Wikiternative
The Alternative Source. Pre translated articles that can give you extra information about a given subject

Post info:

Oorlog en vrede

Oorlog en Vrede ( Pre-hervorming Russisch: Война и миръ, na de hervorming Russisch: Война и мир, Voyna i mir) is een roman van de Russische schrijver Leo Tolstoj. Het wordt beschouwd als een van de centrale ondernemingsraad van de wereldliteratuur. Oorlog en Vrede en Tolstoj’s andere grote prozawerk, Anna Karenina (1873-1877), worden beschouwd als Tolstoj’s mooiste literaire prestaties. De roman brengt de geschiedenis van de Franse invasie van Rusland, en de impact van de Napoleontische tijd op tsaristische de samenleving,

Read the full post