, Edmund F. , “Pierre Deligne” , MacTutor History of Mathematics archive , University of St Andrews . (Opgehaald op 10 november 2011) O’Connor, John J .; Robertson, Edmund F. , “Jean Bourgain” , MacTutor History of Mathematics archive , University of St Andrews . (Opgehaald op 10 november 2011) https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking Max Roser (2014), “Totale vruchtbaarheidscijfers over de hele wereld in de afgelopen twee eeuwen” , Our World In Data , Gapminder Foundation“World Factbook EUROPE: BELGIUM” , The World Factbook , 12 juli 2018 Dit aantal evolueerde naar 89% in 2011. Belgische federale overheid. “Bevolking par sexe et nationalité pour la Belgique et les régions, 2001 et 2011” (in het Frans). Gearchiveerd van het origineel op 31 oktober 2012 . Ontvangen 31 augustus 2012 . Perrin, Nicolas (april 2006). “Europees migratienetwerk – Jaarlijks statistisch rapport over migratie en asiel in België (referentiejaar 2003) – deel A. 1) b) Bevolking naar nationaliteit & c) Onderdanen van derde landen, 1 januari 2004” (PDF) . Studiegroep Toegepaste Demografie (Gédap). Federale Overheidsdienst (ministerie) van Binnenlandse Zaken – Immigratiebureau. pp. 5-9. Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 14 juni 2007 . Ontvangen op 28 mei 2007 . De vreemde bevolking . ecodata.mineco.fgov.be L’IMMIGRATION EN BELGIQUE. EFFECTIEF, BEWEGINGEN. ET MARCHE DU TRAVAIL Gearchiveerd 31 maart 2012 op de Wayback Machine . Rapport 2009. Direction générale Emploi et marché du travai Belgische Federale Overheid. “Structuur van de bevolking selon le pays de naissance” (in het Frans). Gearchiveerd van het origineel op 25 augustus 2012 . Ontvangen 31 augustus 2012 . BuG 155 – Bericht uit het Gewisse – 01 januari 2012 Gearchiveerd 8 september 2012 om Archive.today . npdata.be (1 januari 2012). BuG 159 – Bericht uit het Gewisse – 7 mei 2012 Gearchiveerd 26 januari 2013 op de Wayback Machine . npdata.be (7 mei 2012). Voor het eerst meer Marokkaanse dan Italiaanse migranten Gearchiveerd 18 januari 2014 op de Wayback Machine . hbvl.be. 21 mei 2007 “appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=urb_lpop1&lang=en” . appsso.eurostat.ec.europa.eu. Gearchiveerd van het origineel op 3 september 2015 . Ontvangen op 6 januari 2017 . Lewis, M. Paul, ed. (2009). Talen van België . Ethnologue: Languages ​​of the World (zestiende editie). Dallas, Texas, VS: SIL International . pp. 1, 248. ISBN978-1-55671-216-6 . Gearchiveerd van het origineel op 29 april 2011 . Ontvangen 27 februari 2011 . de Witte, Bruno (1996). Rainey, Anson F. (ed.). “Overleven in Babel? Taalrechten en Europese integratie”. Kanaäniet in de Amarna-tabletten . 1 . Griet. p. 122. ISBN90-04-10521-2 . “Belgische marktachtergrond” . British Council . Gearchiveerd van het origineel op 22 november 2007 . Ontvangen op 5 mei 2007 . De hoofdstad Brussel, 80-85 procent Franstalig, … – Strikt genomen is de hoofdstad de gemeente (Stad van) Brussel , hoewel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wellicht bedoeld is vanwege zijn naam en ook vanwege zijn andere gemeentelijke huisvestingsinstellingen die typisch zijn voor een hoofdstad. “De Duitstalige Gemeenschap” . De Duitstalige Gemeenschap. Gearchiveerd van het origineel op 30 mei 2007 . Ontvangen op 5 mei 2007 . De (originele) versie in de Duitse taal Gearchiveerd op 29 mei 2007 op de Wayback Machine vermeldt (al) 73.000 in plaats van 71.500 inwoners. “Burgers uit andere landen in de Duitstalige Gemeenschap” . De Duitstalige Gemeenschap. Gearchiveerd van het origineel op 28 juni 2007 . Ontvangen op 5 mei 2007 . “Duits (België) —Overzicht van de taal” . Mercator, Minority Language Media in de Europese Unie, ondersteund door de Europese Commissie en de Universiteit van Wales . Gearchiveerd van het origineel op 11 mei 2011 . Ontvangen 7 mei 2007 . Leclerc, Jacques (19 april 2006). “Belgique • België • Belgien — La Communauté germanophone de Belgique” . L’aménagement linguistique dans le monde (in het Frans). Gastheer: Trésor de la langue française au Québec (TLFQ), Université Laval , Quebec. Gearchiveerd van het origineel op 3 mei 2007 . Ontvangen 7 mei 2007 . Volgens Le Petit Larousse is Walloon een dialect van de langue d’oïl . Volgens de Meyers grosses Taschenlexikon Jules, Feller (1912). Notes de philologie wallonne . Luik: Vaillant Carmanne. Onder de Duitse sprekers van het Duitse taalgebruik zijn velen bekend met de lokale dialectvariëteiten in hun regio, waaronder dialecten die overlopen naar het naburige Luxemburg en Duitsland. Gordon, Raymond G. Jr., ed. (2005). Talen van België . Ethnologue: Languages ​​of the World (vijftiende editie). Dallas, Texas, VS: SIL International . (Online versie: zestiende editie gearchiveerd 3 december 2005 op de Wayback-machine ) Zie bijvoorbeeld de Belgische inzending van de katholieke encyclopedie Loopbuyck, P. & Torfs, R. (2009). De wereld en zijn mensen – België, Luxemburg en Nederland . 4 . Marshall Cavendish. p. 499. ISBN978-0-7614-7890-4 . “Kerkgangers in Brussel bedreigd met uitsterven” . Brusselnieuws.be . 30 november 2010. Gearchiveerd van het origineel op 11 januari 2012 . Ontvangen 4 september 2011 . Kerken lopen zeer ook helemaal leeg – Nederlands nieuwsartikel over kerkbezoek in Vlaanderen Gearchiveerd 27 november 2010 op de Wayback Machine . Standaard.be (25 november 2010). Ontvangen 26 september 2011. Eurobarometer Biotechnology report 2010 Gearchiveerd 30 april 2011 op de Wayback Machine p.381. “Discriminatie in de EU in 2012” (PDF) , Special Eurobarometer , 383, Europese Unie: Europese Commissie , p. 233, 2012, gearchiveerd van het origineel (PDF) op 2 december 2012 , opgehaald op 14 augustus 2013 “Staat en Kerk in BELGIË” . euresisnet.eu . 31 oktober 2007. Gearchiveerd van het origineel op 17 juli 2010. Ghiuzeli, Haim F. De Joodse Gemeenschap van Antwerpen, België Gearchiveerd 29 oktober 2013 op de Wayback-machine . Beit Hatfutsot, het Museum van het Joodse Volk Onderzoek door ‘Vepec’, ‘Vereniging voor Promotie en Communicatie’, gepubliceerd in Knack magazine 22 november 2006 p. 14 [De Nederlandse term ‘gelovig’ is in de tekst vertaald als ‘religieus’. Preciezer gezegd, het is een veelgebruikt woord om in het bijzonder in enige vorm van God in monotheïstische zin of in een hiernamaals te geloven], of beide. “In België wonen 650.000 moslims” . Indy Media. 12 september 2008. Gearchiveerd van het origineel op 5 oktober 2016 . Ontvangen 16 juli 2016 . “Moslims in België per gewest, provincie en gemeente” . Npdata.be. 18 september 2015. Gearchiveerd van het origineel op 4 maart 2016 . Ontvangen 9 maart 2016 . Corens, Dirk (2007). “België, evaluatie van het gezondheidssysteem” (PDF) . Gezondheidssystemen in transitie . 9 (2). Gearchiveerd (PDF) van het origineel op 23 mei 2011 . Ontvangen 23 mei 2011 . “België euthanasie: Eerste kind sterft – CNN.com” . edition.cnn.com. Gearchiveerd van het origineel op 10 februari 2017 . Ontvangen op 6 januari 2017 . Santa Clara University. “Geassisteerde zelfmoord: een recht of een verkeerde? – Middelen – Bio-ethiek – Focusgebieden – Markkula Centrum voor Toegepaste Ethiek – Santa Clara University” . scu.edu. Gearchiveerd van het origineel op 10 februari 2017 . Ontvangen op 6 januari 2017 . Hofman, Roelande H .; Hofman, WHA; Gray, JM; Daly, P. (2004). Institutionele context van onderwijssystemen in Europa: een vergelijking tussen landen over kwaliteit en billijkheid . Kluwer Academic Publishers. pp. 97, 105. ISBN978-1-4020-2744-4 . Gearchiveerd van het origineel op 12 april 2016 . Ontvangen 11 oktober 2015 . Extracten: p. 97 Gearchiveerd 12 april 2016 at the Wayback Machine , p. 105 Gearchiveerd 12 april 2016 op de Wayback Machine“Tabel 388. Percentage bevolking ingeschreven in secundaire en postsecundaire instellingen, per leeftijdsgroep en land – Hoofdstuk 6. Internationale vergelijkingen van onderwijs, gegevens: 2002” . Digest of Education Statistics — Tables and Figures . National Center for Education Statistics , Institute of Education Sciences (IES), US Department of Education . 2005. Gearchiveerd van het origineel op 5 juni 2007 . Ontvangen op 6 juni 2007 . “I. Monitoring van menselijke ontwikkeling: de keuzes van mensen vergroten … —5. Menselijke armoede in de OESO, Oost-Europa en het GOS” (PDF) . Indicatoren voor menselijke ontwikkeling . United Nations Development Program (UNDP). 2000. pp. 172–173. Gearchiveerd (PDF) van het origineel op 14 juni 2007 . Ontvangen op 6 juni 2007 . “Rangorde op de wetenschapsschaal van PISA 2006” (PDF) . OESO . Gearchiveerd (PDF) van het origineel op 29 december 2009 . Ontvangen 27 februari 2011 . De Meyer, Inge; Pauly, Jan; Van de Poele, Luc (2005). “Leren voor de problemen van morgen – Eerste resultaten van PISA2003” (PDF) . Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Afdeling Onderwijs; Universiteit Gent – Departement Onderwijs, Gent, België (online door OESO ). p. 52. Gearchiveerd (PDF) van het origineel op 28 april 2011 . Ontvangen 27 februari 2011 . De Ley, Herman (2000). “Humanisten en moslims in de Belgische seculiere samenleving (conceptversie)” . Centrum voor Islam in Europa (Centrum voor Islam in Europa), Universiteit Gent . Gearchiveerd van het origineel op 9 juni 2007 . Ontvangen op 7 juni 2007 . “België – Kunst en culturele vorming” . Compendium van cultureel beleid en trends in Europa, 8e editie . Raad van Europa / ERICarts. 2007. Gearchiveerd van het origineel op 31 augustus 2007 . Ontvangen 8 mei 2007 . “Belgique” . Europees cultuurportaal . Europese Commissie . 2007. Gearchiveerd van het origineel op 24 december 2007 . Ontvangen op 10 mei 2007 . Gonthier, Adrien (2003). “Frontière linguistique, frontière politique, une presse en crise” . Le Monde diplomatique (in het Frans). Gearchiveerd van het origineel op 27 maart 2008 . Ontvangen 17 juni 2008 . Mumford, David (2008). De World Today-serie . The New York Times . West-Europa / 2007. ISBN978-1-887985-89-5 . “Lage landen, 1000–1400 na Christus” . Tijdlijn van kunstgeschiedenis . Metropolitan Museum of Art . 2007. Gearchiveerd van het origineel op 15 april 2007 . Ontvangen op 10 mei 2007 . “Lage landen, 1400–1600 na Christus” . Tijdlijn van kunstgeschiedenis . Metropolitan Museum of Art. 2007. Gearchiveerd van het origineel op 29 april 2007 . Ontvangen op 10 mei 2007 . Verschillende voorbeelden van belangrijke architecturale realisaties in België behoren tot de Werelderfgoedlijst van UNESCO : “België” . Woningen ingeschreven op de Werelderfgoedlijst . UNESCO . Gearchiveerd van het origineel op 28 april 2007 . Ontvangen op 15 mei 2007 . Hendrick, Jacques (1987). La peinture au pays de Liège (in het Frans). Luik: Editions du Perron. p. 24. ISBN978-2-87114-026-9 . Guratzsch, Herwig (1979). Die große Zeit der niederländische Malerei (in het Duits). Freiburg im Beisgau: Verlag Herder. p. 7. “Lage landen, 1600-1800 n.Chr.” . Tijdlijn van kunstgeschiedenis . Metropolitan Museum of Art. 2007. Gearchiveerd van het origineel op 13 mei 2007 . Ontvangen op 10 mei 2007 . “Kunstgeschiedenis: Vlaamse School: (1600–1800) —Artiesten: (biografie & kunstwerken)” . Wereldwijde kunstbronnen. 5 februari 2006. Gearchiveerd van het origineel op 13 oktober 2009 . Ontvangen op 10 mei 2007 . —Een algemene presentatie van de Vlaamse artistieke beweging met een lijst van kunstenaars, gekoppeld aan hun biografieën en kunstwerken “Belgische Kunstenaars: (biografieën & kunstwerken)” . Wereldwijde kunstbronnen. 5 februari 2006. Gearchiveerd van het origineel op 15 mei 2016 . Ontvangen op 10 mei 2007 . —Lijst van Belgische schilders, gelinkt aan hun biografieën en kunstwerken Baudson, Michel (1996). “Panamarenko” . Flammarion (Parijs), geciteerd bij presentatie van de XXIII Bienal Internacional de São Paulo. Gearchiveerd van het origineel op 7 februari 2007 . Ontvangen op 10 mei 2007 . Brussel, hoofdstad van Art Nouveau (pagina 1) Gearchiveerd 9 mei 2007 op de Wayback Machine , “(pagina 2)” . Senses Art Nouveau Shop, Brussel. 2007. Gearchiveerd van het origineel op 4 maart 2007 . Ontvangen 11 mei 2007 . (bijvoorbeeld) “Major Town Houses van de architect Victor Horta (Brussel)” . UNESCO ’s World Heritage List . UNESCO. Gearchiveerd van het origineel op 13 mei 2013 . Ontvangen 16 mei 2007 . De verschijning van Art Nouveau in de laatste jaren van de 19e eeuw markeerde een beslissende fase in de evolutie van de architectuur, die latere ontwikkelingen mogelijk maakte, en de herenhuizen van Victor Horta in Brussel getuigen uitzonderlijk van zijn radicale nieuwe aanpak. “Westerse muziek, de Frans-Vlaamse school” . Encyclopædia Britannica . 2007. Gearchiveerd van het origineel op 8 december 2006 . Ontvangen op 15 mei 2007 . Wat muzikaal gezien het belangrijkst was, was de doordringende invloed van muzikanten uit de Lage Landen, wiens dominantie van de muziekscène in de laatste helft van de 15e eeuw wordt weerspiegeld in de periode-aanduidingen van de Nederlandse school en de Frans-Vlaamse school. Twee uitvoerige discussies over rock- en popmuziek in België sinds de jaren 1950:
“The Timeline – A short history of Belgian Pop Music” . Het Belgisch Pop & Rock Archief . Vlaams Muziekcentrum, Brussel. Maart 2007. Gearchiveerd van het origineel op 12 juli 2007 . Ontvangen op 7 juni 2007 .
“Belgische cultuur – rock” . Vanberg & DeWulf importeren. 2006. Gearchiveerd van het origineel op 7 juni 2007 . Ontvangen 11 mei 2007 . Grove, Laurence (2010). Strips in het Frans: de Europese bande dessinée in context . Berghahn Books. ISBN978-1-84545-588-0 . Een overzicht van de Belgische cinema tot ongeveer 2000 is te vinden in “History of Cinema in Belgium” . Film geboorte . 2007. Gearchiveerd van het origineel op 14 september 2011 . Ontvangen 26 juni 2011 . “Mode en de ‘Antwerp Six ‘ “ . Dorset, Verenigd Koninkrijk: Fashion Worlds. 2004. Gearchiveerd van het origineel op 19 april 2007 . Ontvangen 13 mei 2007 . “Processie-reuzen en draken in België en Frankrijk” . UNESCO . Gearchiveerd van het origineel op 27 april 2007 . Ontvangen op 15 mei 2007 . “Folklore estudiantin liégeois” (in het Frans). Universiteit van Luik . Gearchiveerd van het origineel op 20 juni 2010 . Ontvangen 17 juni 2008 . “De Michelin-sterren 2007 in België” . Resto.be TM Dreaminvest. 2007. Gearchiveerd van het origineel op 9 oktober 2008 . Ontvangen op 15 mei 2007 . “Steak-frites” . Epicurious. 20 augustus 2004. Gearchiveerd van het origineel op 8 augustus 2007 . Ontvangen op 12 augustus 2007 . Heruitgegeven van Van Waerebeek, Ruth; Robbins, Maria (oktober 1996). Iedereen eet goed in het kookboek van België . Workman Publishing. ISBN978-1-56305-411-2 . “België” . Wereldwijde fijnproevers. Gearchiveerd van het origineel op 28 september 2007 . Ontvangen op 12 augustus 2007 . Heruitgegeven van Van Waerebeek, Ruth; Robbins, Maria (oktober 1996). Iedereen eet goed in het kookboek van België . Workman Publishing. ISBN978-1-56305-411-2 . “Mosselen” . Bezoek België . Officiële site van het Belgisch VVV-kantoor in Amerika. 2005. Gearchiveerd van het origineel op 10 februari 2007 . Ontvangen op 12 augustus 2007 . Elliott, Mark & ​​Cole, Geert (2000). België en Luxemburg . Eenzame planeet. p. 53 . ISBN978-1-86450-245-9 .