Wikiternative
The Alternative Source. Pre translated articles that can give you extra information about a given subject

Post info:

Overeenkomst van Parijs

De overeenkomst van Parijs (Frankrijk : Accord de Paris ), of het klimaatverdrag van Parijs en de klimaatovereenkomst van Parijs , is een akkoord in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) over de vermindering , aanpassing en financiering van broeikasgasemissies vanaf het jaar 2020 . De taal van de overeenkomst werd onderhandeld door vertegenwoordigers van 196 partijen op de 21e Conferentie van de Partijen van het UNFCCC in Parijs en goedgekeurd op consensus op

Read the full post