Virginia Woolf

Adeline Virginia Woolf (25 januari 1882 – 28 maart 1941) was een Engelse schrijver.

Ze wordt beschouwd als een van de meest vooraanstaande modernistische auteurs van de 20ste eeuw en een pionier in het gebruik van de stroom van bewustzijn als een verhalend apparaat. Ze werd geboren in een welvarend huishouden in Kensington, Londen, en volgde de damesafdeling van King’s College en was bekend met de vroege hervormers van het hoger onderwijs van vrouwen.

Na het grootste deel van haar jeugd naar huis te hebben geleid, meestal in Engelse klassiekers en Victoriaanse literatuur , begon Woolf in 1900 met het beroepsonderwijs. Tijdens het interbellum was Woolf een belangrijk figuur in de literaire samenleving van Londen en een centrale figuur in de invloedrijke Bloomsbury. Groep van intellectuelen. Ze publiceerde haar eerste roman getiteld The Voyage Out in 1915, via de Hogarth Press, een uitgeverij die ze samen met haar man, Leonard Woolf , oprichtte. Haar bekendste werken omvatten de romans Mrs Dalloway (1925), To the Lighthouse (1927) en Orlando (1928), en het boek-lengte essay A Room of One’s Own (1929), met zijn uitspraak: “Een vrouw moet hebben geld en een eigen kamer als ze fictie moet schrijven.’

Woolf werd een van de centrale onderwerpen uit de beweging van de feministische kritiek van de jaren 1970, en haar werken hebben sindsdien veel aandacht en wijdverspreid commentaar verzameld voor ‘inspirerend feminisme’, een aspect van haar schrijven dat eerder niet werd bevestigd. Haar werken worden over de hele wereld veel gelezen en zijn vertaald in meer dan vijftig talen. Ze leed aan ernstige aanvallen van psychische aandoeningen gedurende haar hele leven en nam haar eigen leven door te verdrinken in 1941 op 59-jarige leeftijd [3].

Inhoud

 • 1 leven
  • 1.1 Vroeg leven
  • 1.2. Voorgeslacht
  • 1.3 Bloomsbury
  • 1.4 Geestelijke ziekte
  • 1.5 Dood
 • 2 Werk
  • 2.1 Invloeden op Woolf
  • 2.2 Lijst met geselecteerde publicaties
 • 3 keer bekeken
 • 4 Moderne wetenschap en interpretaties
  • 4.1 Historisch feminisme
 • 5 Legacy
 • 6 Referenties
 • 7 Bibliografie
  • 7.1 Biografie
  • 7.2 Werkt
  • 7.3 Literaire kritiek
  • 7.4 Andere
 • 8 Externe links

Leven

Vroege leven

Virginia Woolf werd geboren Adeline Virginia Stephen op 22 Hyde Park Gate in Kensington, Londen. [4] Haar ouders waren Julia Prinsep Duckworth Stephen en Sir Leslie Stephen (1832-1904). [4] Julia Stephen werd geboren in Brits India aan Dr. John en Maria Pattle Jackson. Julia was de nicht van de fotograaf Julia Margaret Cameron en de eerste neef van de matigheidsleider Lady Henry Somerset . Julia verhuisde met haar moeder naar Engeland, waar ze model stond voor Pre-Raphaelite schilders zoals Edward Burne-Jones . [5] Julia noemde haar dochter naar de familie Pattle: Adeline naar Lady Henry’s zus, Adeline Marie Russell, hertogin van Bedford ; en Virginia, de naam van nog een andere zus van Lady Henry (die jong stierf), maar ook van hun moeder, de tante van Julia. [6]

Woolf werd opgevoed door haar ouders in hun geletterde en goed verbonden huishouden. Haar ouders waren elk eerder getrouwd geweest en waren weduwnaar en bijgevolg bevatte het gezin de kinderen van drie huwelijken. Julia had drie kinderen uit haar eerste huwelijk met Herbert Duckworth: George, Stella en Gerald Duckworth. Leslie was eerder getrouwd met Harriet Marian (Minny) Thackeray (1840-1875), de dochter van William Makepeace Thackeray, en zij hadden een dochter: Laura Makepeace Stephen, die de diagnose ontwikkelingsgehandicapten kreeg en bij de familie woonde totdat zij geïnstitutionaliseerd in 1891. [7] Julia en Leslie hadden vier kinderen samen: Vanessa Stephen (later bekend als Vanessa Bell) (1879), Thoby Stephen (1880), Virginia (1882) en Adrian Stephen (1883).

Fotografisch portret van de moeder van Woolf, Julia Stephen, genomen door Julia Margaret Cameron, de tante van Julia

Sir Leslie Stephen’s eminentie als redacteur, criticus en biograaf, en zijn connectie met William Thackeray, betekende dat zijn kinderen grootgebracht werden in een omgeving vol met de invloeden van de Victoriaanse literaire samenleving . Henry James , George Henry Lewes en Virginia’s ereportfather, James Russell Lowell , behoorden tot de bezoekers van het huis. Julia Stephen was even goed verbonden. Haar tante was een baanbrekende vroege fotograaf, Julia Margaret Cameron, die ook een bezoeker van het huis van Stephen was. Aanvulling op deze invloeden was de grote bibliotheek in het huis van de Stephens, waarvan Virginia en Vanessa de klassiekers en Engelse literatuur werden bijgebracht. Zoals gebruikelijk in die tijd, waren hun broers Adrian en Julian (Thoby) formeel opgeleid en woonden ze de universiteit van Cambridge bij , een verschil dat Virginia in haar schrijven opmerkte en veroordeelde. De zusters profiteerden echter indirect van de contacten van hun broeders in de universiteit, omdat ze hun nieuwe intellectuele vrienden naar de salon van de Stephens brachten. [8] Hoewel Virginia niet naar de universiteit zou gaan, werd ze in het Grieks bijgeleerd door twee vrouwen, Clara Pater en Janet Case ), wiens instructies haar latere werk zouden beïnvloeden, vooral haar essay uit 1925 ‘On Not Knowing Greek’. [9]

Volgens ABBAS’s memoires waren haar meest levendige jeugdherinneringen niet van Londen, maar van St Ives, Cornwall , waar het gezin elke zomer tot 1895 doorbracht. Het zomerhuis van de Stephens, Talland House, keek uit over Porthminster Bay en staat nog steeds, hoewel enigszins veranderd. Herinneringen aan deze familievakanties en indrukken van het landschap, met name de Godrevy-vuurtoren , gaven informatie over de fictie die Woolf in latere jaren schreef, met name naar de vuurtoren . Ze beschrijft waarom ze zich zo verbonden voelde met Talland House in een dagboekaangifte van 22 maart 1921. “Waarom ben ik zo ongelooflijk en ongeneeslijk romantisch over Cornwall ? Iemands verleden, denk ik, ik zie kinderen in de tuin rennen … Het geluid van de zee ’s nachts … bijna veertig jaar van het leven, allemaal daarop gebouwd, doordrongen van dat: zo veel dat ik het nooit zou kunnen uitleggen. “ [10]

De plotselinge dood van haar moeder in 1895, toen Virginia 13 was, en die van haar halfzus Stella twee jaar later, leidde tot de eerste zenuwinzinkingen van Virginia. Na haar moeder en halfzus verloor ze snel haar plaatsvervangende moeder, Stella Duckworth, evenals haar gekoesterde broer Thoby, toen hij halverwege de twintig was. [11] Ze was echter in staat om cursussen van studie te volgen, sommige op universitair niveau, in het oude Grieks, Latijn, Duits en geschiedenis op de Ladies ‘Department van King’s College London tussen 1897 en 1901. Dit bracht haar in contact met een aantal van de vroege hervormers van het hoger onderwijs van vrouwen , zoals het hoofd van de damesafdeling, Lilian Faithfull (een van de zogenaamde Steamboat-dames ), Clara Pater en George Warr. [12] Haar zus Vanessa studeerde ook Latijn, Italiaans, kunst en architectuur aan het King’s Ladies ‘Department. In 2013 werd Woolf geëerd door haar alma mater met de opening van een gebouw naar haar naam op Kingsway . [13]

De dood van haar vader in 1904 lokte haar meest alarmerende ineenstorting uit en ze werd kortstondig geïnstitutionaliseerd. [7] Ze bracht tijd door met herstellen bij het huis van haar vriendin Violet Dickinson en bij het huis van haar tante Caroline in Cambridge. [14] Moderne wetenschappers, met inbegrip van haar neef en biograaf, Quentin Bell , hebben gesuggereerd [15] dat haar inzinkingen en daaropvolgende terugkerende depressieve periodes ook beïnvloed werden door het seksueel misbruik waaraan zij en haar zus Vanessa werden onderworpen door hun halfbroers George en Gerald Duckworth (die Woolf zich herinnert in haar autobiografische essays A Sketch of the Past en 22 Hyde Park Gate ).

Gedurende haar hele leven leed Woolf onder periodieke stemmingswisselingen en aanverwante ziektes. Ze bracht drie korte perioden door in 1910, 1912 en 1913 in Burley House, 15 Cambridge Park, Twickenham , beschreven als “een privéverpleeghuis voor vrouwen met een zenuwaandoening”. [16] Hoewel deze instabiliteit haar sociale leven vaak beïnvloedde, ging haar literaire productiviteit door met haar pauzes gedurende haar hele leven.

Voorgeslacht

Verwanten: [17] [18] Sir Leslie Stephen (vader) ; Julia Stephen (moeder) ; Vanessa Bell (zus)
Thoby Stephen (broer) ; Adrian Stephen (broer) ; George Herbert Duckworth (halfbroer van de moeder)
Gerald Duckworth ; (halfbroer van de moeder) ; Julia Margaret Cameron (oudtante)
Lady Henry Somerset (eerste neef van de moeder, eenmaal verwijderd) ; Adeline Marie Russell, hertogin van Bedford (eerste neef van de moeder, eenmaal verwijderd)

Bloomsbury

De dreadnought- hoaxers in Abessijns regalia; Virginia Woolf is de bebaarde figuur uiterst links.

Na de dood van de tweede zenuwinzinking van hun vader en Virginia, verkochten Vanessa en Adrian 22 Hyde Park Gate en kochten ze een huis op het 46 Gordon Square in Bloomsbury .

Een portret van Woolf door Roger Fry c. 1917

Woolf leerde Lytton Strachey kennen , Clive Bell , Rupert Brooke , EM Forster , Saxon Sydney-Turner , Duncan Grant , Leonard Woolf , John Maynard Keynes , David Garnett en Roger Fry , die samen de kern vormden van de intellectuele kring van schrijvers en artiesten die bekend staan ​​als de Bloomsbury Group . Verschillende leden van de groep bereikten bekendheid in 1910 met de Dreadnought hoax , waaraan Virginia deelnam in vermomd als een mannelijke Abessijn- koninklijke. Haar volledige toespraak over de hoax uit 1940 werd ontdekt en gepubliceerd in de memoires die werden verzameld in de uitgebreide editie van The Platform of Time (2008). In 1907 trouwde Vanessa met Clive Bell , en de interesse van het paar in avant-garde kunst zou een belangrijke invloed hebben op de ontwikkeling van Woolf als auteur. [19]

Virginia en Leonard Woolf, 1912

Virginia Stephen huwde de schrijver Leonard Woolf op 10 augustus 1912. [20] Ondanks zijn lage materiële status (Woolf die naar Leonard refereerde tijdens hun verloving als een “straatarme jood”) deelde het paar een hechte band. Inderdaad, in 1937 schreef Woolf in haar dagboek: “Liefhebben na 25 jaar kan het niet verdragen gescheiden te zijn … je ziet dat het een enorm genot is om gezocht te worden: een vrouw en ons huwelijk zo compleet.” De twee werkten ook professioneel samen, in 1917 richtten ze de Hogarth Press op , die vervolgens Virginia’s romans publiceerde, samen met werken van TS Eliot , Laurens van der Post en anderen. [21] De pers gaf ook opdrachten voor werken van hedendaagse kunstenaars, waaronder Dora Carrington en Vanessa Bell . Woolf geloofde dat om los te komen van een patriarchale samenleving dat vrouwelijke schrijvers een “eigen kamer” nodig hadden om zich te ontwikkelen en fantaseerde vaak over een “Outsider’s Society” waar vrouwelijke schrijvers via hun geschriften een virtuele privéruimte zouden creëren om een ​​feministe te ontwikkelen kritiek op de samenleving. [22] Hoewel Woolf nooit de “Outsider’s society” heeft gecreëerd, was de Hogarth Press de beste benadering omdat de Woolfs ervoor kozen boeken te publiceren van schrijvers die onconventionele standpunten innamen om een ​​leescommunity te vormen. [22] Tot 1930 hielp Woolf haar echtgenoot vaak om de Hogarth-boeken te drukken omdat het geld voor werknemers er niet was. [23] Beide Woolfs waren internationalisten en pacifisten die geloofden dat het bevorderen van begrip tussen mensen de beste manier was om een ​​nieuwe wereldoorlog te vermijden en koos heel bewust om werken van buitenlandse auteurs te publiceren waarvan het Britse leesspubliek zich niet bewust was. [24] De eerste niet-Britse auteur die werd gepubliceerd was de Sovjet-schrijver Maxim Gorky , het boek Reminiscences of Leo Nikolaiovich Tolstoy in 1920, over zijn vriendschap met graaf Leo Tolstoy . [24]

17 The Green Richmond, 2017

Vanaf oktober 1914 woonden Leonard en Virginia Woolf op 17 The Green, Richmond; Leonard praat erover in zijn autobiografie Beginning Again (1964). Begin maart 1915 verhuisde het echtpaar naar het nabijgelegen Hogarth House, Paradise Road. [25]

The Round House, Lewes, 2017

In 1919 kochten de Woolfs het Round House in Pipe Passage, Lewes. In hetzelfde jaar ontdekten ze het Monk’s House in het nabijgelegen Rodmell, waar zowel zij als Leonard de voorkeur aan gaven vanwege de boomgaard en de tuin. Ze hebben toen Monk’s House gekocht en het Round House verkocht. [26]

Het ethos van de Bloomsbury-groep moedigde een liberale benadering van seksualiteit aan en in 1922 ontmoette ze de schrijver en tuinier Vita Sackville-West , de vrouw van Harold Nicolson . In die tijd was Sackville-West de meer succesvolle schrijver, zowel commercieel als kritisch, en het was pas na de dood van Woolf dat ze de betere schrijver werd. [27] Na een voorzichtige start begonnen ze een seksuele relatie, die volgens Sackville-West in een brief aan haar man van 17 augustus 1926 slechts twee keer was voltrokken. [28] Virginia’s intimiteit met Vita lijkt echter voort te duren tot in de vroege jaren 1930. [29]

Sackville-West werkte onvermoeibaar om Woolfs zelfrespect op te heffen, en moedigde haar aan om zichzelf niet te zien als een quasi-reclusive geneigd tot ziekte die zich zou moeten verbergen voor de wereld, maar eerder lof aanbood voor haar levendigheid en gevoel voor humor, haar gezondheid , haar intelligentie en prestaties als schrijver. [30] Sackville-West bracht Woolf ertoe om zichzelf opnieuw te beoordelen, een positiever zelfbeeld te ontwikkelen en het gevoel dat haar geschriften het product van haar sterke punten waren in plaats van haar zwakheid. [31] Vanaf haar 15e had Woolf de diagnose van haar vader en zijn arts geloofd dat lezen en schrijven schadelijk was voor haar nerveuze toestand, en een regime van fysieke arbeid zoals tuinieren vereiste om een ​​totale nerveuze ineenstorting te voorkomen. Dit leidde ertoe dat Woolf veel tijd besteedde aan obsessief bezig zijn met dergelijke fysieke arbeid. [31] Sackville-West was de eerste om tegen Woolf te argumenteren dat ze een verkeerde diagnose had gesteld, en dat het veel beter was om te lezen en schrijven om haar zenuwen te kalmeren – advies dat werd genomen. [32] Onder invloed van Sackville-West leerde Woolf omgaan met haar nerveuze aandoeningen door om te schakelen tussen verschillende vormen van intellectuele activiteiten zoals lezen, schrijven en boekrecensies, in plaats van haar tijd door te brengen in fysieke activiteiten die haar kracht ondermijnden en erger werden haar zenuwen. [33] Sackville-West koos de financieel worstelende Hogarth Press als haar uitgever om de Woolfs financieel te helpen. [33] Seducers in Ecuador , de eerste van de romans van Sackville-West uitgegeven door Hogarth, was geen succes en verkocht in het eerste jaar slechts 1500 exemplaren, maar de volgende Sackville-West-roman die ze publiceerden, The Edwardians , was een bestseller die in de eerste zes maanden 30.000 exemplaren verkocht. [33] De romans van Sackville-West, hoewel niet typisch voor de Hogarth-pers, hebben Hogarth gered en van het rood in het zwart gebracht. [33] Woolf was echter niet altijd dankbaar voor het feit dat het de boeken van Sackville-West waren die de Hogarth Press winstgevend hielden, terwijl ze in 1933 afwijzend schreef naar haar ‘servant girl’-romans. [33] De financiële zekerheid die door de goede verkoop van de romans van Sackville-West was toegestaan, liet op zijn beurt Woolf toe om meer experimenteel werk te verrichten, zoals The Waves , omdat Woolf voorzichtig moest zijn wanneer ze volledig afhankelijk was van Hogarth voor haar inkomsten. [33]

In 1928 presenteerde Woolf Sackville-West met Orlando , een fantastische biografie waarin het leven van de gelijknamige held drie eeuwen en beide geslachten omvat. Nigel Nicolson , de zoon van Vita Sackville-West, schreef: “Het effect van Vita op Virginia zit helemaal vervat in Orlando , de langste en meest charmante liefdesbrief in de literatuur, waarin ze Vita verkent, haar in en uit de eeuwen weeft, gooit haar van het ene geslacht naar het andere, speelt met haar, kleedt haar in bont, kant en smaragden, plaagt haar, flirt met haar, laat een sluier van mist om haar heen vallen. ‘ [34] Nadat hun affaire eindigde, bleven de twee vrouwen vrienden tot de dood van Woolf in 1941. Virginia Woolf bleef ook dicht bij haar overlevende broers en zussen, Adrian en Vanessa; Thoby was op 26-jarige leeftijd overleden aan buiktyfus . [35]

Geestelijke ziekte

Veel onderzoek is gedaan naar Woolf’s geestesziekte, beschreven als een “manisch-depressieve ziekte” in Thomas Caramagno’s boek uit 1992, The Flight of the Mind: Virginia Woolf’s Art and Manic-Depressive Illness , waarin hij ook waarschuwt voor de “neurotische- geniale “manier van kijken naar een psychische aandoening, waarbij mensen rationaliseren dat creativiteit op de een of andere manier wordt geboren uit een psychische aandoening. [36] In een boek van Stephen Trombley wordt beschreven dat Woolf een confronterende relatie onderhoudt met haar artsen, en mogelijk een vrouw is die een ‘slachtoffer van mannelijke geneeskunde’ is, verwijzend naar het hedendaagse relatieve gebrek aan begrip over psychische aandoeningen. [37]

Woolf’s fictie wordt ook bestudeerd vanwege zijn inzicht in shellshock , oorlog, hekserij, klasse en moderne Britse samenleving. [ nodig citaat ]

Dood

Na het voltooien van het manuscript van haar laatste roman (postuum gepubliceerd), Between the Acts , viel Woolf in een depressie vergelijkbaar met die ze eerder had ervaren. Het begin van de Tweede Wereldoorlog, de verwoesting van haar huis in Londen tijdens de Blitz en de koele ontvangst van haar biografie van haar overleden vriend Roger Fry , verergerden allemaal haar toestand totdat ze niet in staat was om te werken. [39] Toen Leonard zich aansloot bij de Home Guard, keurde Virginia het af. Ze hield vast aan haar pacifisme en bekritiseerde haar echtgenoot omdat ze droeg wat ze als het dwaze uniform van de Home Guard beschouwde. [40] Na het begin van de Tweede Wereldoorlog, geeft het dagboek van Woolf aan dat ze geobsedeerd was door de dood, die steeds meer voorkwam toen haar gemoedstoestand verdonkerde. [41] Op 28 maart 1941 verdronk Woolf zichzelf door haar overjaszakken met stenen te vullen en de rivier de Ouse bij haar huis in te lopen. Haar lichaam werd pas op 18 april gevonden. [42] Haar man begroef haar gecremeerde resten onder een iep in de tuin van Monk’s House , hun huis in Rodmell , Sussex. [43]

In haar zelfmoordbrief , gericht aan haar man, schreef ze:

Virginia Woolf’s zelfmoordbrief aan haar man

Liefste, ik ben er zeker van dat ik weer gek word. Ik voel dat we niet door een van die vreselijke tijden heen kunnen gaan. En ik zal deze keer niet herstellen. Ik begin stemmen te horen, en ik kan me niet concentreren. Dus ik doe wat het beste lijkt om te doen. Je hebt me het grootst mogelijk geluk gegeven. Je bent op alle mogelijke manieren alles wat iemand maar kon zijn. Ik denk niet dat twee mensen gelukkiger kunnen zijn geweest voordat deze vreselijke ziekte kwam. Ik kan er niet langer tegen vechten. Ik weet dat ik je leven verwen, dat je zonder mij zou kunnen werken. En je zal het weten. U ziet dat ik dit niet eens goed kan schrijven. Ik kan niet lezen. Wat ik wil zeggen is dat ik al het geluk van mijn leven aan jou te danken heb. Je bent heel geduldig met me geweest en ongelooflijk goed. Ik wil zeggen dat iedereen het weet. Als iemand me had kunnen redden, zou jij het zijn geweest. Alles is van mij weggegaan, maar de zekerheid van jouw goedheid. Ik kan niet langer je leven verpesten. Ik denk niet dat twee mensen gelukkiger kunnen zijn geweest dan we zijn geweest. V. [44] [45]

Werk

Lytton Strachey en Woolf in Garsington , 1923 [39]

Woolf is een belangrijke schrijver en een van de pioniers onder modernistische schrijvers die de bewustzijnsstroom gebruiken als een verhalend apparaat, naast haar tijdgenoten Marcel Proust , Dorothy Richardson en James Joyce . [46] Woolf’s reputatie daalde sterk na de Tweede Wereldoorlog , maar haar belang werd hersteld met de groei van de feministische kritiek in de jaren zeventig. [47]

Ze begon professioneel te schrijven in 1900. De eerste van haar geschriften om te worden geaccepteerd voor publicatie, ” Haworth, november 1904 “, een journalistiek verslag van een bezoek aan het huis van de familie Brontë in Haworth , werd anoniem gepubliceerd in een vrouwensupplement bij een kerkelijk dagboek , The Guardian in december 1904. [4] Vanaf 1905 schreef ze voor The Times Literary Supplement . [48]

Haar eerste roman, The Voyage Out , werd op 33-jarige leeftijd gepubliceerd in 1915 door de afdruk van haar halfbroer, Gerald Duckworth and Company Ltd. Deze roman heette oorspronkelijk Melymbrosia , maar Woolf veranderde herhaaldelijk de diepgang. Een eerdere versie van The Voyage Out is gereconstrueerd door Woolf-geleerde Louise DeSalvo en is nu beschikbaar voor het publiek onder de bedoelde titel. DeSalvo betoogt dat veel van de veranderingen die Woolf in de tekst heeft aangebracht in reactie waren op veranderingen in haar eigen leven. [49] De roman speelt zich af op een schip naar Zuid-Amerika en een groep jonge Edwardianen aan boord en hun verschillende niet-overeenkomende verlangens en misverstanden. In de roman zijn hints van thema’s die naar voren zouden komen in het latere werk, inclusief de kloof tussen de voorgaande gedachte en het gesproken woord dat volgt, en het gebrek aan overeenstemming tussen expressie en onderliggende intentie, samen met hoe deze ons aspecten van de aard van liefde. [50]

Woolf zou doorgaan met het publiceren van romans en essays als een publieke intellectueel voor zowel kritische als populaire toejuichingen. Veel van haar werk werd door de Hogarth Press zelf gepubliceerd.

“De eigenaardigheden van Virginia Woolf als fictieschrijfster hebben de neiging om haar centrale kracht te verdoezelen: ze is misschien wel de belangrijkste lyrische romanschrijver in de Engelse taal.Haar romans zijn zeer experimenteel: een verhaal, vaak saai en alledaags, is gebroken – en soms bijna opgelost – in het ontvankelijke bewustzijn van de personages. Intense lyriek en stilistische virtuositeit smelten samen om een ​​wereld overvloeiend te maken met auditieve en visuele indrukken “. [51]

“De intensiteit van de poëtische visie van Virginia Woolf verheft de gewone, soms banale instellingen” – vaak in oorlogstijd “- van de meeste van haar romans”. [52]Mevrouw Dalloway (1925) concentreert zich bijvoorbeeld op de inspanningen van Clarissa Dalloway, een vrouw van middelbare leeftijd, om een ​​feestje te organiseren, terwijl haar leven parallel loopt met dat van Septimus Warren Smith, een veteraan uit de arbeidersklasse wie is teruggekeerd uit de Eerste Wereldoorlog met diepe psychologische littekens “, [51]

To the Lighthouse (1927) speelt zich af op twee dagen met een tussenpoos van tien jaar.De plot gaat over de anticipatie en reflectie van de Ramsay-familie op een bezoek aan een vuurtoren en de daarmee verbonden familiale spanningen.Een van de belangrijkste thema’s van de roman is de strijd in het creatieve proces dat de schilder Lily Briscoe treft, terwijl ze worstelt om te schilderen in het midden van het familiedrama.De roman is ook een meditatie over de levens van de inwoners van een land in het midden van de oorlog, en van de achtergelaten mensen. ‘ [51] Het onderzoekt ook het verstrijken van de tijd, en hoe vrouwen door de maatschappij worden gedwongen mannen toe te staan ​​emotionele kracht van hen te nemen. [53]

Orlando (1928) is een van de lichtste romans van Virginia Woolf. Een parodische biografie van een jonge edelman die al drie eeuwen leeft zonder ouder te worden dan dertig (maar die abrupt verandert in een vrouw), het boek is gedeeltelijk een portret van Woolfs geliefde Vita Sackville-West . Het was bedoeld om Vita te troosten voor het verlies van haar voorouderlijk huis Knole House , hoewel het ook een satirische behandeling is van Vita en haar werk. In Orlando worden de technieken van historische biografen belachelijk gemaakt; het karakter van een pompeuze biograaf wordt verondersteld om te worden bespot. [54]

Externe video
Virginia Woolf 1927.jpg
Zeldzame opname van Virginia Woolf , 1937, sprekend over het vakmanschap van woorden op BBC Radio

The Waves (1931) presenteert een groep van zes vrienden wier reflecties, die dichter bij de recitatieven staan ​​dan bij de eigen interne monologen, een golfachtige sfeer creëren die meer lijkt op een prozagedicht dan op een plot-gecentreerde roman”. [51]

Flush: A Biography (1933) is een part-fictie, deelbiografie van de cocker-spaniël van de Victoriaanse dichter Elizabeth Barrett Browning . Het boek is geschreven vanuit het oogpunt van de hond. Woolf werd geïnspireerd om dit boek te schrijven van het succes van het toneelstuk The Barretts of Wimpole Street van Rudolf Besier . In het stuk staat Flush voor een groot deel van de actie op het podium. Het stuk werd voor het eerst geproduceerd in 1932 door de actrice Katharine Cornell .

“Haar laatste werk, Between the Acts (1941), vat de belangrijkste zorgen van Woolf samen: overdrijft het leven door kunst, seksuele ambivalentie en meditatie op de thema’s van de flux van tijd en leven, tegelijkertijd gepresenteerd als corrosie en verjonging – alles vervat in een zeer fantasierijk en symbolisch verhaal dat bijna de gehele Engelse geschiedenis omvat. “ [51] Dit boek is het meest lyrische van al haar werken, niet alleen in gevoel maar in stijl, voornamelijk geschreven in verzen. [55] Hoewel het werk van Woolf kan worden begrepen als consistent in dialoog met de Bloomsbury-groep , met name de tendens ervan (onder andere door GE Moore ) naar het doctrinaire rationalisme, is het geen eenvoudige samenvatting van de idealen van de coterie. [56]

Woolf’s werken zijn in meer dan 50 talen vertaald door auteurs als Jorge Luis Borges en Marguerite Yourcenar . [ nodig citaat ]

Invloeden op Woolf

Shelf van Shakespeare speelt hand gebonden door Virginia Woolf in haar slaapkamer in Monk’s House . Er is gesuggereerd dat Woolf boeken bond om te helpen omgaan met haar depressie, zoals wordt gesuggereerd in haar schrijven: “Een groot deel van elke dag wordt niet bewust geleefd: men loopt, eet, ziet dingen, gaat om met wat gedaan moet worden ; de kapotte stofzuiger; … kookdiner; boekbinden. “ [57]

Een belangrijke invloed op Woolf vanaf 1912 was de Russische literatuur toen Woolf de esthetische conventies van de Russische literatuur aanvaardde. [58] De stijl van Fyodor Dostojevski met zijn afbeelding van een vloeiende geest in werking hielp Woolf’s geschriften over een “discontinu schrijfproces” beïnvloeden, hoewel Woolf bezwaar maakte tegen Dostojevski’s obsessie met “psychologische extremiteit” en de “tumultueuze stroom van emoties” in zijn personages samen met zijn rechtse, monarchistische politiek als Dostojevski was een fervent voorstander van de autocratie van het imperiale Rusland. [59] In tegenstelling tot haar bezwaren tegen Dostojevski’s ‘overdreven emotionele toon’, vond Woolf veel bewondering in het werk van Anton Tsjechov en Leo Tolstoj . [59] Woolf bewonderde Tsjechov voor zijn verhalen over gewone mensen die hun leven leidden, banale dingen deden en complotten die geen nette eindes hadden. [59] Van Tolstoy, trok Woolf lessen over hoe een romanschrijver de psychologische staat van een personage en de innerlijke spanning binnenin moest weergeven. [59] Van Ivan Turgenev , trok Woolf de lessen dat er meerdere “ik’s” zijn bij het schrijven van een roman, en de romanschrijver moest die verschillende versies van zichzelf balanceren om de “alledaagse feiten” van een verhaal tegenover de roman in balans te brengen de overbereikende visie van de schrijver, die een “totale passie” voor kunst vereiste. [60]

Een andere invloed op Woolf was de Amerikaanse schrijver Henry David Thoreau , met Woolf in een essay uit 1917 dat haar doel als schrijver was om Thoreau te volgen door “het moment vast te leggen, altijd met deze harde, edelachtige vlam te verbranden” terwijl hij Thoreau prees voor zijn verklaring “De miljoenen zijn wakker genoeg voor lichamelijke arbeid, maar slechts één op honderden miljoenen is wakker genoeg om een ​​poëtisch of goddelijk leven te leiden.” Om wakker te zijn, moet je leven “. [61] Woolf prees Thoreau voor zijn “eenvoud” in het vinden van “een manier om de delicate en ingewikkelde machinerie van de ziel te bevrijden”. [61] Net als Thoreau geloofde Woolf dat het een stilte was die de geest bevrijdde om echt de wereld te overdenken en te begrijpen. [61] Beide auteurs geloofden in een bepaalde transcendentale, mystieke benadering van het leven en schrijven, waar zelfs banale dingen in staat zouden kunnen zijn om diepe emoties te genereren als iemand genoeg stilte had en de aanwezigheid van de geest om ze te waarderen. [62] Woolf en Thoreau waren allebei bezig met de moeilijkheid van menselijke relaties in de moderne tijd. [63]

Andere opmerkelijke invloeden zijn William Shakespeare, George Eliot, Leo Tolstoy, Marcel Proust, Anton Chekhov, Emily Brontë, Daniel Defoe, James Joyce en EM Forster.