Wikiternative
The Alternative Source. Pre translated articles that can give you extra information about a given subject

Post info:

Confucius

Confucius (/ k ən f j AL ʃ ə s /, september 28, 551-479 voor Christus) [1] [2] was een Chinese leraar, redacteur, politicus en filosoof van de lente en herfst periode van de Chinese geschiedenis. De filosofie van Confucius benadrukte persoonlijke en gouvernementele moraal, juistheid van sociale verhoudingen, rechtvaardigheid en oprechtheid. Zijn volgelingen concurreerde met succes met vele andere scholen tijdens de Honderd Scholen van Gedachte tijdperk alleen in het voordeel van de te onderdrukken Wettische tijdens de Qin-dynastie.

Read the full post

Post info:

Confucius

Confucius was een Chinese leraar, redacteur, politicus en filosoof van de lente en herfst periode van de Chinese geschiedenis. De filosofie van Confucius benadrukte persoonlijke en gouvernementele moraal, juistheid van sociale verhoudingen, rechtvaardigheid en oprechtheid. Zijn volgelingen streden met succes met vele andere scholen tijdens de Honderd Scholen van Gedachte tijdperk alleen in het voordeel van de te onderdrukken Wettische tijdens de Qin-dynastie . Na de overwinning van Han op Chu na de ineenstorting van de Qin, ontvangen Confucius gedachten

Read the full post