Astrologie wiki

Astrologie bestaat uit een aantal pseudo-wetenschappelijke systemen van waarzeggerij gebaseerd op de veronderstelling dat er een relatie bestaat tussen de astronomische verschijnselen en gebeurtenissen in de menselijke wereld. Vele culturen hebben belang aan astronomische gebeurtenissen bevestigd, en de Indiërs, Chinezen, en Maya’s ontwikkelde uitgebreide systemen voor het voorspellen van aardse gebeurtenissen uit hemelse waarnemingen. In het Westen, astrologie bestaat meestal uit een systeem van horoscopen ogenschijnlijk aspecten van iemands persoonlijkheid te verklaren en voorspellen van toekomstige gebeurtenissen in hun leven op basis van de posities van de zon, de maan en andere hemellichamen op het moment van hun geboorte. De meerderheid van de professionele astrologen vertrouwen op dergelijke systemen.


Gedurende het grootste deel van zijn geschiedenis, werd de astrologie beschouwd als een wetenschappelijke traditie. Het werd in politieke en academische contexten aanvaard, en was verbonden met andere studies, zoals astronomie, alchemie, meteorologie, en geneeskunde. Aan het einde van de 17e eeuw, nieuwe wetenschappelijke concepten in de sterrenkunde en natuurkunde (zoals heliocentrisme en mechanica van Newton) genaamd astrologie in twijfel. Astrologie dus verloren zijn academische en theoretische staande, en gemeenschappelijk geloof in de astrologie is grotendeels afgenomen. Astrologie is verworpen door de wetenschappelijke gemeenschap als een pseudo-wetenschap, die geen geldigheid of verklarende kracht van het universum te beschrijven. Onder andere kwesties, is er geen voorgestelde werkingsmechanisme waardoor de posities en bewegingen van sterren en planeten zouden kunnen beïnvloeden mensen en gebeurtenissen op aarde die goed begrepen fundamentele aspecten van de biologie en natuurkunde niet in tegenspraak is. 249 Wetenschappelijk het testen van de astrologie is geen bewijs voor een van de gebouwen of vermeende effecten beschreven in astrologische tradities ondersteunen gevonden. In een studie, de deelnemende astrologen poging om geboortehoroscoop overeenkomen met profielen die door een psychische inventaris geproduceerd resultaten niet significant afwijken van willekeurig toeval [7]:. 424
Astrologie is gedateerd op ten minste de 2e millennium BCE, met wortels in kalendrische systemen die worden gebruikt om seizoensgebonden veranderingen te voorspellen en hemelse cycli als tekenen van goddelijke communicatie interpreteren. Een vorm van astrologie werd beoefend in de eerste dynastie van Mesopotamië (1950 -1651 BCE). Chinese astrologie werd uitgewerkt in de Zhou-dynastie (1046-256 voor Christus). Hellenistische astrologie na 332 BCE gemengde Babylonische astrologie met Egyptische Decanic astrologie in Alexandrië, het creëren van horoscopic astrologie. Alexander de Grote verovering van Azië toegestaan astrologie te verspreiden naar het oude Griekenland en Rome. In Rome werd astrologie geassocieerd met “Chaldeeuwse wijsheid“. Na de verovering van Alexandrië in de 7e eeuw, werd de astrologie in beslag genomen door islamitische geleerden, en hellenistische teksten werden vertaald in het Arabisch en Perzisch. In de 12e eeuw werden de Arabische teksten naar Europa geïmporteerd en in het Latijn vertaald, helpen om de Europese Renaissance, toen grote astronomen inclusief Tycho Brahe, Johannes Kepler en Galileo beoefend als rechter astrologen initiëren. Astrologische verwijzingen verschijnen in de literatuur in het werk van dichters als Dante Alighieri en Geoffrey Chaucer, en toneelschrijvers, zoals Christopher Marlowe en William Shakespeare. 1 Etymologie
Geschiedenis 2
2.1 Oude wereld
2.1.1 Oude bezwaren
2.2 hellenistische Egypte
2.3 Griekenland en Rome
2.4 Mediæval wereld
2.4.1 islamitische
2.4.2 Europa
2.4.3 Mediæval bezwaren
2.5 Renaissance en vroegmoderne
2.6 Verlichting periode en verder
3 Principes en praktijk
3.1 westerse
3.2 Hindoe
3.3 Chinese en OostAziatische
4 Theologische gezichtspunten
4.1 Oude
4.2 Mediæval
4.3 Moderne
5 Wetenschappelijke analyse en kritiek
5.1 Afbakening
5.2 effectiviteit
5.3 Gebrek aan mechanismen en consistentie
6 culturele impact
6.1 Westerse politiek en samenleving
6.2 India en Japan
6.3 Literatuur en muziek
7 Zie ook
8 Toelichting
9 Referenties
10 Bronnen
11 Verder lezen
12 Externe links

etymologie
Marcantonio Raimondi graveren, 15e eeuw

Het woord astrologie komt uit de vroege Latijnse woord astrologia, die voortvloeien uit de Griekse ἀστρολογία (van ἄστρον Astron, “ster” en -λογία -logia, studie van”), rekening van de sterren“. Astrologia later overging in betekenis sterwaarzeggerij’ met astronomia gebruikt voor de wetenschappelijke term.
Hoofd artikel: Geschiedenis van de astrologie

Vele culturen hebben belang aan astronomische gebeurtenissen bevestigd, en de Indiërs, Chinezen, en Maya’s ontwikkelde uitgebreide systemen voor het voorspellen van aardse gebeurtenissen uit hemelse waarnemingen. In het Westen, astrologie bestaat meestal uit een systeem van horoscopen ogenschijnlijk aspecten van iemands persoonlijkheid te verklaren en voorspellen van toekomstige gebeurtenissen in hun leven op basis van de posities van de zon, de maan en andere hemellichamen op het moment van hun geboorte. De meerderheid van de professionele astrologen vertrouwen op dergelijke systemen.

Astrologie is gedateerd op ten minste de 2e millennium BCE, met wortels in kalendrische systemen die worden gebruikt om seizoensgebonden veranderingen te voorspellen en hemelse cycli als tekenen van goddelijke communicatie interpreteren. Een vorm van astrologie werd beoefend in de eerste dynastie van Mesopotamië (1950 -1651 BCE). Chinese astrologie werd uitgewerkt in de Zhou-dynastie (1046-256 voor Christus). Hellenistische astrologie na 332 BCE gemengde Babylonische astrologie met Egyptische Decanic astrologie in Alexandrië, het creëren van horoscopic astrologie. Alexander de Grote verovering van Azië toegestaan astrologie te verspreiden naar het oude Griekenland en Rome. In Rome werd de astrologie geassocieerd met Chaldeeuwse wijsheid‘. Na de verovering van Alexandrië in de 7e eeuw, werd de astrologie in beslag genomen door islamitische geleerden, en hellenistische teksten werden vertaald in het Arabisch en Perzisch. In de 12e eeuw werden de Arabische teksten naar Europa geïmporteerd en in het Latijn vertaald, helpen om de Europese Renaissance, toen grote astronomen inclusief Tycho Brahe, Johannes Kepler en Galileo beoefend als rechter astrologen initiëren. Astrologische verwijzingen verschijnen in de literatuur in het werk van dichters als Dante Alighieri en Geoffrey Chaucer, en toneelschrijvers, zoals Christopher Marlowe en William Shakespeare.

Gedurende het grootste deel van zijn geschiedenis, werd de astrologie beschouwd als een wetenschappelijke traditie. Het werd in politieke en academische contexten aanvaard, en was verbonden met andere studies, zoals astronomie, alchemie, meteorologie, en geneeskunde. Aan het einde van de 17e eeuw, nieuwe wetenschappelijke concepten in de sterrenkunde en natuurkunde (zoals heliocentrisme en mechanica van Newton) genaamd astrologie in twijfel. Astrologie verloor daarmee haar academische en theoretische staande, en gemeenschappelijk geloof in de astrologie is grotendeels afgenomen.
oude wereld
Zie ook: Babylonische astrologie

Astrologie, in de ruimste zin, is de zoektocht naar betekenis in de lucht [11]:. 2,3 Vroege bewijs voor de mens het maken van bewuste pogingen om te meten, opnemen en seizoensgebonden veranderingen aan de hand van astronomische cycli te voorspellen, verschijnt als markeringen op de botten . en grotwanden, waaruit blijkt dat de maancyclus werden al 25.000 jaar geleden opgemerkt: 81ff Dit was een eerste stap in de richting van het opnemen van de invloed van de maan op de getijden en rivieren, en de richting van het organiseren van een gemeenschappelijke agenda Boeren. gericht agrarische behoeften met toenemende kennis van de sterrenbeelden die in de verschillende seizoenen verschijnenen gebruikt de opkomst van bepaalde stergroepen om de jaarlijkse overstromingen of seizoensgebonden activiteiten inluiden. Door het 3e millennium BCE, beschavingen hadden ontwikkeld bewustzijn van hemelse cycli, en kunnen gerichte tempels in afstemming met heliacal opstanden van de sterren hebben.

Er is verspreide aanwijzingen dat de oudst bekende astrologische verwijzingen zijn kopieën van teksten die in de oude wereld. De Venus tablet van Ammisaduqa (gecompileerd in Babylon rond 1700 BCE) wordt gerapporteerd aan tijdens het bewind van koning Sargon van Akkad (2334-2279 BCE) zijn gemaakt. Een scroll documenteren van een vroeg gebruik van electie astrologie wordt twijfelend toegeschreven aan het bewind van de Sumerische heerser Gudea van Lagash (c 2144 2124 BCE). Dit beschrijft hoe de goden aan hem geopenbaard in een droom de sterrenbeelden die het meest gunstig is voor de geplande bouw van een tempel zou zijn. [16] Er is echter onenigheid over de vraag of deze waren echt geregistreerd op het moment of alleen toegeschreven aan de oude heersers door nageslacht. Daarom is de oudste onbetwiste bewijs van het gebruik van de astrologie als een geïntegreerd systeem van kennis toegeschreven aan de administratie van de eerste dynastie van Mesopotamië (1950-1651 BCE). Dit astrologie had enkele parallellen met hellenistische Grieks (westerse) astrologie, met inbegrip van de dierenriem, een normering punt in de buurt van 9 graden in Ram, de driehoek aspect, planetaire stimulatie, en de dodekatemoria (de twaalf divisies van 30 graden elk). [17] Echter , de Babyloniërs bekeken hemelse gebeurtenissen mogelijk te tekenen in plaats van als oorzaken van fysieke gebeurtenissen.

Het systeem van de Chinese astrologie werd uitgewerkt tijdens de Zhou-dynastie (1046-256 voor Christus) en bloeide tijdens de Han-dynastie (2de eeuw BCE aan de 2e eeuw na Christus), waarin alle bekende elementen van de traditionele Chinese cultuur de YinYang filosofie, theorie van de vijf elementen, Hemel en Aarde, confucianistische moraal werden samengebracht om de filosofische principes van de Chinese geneeskunde en waarzeggerij, astrologie en alchemie formaliseren.
oude bezwaren
De Romeinse redenaar Cicero bezwaar tegen de astrologie.

Cicero verklaarde de tweeling bezwaar (dat met nauwe geboorte tijden, persoonlijke resultaten zeer verschillend kan zijn), later ontwikkeld door Sint-Augustinus. Hij betoogde dat, aangezien de andere planeten zijn veel verder van de aarde dan de maan, zouden ze hebben slechts zeer kleine invloed ten opzichte van de maan. Hij voerde ook aan dat als astrologie vertelt alles over het lot van een persoon, dan is het ten onrechte voorbij aan het zichtbare effect van geërfde vermogen en ouderschap, veranderingen in de gezondheidszorg gewerkt door de geneeskunde, of de gevolgen van de weer op de mensen.

Plotinus aangevoerd dat, aangezien de vaste sterren zijn veel verder weg dan de planeten, het is belachelijk te denken effect van de planeten op de mensheid moet afhangen van hun positie ten opzichte van de dierenriem. Hij voert ook aan dat de interpretatie van de maan combinatie met een planeet zo goed wanneer de maan vol is, maar slecht wanneer de maan is tanende, is duidelijk verkeerd, als vanuit het oogpunt van de maan, de helft van haar oppervlak is altijd in het zonlicht; en vanuit het oogpunt van de planeet, tanende beter zou moeten zijn, aangezien dan de planeet ziet wat licht van de maan, maar wanneer de maan vol is voor ons, het is donker, en dus slecht, aan de kant van de planeet.

Favorinus betoogde dat het absurd om te denken dat sterren en planeten zou hebben voor de menselijke lichamen op dezelfde manier als ze invloed hebben op de getijden, en even absurd dat kleine bewegingen in de hemelen veroorzaken grote veranderingen in het lot van de mensen. Sextus Empiricus voerde aan dat het absurd was om menselijke eigenschappen te koppelen aan mythen over de tekens van de dierenriem Carneades betoogd dat het geloof in het lot ontkent de vrije wil en moraal.; dat mensen die geboren zijn op verschillende tijdstippen kan allemaal sterven in hetzelfde ongeval of de strijd; en dat in tegenstelling tot een uniforme invloeden van de sterren, stammen en culturen zijn allemaal verschillend.
Hellenistische Egypte
Hoofd artikel: Hellenistische astrologie
Ptolemeus Tetrabiblos, de hellenistische tekst dat de westerse astrologie opgericht
1484 kopie van de eerste pagina van Ptolemaeus Tetrabiblos, in het Latijn vertaald door Plato van Tivoli

In 525 voor Christus, werd Egypte veroverd door de Perzen. De 1e eeuw BCE Egyptische Dendera Zodiak aandelen twee tekens de balans en de Scorpion. Met Mesopotamische astrologie

Met de bezetting door Alexander de Grote in 332 voor Christus, werd Egypte Hellenistische. De stad Alexandrië werd gesticht door Alexander na de verovering, en werd de plaats waar Babylonische astrologie werd gemengd met Egyptische Decanic astrologie te horoscopic astrologie te maken. Deze bevatte de Babylonische dierenriem met zijn systeem van planetaire stimulatie, de triplicities van de borden en het belang van verduisteringen. Het gebruikt de Egyptische begrip van de dierenriem te verdelen in zesendertig decans van tien graden elk, met een nadruk op de stijgende Decan, en het Griekse systeem van planetaire goden, teken heerschappij en vier elementen. 2de eeuw BCE teksten voorspellen posities van de planeten in de tekens van de dierenriem op het moment van de opstand van bepaalde decans, vooral Sothis. De astroloog en astronoom Ptolemaeus leefde in Alexandrië. Ptolemaeus’s werk de Tetrabiblos vormde de basis van de westerse astrologie, en genoten bijna het gezag van een Bijbel onder de astrologische schrijvers van duizend jaar of meer“.
Griekenland en Rome

De verovering van Azië door Alexander de Grote blootgesteld de Grieken om ideeën uit Syrië, Babylon, Perzië en Centraal-Azië. Rond 280 voor Christus, Berossus, een priester van Bel uit Babel, verplaatst naar het Griekse eiland Kos, onderwijs astrologie en Babylonische cultuur [31] Door de 1e eeuw voor Christus, waren er twee varianten van de astrologie, de ene met horoscopen te beschrijven het verleden, heden en toekomst; de andere, theürgische, benadrukken beklimming van de ziel naar de sterren. Griekse invloed speelde een cruciale rol in de overdracht van de astrologische theorie naar Rome.

De eerste duidelijke verwijzing naar de astrologie in Rome komt van de redenaar Cato, die in 160 BCE gewaarschuwd boerderij opzichters tegen consulting met Chaldeeën, die werden beschreven als Babylonische sterrenkijkers zijn geweest’. Onder zowel Grieken en Romeinen, Babylonia (ook bekend als Chaldea) werd zo vereenzelvigd met de astrologie dat Chaldeeuwse wijsheidwerd synoniem met waarzeggerij met behulp van planeten en sterren. [36] de 2eeeuwse Romeinse dichter en satiricus Juvenalis klaagt over de doordringende invloed van de Chaldeeën, zeggende: nog meer vertrouwde zijn de Chaldeeën;. elk woord geuit door de astroloog zij zullen geloven is gekomen uit Hammon’s fontein.

Een van de eerste astrologen om Hermetische astrologie brengen naar Rome was Thrasyllus, astroloog aan de keizer Tiberius, de eerste keizer te hebben een rechter astroloog had, hoewel zijn voorganger Augustus astrologie had gebruikt om te helpen legitimeren zijn keizerlijke rechten.
mediæval wereld
islamitisch
Hoofd artikel: Arabische en islamitische astrologie
Afbeelding van een Latijns astrologische tekst
Latijnse vertaling van Abū Ma’shar’s De Magnis Coniunctionibus (‘Van de grote voegwoorden‘), Venetië, 1515.

Astrologie werd in beslag genomen door islamitische geleerden na de ineenstorting van Alexandrië aan de Arabieren in de 7e eeuw, en de oprichting van de Abbasiden Rijk in de 8e. De tweede Abbasiedenkalief, Al Mansur (754-775) stichtte de stad Bagdad om te fungeren als een centrum van leren, en opgenomen in het ontwerp van een bibliotheekvertaling centrum bekend als Bayt alHikma Huis der Wijsheid’, die bleef ontvangt de ontwikkeling van zijn erfgenamen en was een belangrijke impuls voor het ArabischPerzische vertaling van hellenistische astrologische teksten bieden. De vroege vertalers opgenomen Mashallah, die hielp om de tijd voor de stichting van Bagdad kiezen, [40] en Sahl ibn Bishr, (aka Zael), waarvan de teksten waren direct invloed op latere Europese astrologen zoals Guido Bonatti in de 13e eeuw, en William Lilly in de 17e eeuw. [41] Kennis van Arabische teksten gestart naar Europa te worden geïmporteerd tijdens de Latijnse vertalingen van de 12e eeuw, die hielp inleiding van de Europese Renaissance.
Europa

De eerste astrologische boek gepubliceerd in Europa was het Liber Planetis et Mundi Climatibus (Boek van de planeten en gebieden van de wereld“), dat verscheen tussen 1010 en AD 1027, en kunnen zijn geschreven door Gerbert van Aurillac. [42] Ptolemaeus ‘tweede eeuw na Christus Tetrabiblos werd in het Latijn vertaald door Plato van Tivoli in 1138. [42] de Dominicaanse theoloog Thomas van Aquino gevolgd Aristoteles in te stellen dat de sterren regeerde het onvolmaakte ondermaanse’ body, tijdens een poging om de astrologie met het christendom te verzoenen met de stelling dat God geregeerd de ziel. [43] de dertiende eeuwse wiskundige Campanus van Novara wordt gezegd dat een systeem van astrologische huizen die de eerste verticale verdeelt in huizen’ van gelijke 30 ° bogen, te hebben bedacht [44] hoewel het systeem eerder in het Oosten werd gebruikt . [45] de dertiende-eeuwse astronoom Guido Bonatti schreef een leerboek, het Liber Astronomicus, waarvan een kopie koning Hendrik VII van Englandowned aan het eind van de vijftiende eeuw.

In Paradiso, het laatste deel van de Goddelijke Komedie, de Italiaanse dichter Dante Alighieri in vele kleine details“om de astrologische planeten genoemd, hoewel hij aangepast traditionele astrologie om zijn christelijke visie passen, [46] bijvoorbeeld met behulp van astrologische denken in zijn profetieën van de hervorming van het christendom.
mediæval bezwaren
De middeleeuwse theoloog Isidorus van Sevilla kritiek op de voorspellende deel van de astrologie.

In de zevende eeuw, Isidorus van Sevilla betoogde in zijn Etymologiae dat astronomie beschreef de bewegingen van de hemel, terwijl astrologie bestond uit twee delen: de ene was wetenschappelijk, het beschrijven van de bewegingen van de zon, de maan en de sterren, terwijl de andere, waardoor voorspellingen , was theologisch onjuist. [48] [49] in tegenstelling tot John Gower in de veertiende eeuw gedefinieerd astrologie als in wezen beperkt tot het maken van voorspellingen. De invloed van de sterren werd op zijn beurt onderverdeeld in natuurlijke astrologie, met bijvoorbeeld effecten op de getijden en de groei van planten, en gerechtelijke astrologie, met zogenaamd voorspelbaar effect op mensen. De veertiende eeuw scepticus Nicole Oresme opgenomen echter sterrenkunde als een deel van de astrologie in zijn Livre de divinacions. Oresme betoogd dat de huidige aanpak te voorspellen van gebeurtenissen zoals plagen, oorlogen, en het weer was ongepast, maar dat een dergelijke voorspelling was van een geldig gebied van onderzoek. Echter, viel hij het gebruik van de astrologie om de timing van de acties (de zogenaamde verhoor en verkiezingen) als geheel valse kiezen, en verwierp de bepaling van het menselijk handelen door de sterren op grond van de vrije wil. De monnik Laurens Pignon (c. 1368-1449) op dezelfde wijze afgewezen alle vormen van waarzeggerij en determinisme, onder meer door de sterren, in zijn 1411 Contre les Devineurs. Dit was in tegenstelling tot de traditie van de Arabische astronoom Albumasar uitgevoerd (787-886), waarvan de Introductorium in Astronomiam en De Magnis Coniunctionibus betoogd van mening dat zowel individuele acties en grotere schaal geschiedenis worden bepaald door de sterren.

Renaissance geleerden beoefend vaak astrologie om te betalen voor hun onderzoek naar andere onderwerpen. Girolamo Cardano wierp de horoscoop van koning Edward VI van Engeland, terwijl John Dee was de persoonlijke astroloog aan koningin Elizabeth I van Engeland. Catherine de Medici betaald Michael Nostradamus in 1566 aan de voorspelling van de dood van haar man te controleren, koning Hendrik II van Frankrijk gemaakt door haar astroloog Lucus Gauricus. Major astronomen die beoefend als rechter astrologen opgenomen Tycho Brahe in het koninklijke hof van Denemarken, Johannes Kepler naar de Habsburgers en Galileo Galilei aan de Medici. De astronoom en spirituele astroloog Giordano Bruno werd in 1600. Op de brandstapel wegens ketterij in Rome verbrand

Ephemerides met complexe astrologische berekeningen, en almanakken interpreteren hemelse gebeurtenissen voor gebruik in de geneeskunde en voor het kiezen van tijden om gewassen te planten, waren populair in het Elizabethaanse Engeland. In 1597, het Engels wiskundige en arts Thomas Hood maakte een set van papier instrumenten die gebruikt revolving overlays om studenten te helpen uit te werken relaties tussen vaste sterren en sterrenbeelden, het midden des hemels en de twaalf astrologische huizen. Hoods instrumenten ook geïllustreerd, voor pedagogische doeleinden, de veronderstelde relaties tussen de tekens van de dierenriem, de planeten, en de delen van het menselijk lichaam aanhangers geloofden werden beheerst door de planeten en tekens. Terwijl de presentatie Hoods was innovatief, zijn astrologische informatie was grotendeels standaard en werd genomen van Gerard Mercator astrologische schijf gemaakt in 1551, of een bron gebruikt door Mercator.

Engels astrologie had haar hoogtepunt door de 17e eeuw bereikt. [64] astrologen waren theoretici, onderzoekers, en sociale ingenieurs, alsmede het verstrekken van individuele advies aan iedereen, van vorsten naar beneden. Onder andere, kon astrologen adviseren over de beste tijd om een reis te nemen of te oogsten van een gewas, diagnosticeren en te schrijven voor lichamelijke of psychische aandoeningen, en natuurrampen te voorspellen. Dit onderbouwd een systeem waarin allesmensen, de wereld, het universumwerd begrepen te worden verbonden, en astrologie cobestond gelukkig met religie, magie en wetenschap.
Verlichting periode en verder

Tijdens de Verlichting, intellectuele sympathie voor astrologie vielen weg, waardoor er slechts een populaire volgende ondersteund door goedkope almanakken. Een Engels almanak compiler, Richard Saunders, volgde de geest van de tijd door het afdrukken van een spottende Verhandeling over de ongeldigheid van Astrologie, terwijl in Frankrijk Pierre Bayle’s Dictionnaire van 1697 verklaarde dat het onderwerp was kinderachtig. De Anglo-Ierse satiricus Jonathan Swift belachelijk de Whig politieke astroloog John Partridge.

Astrologie zag een populaire opleving begint in de 19e eeuw, als onderdeel van een algemene opleving van het spiritisme enlater, New Age filosofie:. 239-249 en door de invloed van de massamedia zoals kranten horoscopen: 259-263 Vroeg in de 20e eeuw de psychiater Carl Jung ontwikkelde een aantal concepten betreffende astrologie, [68] die hebben geleid tot de ontwikkeling van psychologische astrologie.
Principes en praktijk

Advocaten hebben astrologie gedefinieerd als een symbolische taal, een kunstvorm, een wetenschap, en een methode van waarzeggen. Hoewel de meeste culturele astrologie systemen hebben gemeenschappelijke wortels in oude filosofieën die elkaar, velen gebruiken methoden die verschillen van invloed die in het Westen. Deze omvatten Vedische astrologie (ook bekend als “de Indiase astrologie” en aangeduid als “Vedische astrologiemoderne tijden) en Chinese astrologie, die beide culturele geschiedenis van de wereld beïnvloed.
westelijk
Voor meer informatie over dit onderwerp, zie westerse astrologie.

Westerse astrologie is een vorm van waarzeggerij gebaseerd op de constructie van een horoscoop voor een exacte moment, zoals de geboorte van een persoon. Het maakt gebruik van de tropische dierenriem, die is afgestemd op de nachteveningspunten.

Westerse astrologie is gebaseerd op de bewegingen en de relatieve posities van hemellichamen zoals de zon, maan en planeten, die worden geanalyseerd door hun beweging door middel van tekens van de dierenriem (twaalf ruimtelijke afdelingen van de ecliptica) en door hun aspecten (op basis van geometrische hoeken ) ten opzichte van elkaar. Zij worden ook gezien door hun plaatsing in huizen (twaalf ruimtelijke afdelingen van de hemel). Astrologie moderne vertegenwoordiging in het westen van de populaire media wordt meestal gereduceerd tot Zonnetekenastrologie, die alleen het sterrenbeeld van de Zon van mening is op de datum van een individu geboorte, en vertegenwoordigt slechts 1/12 van de totale diagram.

De horoscoop visueel drukt de set van relaties voor de tijd en plaats van het gekozen evenement. Deze relaties zijn tussen de zeven planeten’, betekenende tendensen zoals oorlog en liefde; de twaalf tekens van de dierenriem; en de twaalf huizen. Elke planeet is in een bepaald teken en een bijzonder huis op het gekozen tijdstip, wanneer waargenomen vanuit de gekozen plaats, het creëren van twee soorten relatie. Een derde soort is het aspect van elke planeet met elke andere planeet, waar bijvoorbeeld twee planeten 120 ° uit elkaar (in de driehoek’) zijn in een harmonieuze relatie, maar twee planeten 90 ° van elkaar (vierkant’) zijn in een conflictueuze verhouding. Samen zijn deze relaties en hun interpretaties zogenaamd vormen de taal van de hemel spreken geleerde mannen .

Samen met tarot waarzeggerij, astrologie is een van de belangrijkste studies van de westerse esoterie, en als zodanig heeft systemen van magisch denken, niet alleen tussen westerse esoterici en Hermeticists, maar ook geloofssystemen zoals Wicca die zijn geleend van of beïnvloed door de westerse invloed esoterische traditie. Tanya Luhrmann heeft gezegd dat “alle magiërs weten iets over astrologie,” en verwijst naar een tabel van overeenkomsten in Starhawk’s The Spiral Dance, georganiseerd door de planeet, als een voorbeeld van de astrologische overlevering bestudeerd door goochelaars. [80]
Hindoe

De oudste Vedische tekst over astronomie is de Vedanga Jyotisha; Vedische gedachte kwam later tot de astrologie omvatten.

Hindoe natale astrologie is ontstaan met Hellenistische astrologie door de 3e eeuw voor Christus, [82]:. 361 [83] hoewel het opnemen van de Hindoe maanhuizen [84] De namen van de borden (bijv Griekse Kpios’ voor Ram, Hindi Kriya’) , de planeten (bijvoorbeeld Griekse Helios’ voor Sun, astrologische Hindi Heli’), en astrologische termen (bv Griekse apoklima‘ en ‘sunaphe’ voor declinatie en planetaire conjunctie, Hindi apoklima‘ en ‘sunapha’ respectievelijk) in Varaha Mihira’s teksten worden beschouwd als sluitend bewijs van een Griekse oorsprong voor Vedische astrologie [85] de Indiase technieken kan ook zijn aangevuld met een aantal van de Babylonische technieken.
Chinese en OostAziatische
Voor meer informatie over dit onderwerp, zie Chinese astrologie en de Chinese dierenriem.

Chinese astrologie heeft een nauwe relatie met de Chinese filosofie (theorie van de drie harmonieën: hemel, aarde en de mens) en maakt gebruik van begrippen als yin en yang, de vijf fasen, de 10 Hemelse stengels, de 12 Aardse Takken, en Shichen (時辰 een vorm van tijdwaarneming gebruikt voor religieuze doeleinden). Het vroege gebruik van de Chinese astrologie is voornamelijk beperkt tot de politieke astrologie, de observatie van ongewone verschijnselen, identificatie van voortekenen en de selectie van gunstige dagen voor evenementen en beslissingen.

De sterrenbeelden van de dierenriem van West-Azië en Europa werden niet gebruikt; in plaats van de hemel is verdeeld in drie behuizingen (三 垣 San yuan), en Achtentwintig Mansions (二十八宿 èrshíbā Xiu) in twaalf Ci (十二次). [87] De Chinese dierenriem van twaalf dieren tekenen wordt gezegd dat twaalf verschillende vertegenwoordigen soorten van de persoonlijkheid. Het is gebaseerd op cycli van jaren, maanmaanden, en periodes van twee uur van de dag (de Shichen). De dierenriem begint traditioneel met het teken van de Rat, en de cyclus gaat door 11 andere dieren tekenen:. De Os, Tijger, Konijn, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en Varken. Complexe systemen van het voorspellen van het lot en bestemming op basis van iemands verjaardag, geboorte seizoen, en geboorte uur, zoals Ziping en Zi Wei Dou Shu (vereenvoudigd Chinees: 紫微斗数; traditioneel Chinees: 紫微斗數; pinyin: zǐwēidǒushù) worden nog regelmatig gebruikt in hedendaagse Chinese astrologie. Zij zich niet baseren op directe observaties van de sterren.

De Koreaanse sterrenbeeld is identiek aan de Chinese één. De Vietnamese sterrenbeeld is bijna identiek aan de Chinese dierenriem, behalve het tweede dier is de waterbuffel in plaats van de Os, en het vierde dier is het de kat in plaats van het Konijn. De Japanners hebben al sinds 1873 vierden het begin van het nieuwe jaar op 1 januari volgens de Gregoriaanse kalender. De Thaise sterrenbeeld begint, niet in het Chinese Nieuwjaar, maar ofwel op de eerste dag van de vijfde maand in de Thaise maankalender, of tijdens het Songkran festival (nu gevierd elk 13-15 april), afhankelijk van het doel van het gebruik.

St. Augustinus (354-430) geloofde dat het determinisme van de astrologie in strijd is met de christelijke leer van de mens de vrije wil en verantwoordelijkheid, en God niet de oorzaak van het kwaad, maar hij heeft ook geaard zijn verzet filosofisch, daarbij verwijzend naar het falen van astrologie naar tweelingen die zich anders gedragen, hoewel bedacht op hetzelfde moment en geboren op ongeveer hetzelfde moment uit te leggen.
mediæval

Sommige van de praktijken van de astrologie werden betwist op theologische gronden door middeleeuwse islamitische astronomen zoals AlFarabi (Alpharabius), Ibn alHaytham (Alhazen) en Avicenna. Ze zeiden dat de methoden van astrologen in strijd met de orthodoxe religieuze opvattingen van de islamitische geleerden, door te suggereren dat de Wil van God gekend kan worden en voorspelde vooraf. Bijvoorbeeld, Avicenna’s ‘weerlegging tegen astrologie , risala ibṭāl Ahkam al- nojūm, pleit tegen de praktijk van de astrologie en de ondersteuning van het principe dat planeten kunnen optreden als agenten van de goddelijke oorzakelijkheid. Avicenna overwogen dat de beweging van de planeten invloed op het leven op aarde in een deterministische manier, maar voerde tegen de mogelijkheid van het vaststellen van de precieze invloed van de sterren. In wezen, Avicenna niet de kern dogma van de astrologie te ontkennen, maar ons vermogen ontkende om het te begrijpen in de mate dat precies en fatalistische voorspellingen kunnen worden gemaakt van het. [95] Ibn Qayyim Al-Jawziyya (1292-1350), in zijn Miftah Dar alSaCadah, ook gebruikt fysieke argumenten in de astronomie aan de praktijk van de vraag . gerechtelijke astrologie [96] Hij erkende dat de sterren zijn veel groter dan de planeten, en stelde:

En als je astrologen antwoorden dat het is juist vanwege deze afstand en kleinheid dat hun invloeden zijn te verwaarlozen is, waarom is het dat u krijgen over een grote invloed voor de kleinste hemellichaam, Mercury? Waarom is het dat je hebt een invloed op al-Ra’s en al-dhanab, die twee denkbeeldige punten zijn [stijgende en dalende knooppunten] gegeven?

modern

De Catechismus van de Katholieke Kerk stelt dat waarzeggerij, met inbegrip van voorspellende astrologie, is onverenigbaar met de moderne katholieke overtuigingen, zoals de vrije wil:

Alle vormen van waarzeggerij moeten worden afgewezen: een beroep doen op Satan of demonen, het oproepen van de doden of andere praktijken ten onrechte verondersteld te onthullen” de toekomst. Consulting horoscopen, astrologie, handlezen, interpretatie van voortekenen en veel, de verschijnselen van helderziendheid, en het beroep op mediums alle verbergen een verlangen naar macht over de tijd, geschiedenis, en, in laatste instantie, andere menselijke wezens, evenals een wens om verborgen krachten te verzoenen. Zij in tegenspraak met de eer, respect en liefdevolle angst dat we alleen aan God te danken hebben.
-Catechism Van de Katholieke Kerk

Wetenschappelijke analyse en kritiek
Hoofd artikel: Astrologie en wetenschap
Popper voorgestelde falsifieerbaarheid als iets dat de wetenschap onderscheidt van niet-wetenschap, met behulp van de astrologie als het voorbeeld van een idee dat niet heeft behandeld vervalsing tijdens experiment.

De wetenschappelijke gemeenschap verwerpt astrologie als het hebben van geen verklarende kracht van het universum te beschrijven, en beschouwen het als een pseudowetenschap:. 1350 Wetenschappelijke testen van de astrologie is uitgevoerd, en geen bewijs is gevonden om een van ondersteuning het pand of vermeende effecten beschreven in astrologische tradities:. 424 Er is geen voorgestelde werkingsmechanisme waardoor de posities en bewegingen van sterren en planeten zouden kunnen beïnvloeden mensen en gebeurtenissen op aarde die goed begrepen, basisaspecten van de biologie niet in tegenspraak en natuurkunde. Degenen die blijven geloven in astrologie zijn gekarakteriseerd als doen ondanks het feit dat er geen gecontroleerde wetenschappelijke basis voor hun overtuiging en zelfs dat er sterke aanwijzingen. Astrologie wiki.

Geef een reactie