Wikiternative
The Alternative Source

Post info:

Lijst van cognitieve vooroordelen

Cognitieve vooroordelen zijn tendensen om op bepaalde manieren te denken, die kunnen leiden tot systematische afwijkingen van een standaard van rationaliteit of goed oordeel, en worden vaak in psychologie en gedragseconomie bestudeerd. Hoewel de realiteit van deze vooroordelen wordt bevestigd door replicabel onderzoek, zijn er vaak controversies over hoe deze vooroordelen kunnen classificeren of hoe ze ze kunnen uitleggen. [2] Sommige zijn effecten van informatieverwerkingsregels (dwz mentale sneltoetsen), genaamd heuristiek , die de hersenen gebruikt om beslissingen of oorzaken te

Read the full post