Wikiternative
The Alternative Source. Pre translated articles that can give you extra information about a given subject

Post info:

Standaard Model

et standaardmodel van deeltjesfysica is de theorie die drie van de vier bekende fundamentele krachten in het universum (de elektromagnetische , zwakke en sterke interacties) beschrijft, evenals alle bekende elementaire deeltjes classificeren. Het werd in de laatste helft van de 20ste eeuw in de loop der laatste helft ontwikkeld door het werk van vele wetenschappers over de hele wereld [1], waarbij de huidige formulering in het midden van de jaren zeventig is afgerond op experimentele bevestiging van het bestaan ​​van

Read the full post