Wikiternative
The Alternative Source

Post info:

Alexander Hamilton

Alexander Hamilton (11 januari 1755 of 1757 – 12 juli 1804) was een grondlegger van de Verenigde Staten, chef- staf assistent aan generaal George Washington, een van de meest invloedrijke tolken en promotoren van de Amerikaanse grondwet, de stichter van de natie financiële systeem, de stichter van de federalistische partij, ’s werelds eerste-kiezer gebaseerde politieke partij, de vader van de United States Coast Guard, en de oprichter van The New York Post. Als de eerste minister van Financiën, Hamilton was

Read the full post