Wikiternative
The Alternative Source. Pre translated articles that can give you extra information about a given subject

Post info:

Access token

In computersystemen bevat een toegangstoken, Access token de beveiligingsreferenties voor een inlogsessie en worden de gebruiker , de gebruikersgroepen, de gebruikersrechten en in sommige gevallen een bepaalde toepassing geïdentificeerd. Inhoud 1 Overzicht 2 soorten tokens 3 Inhoud van een token 4 Referenties Overzicht Een toegangstoken is een object dat de beveiligingsidentiteit van een proces of thread inkapselt. [1] Een token wordt gebruikt om beveiligingsbeslissingen te nemen en om fraudebestendige informatie over een bepaalde systeementiteit op te slaan. Hoewel een token over

Read the full post